InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Norme mai bune contra substanelor periculoase

18.02.2017
 

La sfar?itul lunii ianuarie, Comisia European? a prezentat o propunere de actualizare a legisla?iei privind restric?ionarea utiliz?rii anumitor substan?e periculoase in echipamentele electrice ?i electronice (EEE). Propunerea se refer? la actualizarea prevederilor Directivei 2011/65/UE (RoHS 2) ce traseaz? regulile in acest domeniu.

RoHS 2 abordeaz? cea mai important? prioritate in domeniul de?eurilor, ?i anume prevenirea gener?rii acestora. Etapa de prevenire include m?suri de reducere a substan?elor nocive din materiale ?i produse. Aceast? reducere prezint? avantaje pentru gestionarea de?eurilor de acest tip, pentru c? promoveaz? reutilizarea  produselor ?i reciclarea materialelor folosite, sprijinind astfel economia circular?.

Directiva in cauz? este necesar? pentru a preveni barierele comerciale, precum ?i denaturarea concuren?ei in UE, fenomen ce ar putea ap?rea in cazul unor diferen?e intre actele normative ?i m?surile administrative relevante in diverse state membre. RoHS 2 contribuie ?i la protejarea s?n?t??ii umane, la regenerarea mediului inconjur?tor ?i la eliminarea de?eurilor EEE.

Modificarea RoHS 2 va impiedica apari?ia, dup? 22 iulie 2019, a unor probleme precum:

- interzicerea efectu?rii de opera?iuni pe pie?ele secundare (cum ar fi revanzarea) cu EEE-uri nou-incluse in domeniul de aplicare;

- imposibilitatea de a repara cu piese de schimb un subansamblu de EEE nou-inclus, introdus legal pe pia?? inainte de data men?ionat?;

- diferen?a de tratament intre echipamentele mobile ne-rutiere conectate prin cablu ?i cele alimentate cu o baterie sau un motor, ultimele fiind in prezent excluse din domeniul de aplicare a Directivei;

- interzicerea comercializ?rii de orgi tubulare in UE, avand in vedere c? acestea nu respect? RoHS, din cauza plumbului ce intr? in componen?a lor.

Astfel de probleme ar putea afecta pia?a UE, atat pe produc?tori, cat ?i pe cet??eni, ?i ar putea avea efecte negative din punct de vedere economic, de mediu, social ?i cultural.

Context

RoHS 2 este o actualizare a Directivei 2002/95/CE (RoHS 1). Ambele au contribuit la reducerea materialelor periculoase la nivel global; mai multe ??ri, inclusiv China, Coreea ?i SUA, au dezvoltat o legisla?ie asem?n?toare.

Economia circular? este de maxim? importan?? pentru UE in domenii precum eficien?a energetic? sau protec?ia mediului. Rezultatele pot fi impresionante: dac? discut?m, de exemplu, despre eficien?a energetic?, Comisia estimeaz? c? doar in sectorul cl?dirilor ar putea fi realizate economii in valoare de 29.1 Mtoe pan? in 2030, cantitate echivalent? cu consumul total de energie primar? al Romaniei in 2014.

 

 

 

Fisiere atasate

Text
Prop.Modif Dir.2011_65_UE_vdocx.html
Prop.Modif Dir.2011_65_UE_vdocx.html
53,84 KBytes
18.02.2017 19:40