InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Noi norme antitrust adoptate de CE

21.04.2010, sursa: Comisia Europeana
 

Comisia Europeană a adoptat un regulament de exceptare pe categorii a acordurilor dintre producători și distribuitori pentru vanzarea produselor și serviciilor. Regulamentul și orientările de insoțire iau in considerare evoluțiile din ultimii zece ani in ceea ce privește internetul ca forță motrice pentru vanzările online și pentru comerțul transfrontalier, lucru pe care Comisia dorește să il promoveze intrucat contribuie la o mai mare posibilitate de alegere pentru consumatori și la o mai mare concurență la nivelul prețurilor. Principiul de bază rămane libertatea intreprinderilor de a alege modul de distribuție a produselor, cu condiția ca acordurile să nu conțină restricții privind fixarea prețurilor sau alte restricții grave și ca atat producătorul cat și distribuitorul să nu dețină o cotă de piață de peste 30%. Distribuitorii agreați pot vinde pe internet fără limitări in ceea ce privește cantitatea, amplasarea clienților sau restricții in materie de preț.


"Aplicarea clară și previzibilă a normelor in materie de concurență la acordurile de furnizare și distribuție este un element esențial pentru competitivitatea economiei UE și pentru bunăstarea consumatorilor. Distribuitorii ar trebui să poată satisface cererea consumatorilor, indiferent dacă realizează aceasta direct in magazinele de desfacere tradiționale sau prin internet. Normele adoptate astăzi vor garanta consumatorilor faptul că vor putea cumpăra bunuri și servicii la cele mai bune prețuri, indiferent de amplasarea in UE, oferind in același timp intreprinderilor fără putere de piață posibilitatea de a-și organiza liber rețeaua de vanzări, după cum consideră de cuviință," a declarat vicepreședintele Comisiei, comisarul pentru concurență, domnul Joaquin Almunia.

Comisia a adoptat un nou regulament care "exceptează pe categorii" acordurile de distribuție și furnizare la diferite niveluri ale lanțului de producție și de distribuție. Există sute de mii de astfel de acorduri "verticale" și, prin urmare, revizuirea normelor este importantă pentru intreprinderi și consumatori. Actualul regulament de exceptare pe categorii pentru restricțiile verticale și liniile directoare de insoțire datează de zece ani.
Producătorii sunt liberi să decidă asupra modalităților de distribuire a produselor lor. Insă pentru a putea beneficia de exceptarea pe categorii, cota de piață a producătorilor nu trebuie să depășească nivelul de 30%, iar acordurile de distribuție sau de furnizare nu trebuie să conțină restricții grave ale concurenței, precum fixarea prețului de revanzare sau recrearea barierelor in piața unică a Uniunii Europene.

Noile norme introduc același prag pentru cota de piață, respectiv 30%, pentru distribuitorii și comercianții cu amănuntul, pentru a lua in considerare faptul că unii cumpărători pot avea, de asemenea, putere de piață cu posibile efecte negative asupra concurenței. Această modificare este in avantajul intreprinderilor mici și mijlocii (IMM), indiferent dacă sunt producători sau comercianți cu amănuntul, care altfel ar putea fi excluși de pe piața de distribuție.

Aceasta nu inseamnă că acordurile intre intreprinderile cu cote de piață mai mari sunt ilegale, ci că intreprinderile trebuie să evalueze dacă acordurile lor conțin clauze restrictive și dacă acestea se justifică.

De asemenea, noile norme abordează in mod special chestiunea vanzărilor online. Din momentul in care obțin autorizarea, distribuitorii trebuie să poată să vandă pe site-urile lor internet, tot așa cum vand in magazinele tradiționale sau in punctele de vanzare. In ceea ce privește distribuția selectivă, aceasta inseamnă că producătorii nu pot stabili limite pentru cantitățile vandute pe internet și nici nu pot percepe prețuri mai mari pentru produsele care urmează a fi vandute online. De asemenea, orientările oferă clarificări suplimentare cu privire la conceptele de vanzare "activă" și "pasivă" pentru distribuția exclusivă. Incheierea tranzacției sau redirecționarea clienților după ce au introdus datele cu privire la cardul de credit din care rezultă o adresă in străinătate, nu vor fi acceptate.

Cu noile norme in vigoare, comercianții dispun acum de un temei clar și de stimulente in vederea dezvoltării activității online pentru a ajunge la clienți și a fi găsiți de clienții de pe intreg teritoriul UE, putand astfel beneficia pe deplin de avantajele pieței interne.
Bineințeles, producătorii pot selecta distribuitorii in baza standardelor de calitate pentru prezentarea produselor indiferent dacă operează online sau offline. Ar putea decide să vandă numai comercianților care dețin unul sau mai multe magazine tradiționale, astfel incat consumatorii să poată vedea, incerca și testa produsele, in mod concret. Cu toate acestea, in acest sens Comisia va acorda o atenție specială piețelor concentrate la care discounterii online sau tradiționali nu ar putea avea acces.

Noile norme vor intra in vigoare in iunie și vor fi valabile pană in 2022, cu o fază tranzitorie de un an.

Context

Actualul regulament de exceptare pe categorii a fost adoptat in 1999 și prevede exceptări pentru acordurile conforme cu normele UE in materie de concurență - articolul 101 alineatul (3) din Tratatul UE.

Similar vechilor norme, noul regulament de exceptare pe categorii are ca scop reducerea sarcinii normative pentru intreprinderile fără putere de piață, in special pentru IMM-uri.

Un proiect al noilor norme a fost publicat in iulie 2009, iar reacția generală a fost că regulamentul de exceptare a marcat o reușită in reducerea costurilor de conformitate și a birocrației, garantand in același timp pentru consumatori avantaje ca urmare a posibilității de a alege și a concurenței la nivel de preț. Comisia a primit peste 150 de contribuții.