InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Noi norme privind deseurile electronice pentru a spori eficienta utilizarii resurselor

13.08.2012
 

Astăzi intră in vigoare norme imbunătățite privind colectarea și tratarea deșeurilor electronice. Deșeurile electronice (adică deșeurile de echipamente electrice și electronice, sau DEEE) se numără printre fluxurile de deșeuri cu cea mai rapidă creștere și oferă oportunități importante in ceea ce privește punerea la dispoziție pe piață a materiilor prime secundare. Colectarea sistematică și tratarea adecvată sunt condiții prealabile pentru reciclarea unor materiale precum aurul, argintul, cuprul și metalele rare din televizoarele, laptopurile și telefoanele mobile uzate. Noua directivă reprezintă un pas clar inainte in ceea ce privește protecția mediului și un impuls major pentru utilizarea eficientă a resurselor in Europa.
Domnul Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: "In aceste vremuri de criză economică, in care prețurile materiilor prime sunt tot mai ridicate, eficiența utilizării resurselor reprezintă un punct de confluență al beneficiilor de mediu și al oportunităților de creștere inovatoare. Acum trebuie să deschidem noi căi de colectare a deșeurilor electronice și să imbunătățim eficacitatea celor existente. Incurajez statele membre să indeplinească aceste obiective noi inainte de termenul oficial."
Directiva care intră in vigoare astăzi introduce un obiectiv de colectare de 45 % din echipamentele electronice vandute, care se va aplica incepand cu 2016, și intr-o a doua etapă, incepand din 2019, un obiectiv de 65 % din echipamentele vandute, sau de 85% din deșeurile electronice produse. Statele membre vor putea să aleagă pe care dintre aceste două modalități echivalente de a măsura obiectivul doresc să o raporteze. Incepand din 2018, după ce va face in prealabil obiectul unei evaluări a impactului, directiva se va extinde față de sfera de aplicare restransă din prezent, pentru a se aplica tuturor categoriilor de deșeuri electronice.
Directiva oferă statelor membre instrumentele necesare pentru a combate cu mai multă eficacitate exportul ilegal de deșeuri. Transporturile ilegale de DEEE constituie o problemă gravă, in special cand sunt disimulate sub forma transporturilor legale de echipamente uzate pentru a eluda normele UE privind tratarea deșeurilor. Noua directivă va obliga exportatorii să testeze dacă echipamentele funcționează sau nu și să furnizeze documente privind natura transporturilor care ar putea fi considerate ilegale.
O altă imbunătățire preconizată este reducerea poverii administrative prin armonizarea cerințelor de inregistrare și de raportare la nivel național. Cerințele impuse de registrele statelor membre pentru producătorii de deșeuri electronice vor fi acum mai bine uniformizate.
In prezent, doar o treime din deșeurile de echipamente electrice și electronice din UE sunt colectate separat in sistemul documentat. Obiectivul actual de colectare al UE este de 4 kg de DEEE pe cap de locuitor, ceea ce reprezintă aproximativ 2 milioane de tone pe an, din aproximativ 10 milioane de tone de DEEE produse anual in UE. Se estimează că, pană in 2020, volumul de DEEE va crește pană la 12 milioane de tone. Obiectivul final al noii directive, un nivel ambițios de 85 % din toate DEEE produse, va garanta că, in 2020, in UE vor fi colectate separat aproximativ 10 milioane de tone, sau aproximativ 20 kg pe cap de locuitor.
Etapele următoare
Cel tarziu pană la 14 februarie 2014, statele membre vor trebui să-și modifice legislația existentă privind DEEE și s-o armonizeze cu noua directivă și noile obiective. Consumatorii vor putea apoi să returneze micile deșeuri electronice la magazinele mari cu amănuntul, cu excepția cazului in care se dovedește că sistemele alternative existente sunt cel puțin la fel de eficace. Incepand cu data transpunerii la nivel național se va aplica inversarea sarcinii probei in cazul transferurilor de echipamente uzate suspectate a fi transporturi ilegale de deșeuri.
Din 2016, statele membre vor fi obligate să asigure că se colectează 45 % din echipamentele electrice și electronice vandute in fiecare țară.
Din 2018, sfera de aplicare a directivei se va lărgi față de categoriile de astăzi, pentru a se aplica tuturor echipamentelor electrice și electronice.
Din 2019, obiectivul de colectare va crește pană la 65 % din echipamentele electrice și electronice vandute sau, ca măsură alternativă, pană la 85 % din DEEE produse.
Unele state membre vor avea posibilitatea de a deroga de la noile obiective pentru o perioadă limitată de timp, in cazul in care acest lucru este justificat de lipsa infrastructurii necesare sau de un nivel scăzut al consumului de echipamente electronice. Comisia se va prevala de competențele conferite in noua directivă pentru a armoniza frecvența raportărilor transmise de producători registrelor naționale, precum și formatul de inregistrare și raportare. Comisia va revizui anumite modificări convenite in cadrul noii directive, de exemplu in ceea ce privește sfera de aplicare, in vederea identificării unor eventuale efecte nedorite.
Context
Directiva DEEE existentă (Directiva 2002/96/CE) este in vigoare din februarie 2003 și prevede crearea de sisteme de colectare in cadrul cărora consumatorii iși returnează gratuit deșeurile electronice. Scopul acesteia este prevenirea daunelor provocate sănătății umane și mediului de substanțele periculoase conținute in DEEE, precum și creșterea gradului de reciclare și/sau reutilizare a produselor și materialelor. In decembrie 2008, Comisia a propus reformarea directivei DEEE, care a fost acum modificată și adoptată de către Parlament și Consiliu.
Pentru informații suplimentare:
http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm.