InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Noi norme privind ajutoarele de stat: Comisia Europeana majoreaza cuantumul ajutoarelor de stat in sectorul agricol de la 15 000 EUR la 20 000 EUR

23.02.2019
 

 

Plafonul aplicabil sprijinului național acordat fermierilor va crește in mod semnificativ, făcand posibilă o mai mare flexibilitate și mai multă eficiență, in special in perioade de criză și in situații care necesită o reacție rapidă din partea autorităților publice.

 

Comisia a adoptat  norme revizuite privind ajutoarele de stat in sectorul agricol (așa-numitele ajutoare de minimis), majorand cuantumul maxim pe care autoritățile naționale il pot utiliza pentru a-i pe sprijini pe fermieri fără a fi necesară aprobarea prealabilă a Comisiei. Această decizie va permite țărilor UE să majoreze sprijinul acordat fermierilor fără a denatura piața, reducand totodată sarcina administrativă care revine autorităților naționale.

 

Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală Phil Hogan a declarat: "Propunerea Comisiei privind noile norme referitoare la ajutoarele de stat pentru sectorul agricol reflectă valoarea acestei forme de sprijin in perioadele de criză. Prin majorarea cuantumului maxim al ajutoarelor acordate fermierilor, autoritățile naționale vor dispune de o mai mare flexibilitate și vor putea reacționa mai rapid și mai eficace pentru a-i sprijini pe fermierii vulnerabili. In unele cazuri, cuantumul ajutoarelor de stat care pot fi acordate fermierilor in mod individual va crește cu 66 %. Noile norme vor continua să insoțească normele obișnuite privind ajutoarele de stat notificate, pe care statele membre le pot aplica in continuare."

 

Cuantumul maxim al ajutoarelor care poate fi distribuit pe fermă pe o perioadă de trei ani va crește de la 15 000 EUR la 20 000 EUR. Pentru a evita orice posibilă denaturare a concurenței, fiecare țară din UE dispune de un cuantum național maxim pe care nu il poate depăși. Fiecare plafon național va fi stabilit la 1,25 % din producția agricolă anuală a țării pe aceeași perioadă de trei ani (o creștere față de valoarea de 1 % prevăzută in normele actuale). Aceasta reprezintă o majorare a plafonului național cu 25 %.

 

Dacă o țară nu cheltuiește mai mult de 50 % din pachetul național total destinat ajutoarelor pentru un anumit sector agricol, aceasta poate majora și mai mult ajutoarele de minimis pe fermă, pană la 25 000 EUR, iar plafonul național la 1,5 % din producția anuală. Aceasta reprezintă o creștere cu 66 % a plafonului per fermier și o creștere cu 50 % a plafonului național.

 

Pentru țările care optează pentru acest plafon maxim, noile norme prevăd crearea unor registre centrale obligatorii la nivel național. Se va putea astfel ține o evidență a ajutoarelor acordate, pentru ca furnizarea și monitorizarea așa-numitelor ajutoare de minimis să fie mai simple și mai eficiente. Mai multe state membre mențin deja astfel de registre, ceea ce le va permite să aplice imediat plafoanele mai ridicate.

 

Plafoanele majorate intră in vigoare la 14 martie 2019 și se pot aplica retroactiv pentru ajutoarele care indeplinesc toate condițiile.

 

Context

 

Conform normelor UE privind ajutoarele de stat, țările UE notifică ajutoarele de stat Comisiei și nu pot să pună in aplicare măsura de ajutor inainte de autorizarea sa de către Comisie. Cand insă cuantumurile ajutoarelor sunt destul de mici, ca in cazul ajutoarelor de minimis, țările UE nu trebuie să notifice Comisiei măsura și nici să solicite autorizarea din partea acesteia. Avand in vedere cuantumul lor, ajutoarele nu reprezintă o amenințare la adresa concurenței și a comerțului pe piața internă.

 

Ajutoarele de minimis sunt utilizate, de regulă, de statele membre atunci cand acestea trebuie să acționeze rapid, fără să instituie o schemă in conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, in special in perioade de criză. De asemenea, aceste ajutoare sunt utilizate, de obicei, pentru scopuri foarte specifice, de exemplu pentru a contribui la prevenirea sau la eradicarea bolilor animalelor incă de la apariția primului focar sau pentru a compensa fermierii pentru daunele cauzate de animale care nu sunt protejate in temeiul legislației UE sau al legislației naționale, cum ar fi porcii mistreți. Daunele cauzate de speciile de animale protejate (lupi, lincși, urși etc.) pot fi compensate in temeiul normelor privind ajutoarele de stat notificate.