InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Noi norme privind serviciile de plata, in beneficiul consumatorilor si al comerciantilor cu amanuntul

24.07.2013
 

In vederea adaptării pieței plăților din UE la posibilitățile oferite de piața unică și a sprijinirii creșterii economiei UE, Comisia Europeană a adoptat astăzi un pachet de măsuri care include:
• o nouă directivă privind serviciile de plată;
• o propunere de regulament privind comisioanele interbancare pentru operaÈ›iunile de plată cu cardul.
Comisarul pentru piaÈ›a internă È™i servicii, dl Michel Barnier, a declarat: "Astăzi, piaÈ›a plăților din UE este fragmentată È™i presupune un cost ridicat, de mai mult de 1 % din PIB¬ul UE, È™i anume 130 de miliarde de euro pe an. Este vorba de un cost pe care economia noastră nu È™i-l poate permite. Propunerea noastră va promova piaÈ›a unică digitală prin garantarea de plăți pe internet mai ieftine È™i mai sigure, atat pentru comercianÈ›ii cu amănuntul, cat È™i pentru consumatori. Modificările propuse pentru comisioanele interbancare vor elimina o barieră importantă intre pieÈ›ele naÈ›ionale ale plăților È™i vor pune capăt, in cele din urmă, nivelului nejustificat de ridicat al acestor comisioane."
VicepreÈ™edintele Joaquín Almunia a adăugat: "Comisioanele interbancare plătite de comercianÈ›ii cu amănuntul se răsfrang asupra facturilor consumatorilor.Consumatorii nu numai că nu sunt conÈ™tienÈ›i de acest lucru, ci sunt chiar incurajaÈ›i, prin sisteme de retribuÈ›ie, să utilizeze cardurile care le furnizează băncilor cele mai mari venituri. Completand aplicarea normelor antitrust, regulamentul care prevede plafonarea comisioanelor interbancare va impiedica creÈ™terea excesivă a nivelului acestor comisioane pe toate planurile. Pentru prestatorii de servicii de plată vor fi create condiÈ›ii de concurență echitabile, noi actori vor putea să intre pe piață È™i să ofere servicii inovatoare, comercianÈ›ii cu amănuntul vor realiza economii semnificative datorită reducerii comisioanelor plătite băncilor, iar consumatorii vor beneficia de această situaÈ›ie, datorită reducerii preÈ›urilor de vanzare cu amănuntul."
Directiva revizuită privind serviciile de plată introduce o serie de noi elemente și imbunătățiri importante ale pieței plăților din UE:
• aceasta facilitează È™i face mai sigură utilizarea serviciilor de plată pe internet cu un cost scăzut, deoarece include in domeniul său de aplicare unele noi servicii, aÈ™a-numitele servicii de iniÈ›iere a plății. Acestea sunt servicii efectuate intre comerciant È™i banca cumpărătorului care permit realizarea de plăți electronice ieftine È™i eficiente fără utilizarea unui card de credit. Prestatorii de servicii de acest tip vor trebui acum să respecte aceleaÈ™i standarde inalte in materie de reglementare È™i supraveghere ca toate celelalte instituÈ›ii de plată. In acelaÈ™i timp, băncile È™i toÈ›i ceilalÈ›i prestatori de servicii de plată vor trebui să sporească securitatea tranzacÈ›iilor online, prin includerea unui protocol mai strict de autentificare a clientului in vederea efectuării plății;
• consumatorii vor fi mai bine protejaÈ›i impotriva fraudei, a eventualelor abuzuri È™i a incidentelor de plată (de exemplu, in cazul operaÈ›iunilor de plată litigioase È™i executate incorect). Consumatorilor li se va putea cere să suporte doar pierderi foarte limitate - pană la maximum 50 EUR (față de 150 EUR in prezent) - in cazul plăților cu cardul neautorizate;
• propunerea sporeÈ™te drepturile consumatorilor in momentul in care aceÈ™tia realizează transferuri È™i remiteri de bani in afara Europei sau plătesc in monede ale țărilor terÈ›e;
• aceasta va promova apariÈ›ia unor noi operatori È™i dezvoltarea de modalități inovatoare de plată de pe telefonul mobil È™i pe internet in Europa, pentru a stimula competitivitatea UE la nivel mondial.
Regulamentul privind comisioanele interbancare va introduce, impreună cu directiva revizuită privind serviciile de plată, niveluri maxime ale comisioanelor interbancare pentru operațiunile realizate pe bază de carduri de debit și de credit de consum și va interzice suprataxele aferente acestor tipuri de carduri.Suprataxele sunt taxele suplimentare impuse de unii comercianți pentru plata cu cardul și sunt intalnite in special in achizițiile de bilete de avion. In cazul in care comisioanele interbancare sunt plafonate pentru cardurile de consum, costurile comercianților cu amănuntul pentru operațiunile de plată cu cardul vor fi reduse considerabil, iar suprataxele nu vor mai fi justificate.
