InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Noi reguli de lansare a procedurilor de achizitie publica in SEAP

23.09.2011
 

ANRMAP va proceda la evaluarea documentatiei de atribuire, inainte de transmiterea spre publicare a invitatiei / anuntului de participare. Noile modificari reprezinta o revizuire a sistemului national al achizitiilor publice, prin care se doreste crearea unui filtru de preventie.
Noua atributie a ANRMAP a fost stabilita prin Hotararea de Guvern nr. 801/2011 pentru modificarea si completarea HG nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
Evaluarea va viza doar conformitatea cu legislatia aplicabila in domeniul achizitiilor publice a documentatiei de atribuire aferente contractelor de achizitie publica care vor intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Functia de evaluare se va realiza prin mijloace electronice, prin intermediul Sistemului Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.). In acest sens, operatorul S.E.A.P. are obligatia ca, pana la publicarea invitatiei / anuntului de participare, sa asigure numai A.N.R.M.A.P. accesul imediat si nerestrictionat la documentatia de atribuire si notele justificative prevazute de legislatia in domeniul achizitiilor publice, incarcate integral de catre autoritatile contractante si semnate cu semnatura electronica.
In termen de maximum 14 zile de la data primirii documentatiei in S.E.A.P., A.N.R.M.A.P. are obligatia:
a) de a emite autoritatii contractante acceptul in vederea initierii procedurii de atribuire, daca prevederile din documentatia de atribuire sunt conforme cu prevederile legale privind achizitiile publice;
b) de a informa autoritatea contractanta asupra neconformitatilor constatate la nivelul documentatiei de atribuire si a motivului pentru care acestea nu sunt in concordanta cu prevederile legale privind achizitiile publice."
Avertizam ca pentru punerea in aplicare a noului sistem de incarcare a documentatiei de atribuire prealabil anuntului/invitatiei de participare, site-ul www.e-licitatie.ro nu va fi functional incepand cu data de 23 septembrie 2011 orele 00.00 pana in data de 25 septembrie 2011 orele 24.00.
In acest context, presedintele A.N.R.M.A.P., dna Cristina Traila, precizeaza urmatoarele: "Noile modificari reprezinta o revizuire fundamentala a sistemului national al achizitiilor publice, prin care se doreste crearea unui filtru real de preventie. Evaluarea de catre A.N.R.M.A.P. a documentatiei de atribuire inaintea publicarii in SEAP a invitatiei/anuntului de participare are ca scop eliminarea criteriilor prin care se directioneaza sau se restrictioneaza participarea operatorilor economici la procedurile de achizitie publica. Contam pe faptul ca aceasta masura va scadea numarul contestatiilor la documentatiile de atribuire depuse la CNSC. Din punctul nostru de vedere este masura optima de curatare a sistemului achizitiilor publice si de intarire a concurentei reale. Fiind o masura cu caracter reformator, lansez un apel catre toti actorii implicati in procedurile de achizitie publica sa ne sustina si sa inteleaga eventualele mici neconcordante de inceput ale sistemului implementat prin intermediul operatorului SEAP. Avem convingerea ca masurile luate vor duce la imbunatatirea calitatii procedurilor de achizitii publice si, implicit, la eficientizarea cheltuirii banului public, fie el provenind din bugetul national sau din fonduri europene".
Sursa: Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice