InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Noile norme pentru combustibili mai putin poluanti in transportul maritim vor aduce beneficii pentru sanatatea oamenilor

17.12.2012
 

Noile norme de mediu privind combustibilii marini, vor reduce in mod substanțial poluarea aerului și impactul acesteia asupra sănătății umane. Poluanții atmosferici proveniți din transportul maritim sunt transportați pe distanțe lungi și, prin urmare, contribuie din ce in ce mai mult la apariția problemelor privind calitatea aerului in multe orașe europene. Dacă nu s-ar lua nicio măsură, emisiile de sulf provenite din transportul in zonele maritime ale UE le-ar depăși pe cele provenite din toate sursele terestre pană in 2020. Legislația revizuită va stopa această evoluție prin reducerea nu numai a emisiilor de sulf, ci și, mai important, a pulberilor in suspensie, marcand un pas clar inainte in domeniul protecției sănătății oamenilor și a mediului.
Vicepreședintele Comisiei Europene Siim Kallas a declarat: "Europa este in prezent pe drumul cel bun pentru punerea in aplicare a angajamentelor adoptate in unanimitate de statele sale membre in cadrul OMI in 2008. In același timp, suntem conștienți de costurile implicate de punerea in conformitate care afectează industria de profil și pe care incercăm să le reducem la minimum prin intermediul «pachetului de instrumente pentru transportul sustenabil pe apă» prezentat in septembrie 2011."
Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: "Imbunătățirea calității aerului este o provocare pe termen lung in materie de mediu. A fost un proces de durată, dar acum sectorul maritim este și el implicat. Cei care au avut cel mai mult de caștigat sunt cetățenii europeni, care vor respira un aer mai curat și se vor bucura de o viață mai sănătoasă și de carburanții și tehnologiile ecologice pe care le va oferi industria de profil."
Directiva se bazează pe standarde elaborate la nivelul Organizației Maritime Internaționale (OMI). Aceasta reduce in mod progresiv conținutul maxim de sulf al combustibililor marini, de la nivelul actual de 3,5 % la 0,5 % pană in ianuarie 2020. In unele ecosisteme foarte fragile, cum ar fi Marea Baltică și Marea Nordului, inclusiv Canalul Manecii, conținutul maxim de sulf va fi redus la 0,1 %, incă din 2015.
Ca alternativă la carburanții cu conținut redus de sulf, navele pot opta pentru metode echivalente de punere in conformitate, cum ar fi sistemele de purificare a gazelor de evacuare sau navele propulsate cu GNL. Instrumentele actuale ale UE de finanțare a sectorului transporturilor, cum ar fi cele corespunzătoare rețelei TEN-T și programului Marco Polo, alături de Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă sprijin financiar proiectelor ecologice in domeniul transportului maritim. In plus, Comisia a inițiat activități care incurajează utilizarea GNL drept combustibil pentru nave. De asemenea, Comisia va continua să pună in aplicare măsuri pe termen mediu și lung pentru a promova tehnologii navale ecologice, combustibili alternativi și dezvoltarea de infrastructuri de transport ecologic, in contextul pachetului de instrumente pentru transportul sustenabil pe apă, impreună cu reprezentanți ai industriei de profil și ai statelor membre.
Prezenta directivă este cel mai recent element al cadrului de politici ale UE privind poluarea aerului care a fost dezvoltat in ultimii 30 de ani. Comisia Europeană efectuează in prezent o revizuire cuprinzătoare a cadrului de politici in vederea actualizării acestuia in 2013.
Etapele următoare
Pană la 17 aprilie 2014, statele membre vor trebui să iși modifice legislația existentă privind calitatea combustibililor marini, in vederea armonizării cu noua directivă. Directiva asigură certitudinea juridică in privința investițiilor necesare din partea armatorilor, a operatorilor portuari și a rafinăriilor.
Incepand din anul 2015, statele membre sunt invitate să se asigure că navele utilizează combustibili cu un conținut de sulf de maximum 0,10 % in Marea Baltică și Marea Nordului, inclusiv in Canalul Manecii. Sunt acceptate metode echivalente de punere in conformitate, cum ar fi sistemele de purificare a gazelor de evacuare.
Incepand cu 2020, navele care operează in toate celelalte zone maritime europene trebuie să utilizeze combustibili cu un conținut de sulf mai mic de 0,50 %.
Context
In mod tradițional, navele utilizează păcura grea ca mijloc de propulsie. Păcura grea poate avea un conținut de sulf de pană la 5 %. Prin comparație cu aceasta, conținutul de sulf al combustibililor utilizați de camioane sau autoturisme nu trebuie să depășească 0,001 %.
Emisiile de dioxid de sulf pot cauza ploi acide și pot genera pulberi in suspensie. Aceste pulberi sunt periculoase pentru sănătatea umană, cauzand boli respiratorii și cardiovasculare și reducand speranța de viață in UE cu pană la doi ani.
Pentru informații suplimentare:
http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships.htm