Pe durata unei perioade de tranziție de 22 de luni, in cazul tranzacțiilor transfrontaliere se vor aplica plafoane in ceea ce privește comisioanele interbancare pentru carduri de debit și de credit, și anume atunci cand un consumator iși utilizează cardul intr-o altă țară sau atunci cand un comerciant cu amănuntul utilizează o bancă dintr-o altă țară. După perioada respectivă, aceste plafoane se vor aplica și in cazul tranzacțiilor naționale. Plafoanele sunt stabilite la 0,2 % din valoarea tranzacției in cazul cardurilor de debit și la 0,3 % in cazul cardurilor de credit. Aceste niveluri au fost deja acceptate de către autoritățile de concurență pentru o serie de tranzacții cu carduri de tip MasterCard, Visa și Cartes Bancaires. In cazul cardurilor care nu fac obiectul plafoanelor (in principal cardurile comerciale emise pentru intreprinderi și cele utilizate in sistemele cu trei părți, precum American Express sau Diners), comercianții cu amănuntul vor putea să perceapă o suprataxă sau să refuze să le accepte. In acest fel, costurile impuse de aceste carduri costisitoare pot fi transferate direct către cei care beneficiază de ele, in loc să fie suportate de către toți consumatorii.
Comisioanele interbancare sunt incluse in costurile pe care comercianții cu amănuntul le suportă atunci cand primesc plăți cu cardul și sunt transferate, in cele din urmă, către consumatori, aceștia plătind prețuri cu amănuntul mai ridicate. Comisioanele interbancare sunt invizibile pentru consumatori, insă costurile pe care le suportă comercianții cu amănuntul și, in cele din urmă, consumatorii se ridică la zeci de miliarde de euro in fiecare an. Nivelul comisioanelor interbancare variază semnificativ intre statele membre, ceea ce sugerează că nu au o justificare clară și că impun o barieră importantă intre piețele naționale ale plăților. Plafonarea comisioanelor interbancare va reduce costurile pentru comercianții cu amănuntul și consumatori și va contribui la crearea unei piețe a plăților la nivelul UE. Aceasta ar trebui, de asemenea, să incurajeze inovarea și să stimuleze furnizorii de servicii de plată să ofere noi servicii.
Context
Revizuirea cadrului plăților din UE, in special a directivei privind serviciile de plată, și răspunsurile la Cartea verde a Comisiei "Către o piață europeană integrată a plăților efectuate cu cardul, pe internet și de pe telefonul mobil" din 2012 (a se vedea IP/12/11), au dus la concluzia că sunt necesare și alte măsuri și actualizări la nivel de reglementare, printre care și modificări ale directivei privind serviciile de plată. Cadrul de plată ar putea astfel răspunde mai bine nevoilor unei veritabile piețe europene a plăților, contribuind pe deplin la un mediu de plată care să stimuleze concurența, inovarea și securitatea. De asemenea, modernizarea cadrului legislativ privind plățile cu amănuntul a fost definită ca una dintre acțiunile-cheie ale Actului Comisiei privind piața unică II.
Acest pachet constituie o reacție la schimbările majore ale modului in care europenii fac cumpărături și plătesc. Aproape toți titularii de conturi din UE dețin un card de debit și 40 % dintre aceștia dețin și un card de credit. 34 % dintre cetățenii UE fac deja cumpărături pe internet și mai mult de 50 % posedă un smartphone1, putand astfel efectua plăți de pe telefonul mobil. Unele sectoare economice - cum ar fi sectorul turistic - realizează chiar cea mai mare parte a vanzărilor lor pe internet2.
In același timp, piața UE pentru plățile efectuate cu cardul, pe internet și de pe telefonul mobil rămane fragmentată și se confruntă cu provocări importante care o impiedică să se dezvolte mai mult și incetinesc potențialului de creștere al UE (provocări precum costurile divergente ale plăților care sunt suportate de consumatori și comercianți, diferențele dintre infrastructurile tehnice sau incapacitatea furnizorilor de servicii de plată de a ajunge la un acord in ceea ce privește punerea in aplicare a unor standarde tehnice comune).
In plus, in timp ce plățile cu cardul devin din ce in ce mai răspandite, modelul de afaceri bazat pe "comisioane interbancare" (comisioanele plătite reciproc de bănci pentru fiecare plată cu cardul), incă predominant, promovează comisioane interbancare ridicate care se răsfrang asupra costurilor suportate de comercianții cu amănuntul și, in cele din urmă, asupra prețurilor pentru consumatori. Acest model impiedică, de asemenea, apariția unor noi operatori.
Sursa:CE