InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Noi norme telecom pentru cetatenii si intreprinderile din Europa

24.05.2011
 

De la 25 mai 2011, europenii vor beneficia de noi drepturi şi servicii in materie de telefonie fixă şi mobilă şi internet. Pană la această dată trebuie transpuse in legislaţia naţională noile norme ale UE in domeniul telecomunicaţiilor, destinate să asigure creşterea competitivităţii sectorului telecomunicaţiilor şi imbunătăţirea serviciilor pentru clienţi. Printre acestea se numără dreptul consumatorilor de a schimba operatorul de telecomunicaţii intr-o singură zi, fără a-şi schimba numărul de telefon, dreptul la mai multă claritate in ceea ce priveşte serviciile oferite clienţilor şi o mai bună protecţie a datelor cu caracter personal inregistrate online.
Noile competenţe de supraveghere conferite Comisiei Europene şi noile competenţe de reglementare acordate Organismului autorităţilor europene de reglementare in domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) vor spori certitudinea in materie de reglementare şi vor ajuta operatorii de telecomunicaţii să se dezvolte in cadrul unei pieţe unice paneuropene a telecomunicaţiilor. Comisia a colaborat indeaproape cu statele membre in vederea transpunerii rapide a acestor norme ale UE şi va avea in vederea lansarea de proceduri in constatarea neindeplinirii obligaţiilor impotriva statelor membre care nu le vor fi transpus la timp. Consolidarea pieţei unice a serviciilor de telecomunicaţii reprezintă un obiectiv-cheie al Agendei digitale pentru Europa
Incepand de la 25 mai, noile norme ale UE oferă cetăţenilor şi intreprinderilor următoarele avantaje:

Niveluri ridicate de protecţie a consumatorilor şi o ofertă mai variată:

posibilitatea de schimba operatorul de telefonie fixă sau mobilă intr-o singură zi lucrătoare, fără a schimba numărul de telefon;
o durată maximă de 24 de luni pentru contractele iniţiale semnate cu clienţii şi obligaţia operatorilor de a oferi contracte pe 12 luni. Acest lucru va permite clienţilor să treacă mai uşor la un alt operator in cazul in care găsesc o ofertă mai bună;
informaţii mai clare cu privire la serviciile la care este abonat clientul. Contractele incheiate cu consumatorii trebuie să ofere informaţii despre nivelurile minime de calitate a serviciilor. Concret, abonaţii serviciilor de internet trebuie să fie informaţi cu privire la tehnicile de gestionare a traficului şi la impactul acestora asupra calităţii serviciilor, precum şi la alte restricţii (precum limitarea lăţimii benzilor de frecvenţe, viteza de conectare disponibilă, blocarea sau limitarea accesului la anumite servicii, cum ar fi telefonia prin internet (VoIP). De asemenea, contractele trebuie să ofere informaţii cu privire la despăgubirile şi rambursările disponibile in caz de nerespectare a acestor niveluri minime (a se vedea).

O mai bună protecţie a vieţii private şi mai multă siguranţă online:

o mai bună protecţie impotriva incălcării securităţii datelor cu caracter personal şi impotriva "spam"-urilor (e-mail-uri nesolicitate), obligativitatea notificării cazurilor de incălcare a securităţii datelor cu caracter personal;
imbunătăţirea informaţiilor şi a obligativitatea consimţămantului pentru stocarea sau accesarea informaţiilor in dispozitivele utilizatorilor, cum ar fi cookies care nu au legătură cu serviciul accesat (a se vedea

O reglementare mai coerentă la nivelul intregii UE:

autorităţile naţionale de reglementare vor dobandi o mai mare independenţă şi, in ultimă instanţă, fi autorizate să impună operatorilor de telecomunicaţii cu o putere semnificativă de piaţă să-şi separe reţelele de comunicaţii de ramurile de servicii pentru a le garanta altor operatori un acces nediscriminatoriu (fără a fi necesară separarea proprietăţii sau fără a se impune crearea unei societăţi separate);
de asemenea, Comisiei, in cooperare cu Organismului autorităţilor europene de reglementare in domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC), i s-au acordat competenţe suplimentare de supraveghere a măsurilor corective in domeniul concurenţei pentru pieţele telecomunicaţiilor (aşa-numita "procedură de la articolul 7" ). Concret, in cazul in care consideră că un proiect de măsură corectivă in domeniul concurenţei elaborat de o autoritate naţională de reglementare ar crea o barieră in calea pieţei unice a serviciilor de telecomunicaţii, Comisia poate efectua o evaluare aprofundată şi, in consultare cu OAREC, poate adresa autorităţii naţionale de reglementare o recomandare privind modificarea sau retragerea măsurii corective planificate. Autorităţile naţionale de reglementare trebuie să ia in considerare aceste recomandări intr-o cat mai mare măsură (a se vedea
Printre alte elemente noi din acest pachet se numără un acces mai bun la serviciile de urgenţă, inclusiv la 112, numărul european unic de urgenţă.
Sursa: CE