InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Noi masuri pentru a garanta mai buna protectie si informare a investitorilor in produse financiare

11.07.2012, sursa: Comisia Europeana
 

Aşa cum a demonstrat criza financiară, UE trebuie să consolideze normele care reglementează vanzarea de produse financiare, pentru a garanta că investitorii primesc informaţii mai clare şi sunt mai bine indrumaţi.

Prevederile europene nu au reuşit să ţină pasul cu complexitatea produselor care sunt propuse investitorilor de rand. Prin intermediul propunerilor formulate, Comisia doreşte să garanteze că, in tranzacţiile care vizează produse financiare, interesele clienţilor sunt puse pe primul loc.

Compensarea lipsei de informaţii

Una dintre propuneri prevede crearea unui document de informare standard - consilierii in investiţii ar urma să fie obligaţi să furnizeze investitorilor anumite informaţii-cheie pentru fiecare produs. Documentul i-ar ajuta pe investitori:
să dispună de informaţiile esenţiale necesare pentru a lua o decizie in cunoştinţă de cauză
să inţeleagă structura unor produse financiare mai complexe
să compare riscurile şi costurile produselor, pentru a-l putea alege pe cel care corespunde exigenţelor lor.

O mai bună protecţie pentru cei care achiziţionează produse de asigurare

Normele in vigoare referitoare la produsele de asigurare nu sunt aplicate uniform de ţările UE şi nu sunt suficient de detaliate pentru a asigura buna protecţie a consumatorilor, iar unele dintre acestea nu sunt reglementate deloc.

Comisia propune aplicarea de norme comune pentru toate operaţiunile de vanzare de produse de asigurare , indiferent dacă acestea sunt realizate de un intermediar sau direct. Astfel, consumatorii ar dispune de consiliere adecvată şi de informaţii privind comisioanele de vanzare şi alte taxe.

...şi fondurile comune

Circa 75% din investiţiile colective făcute de micii investitori merg către OPCVM-uri, fonduri comune europene . Pentru a garanta siguranţa investitorilor, activele OPCVM-urilor sunt deţinute de o entitate distinctă (depozitar), care, in acelaşi timp, verifică dacă administratorii fondului respectă normele aplicabile.

Măsurile propuse definesc norme mai clare şi mai uniforme privind OPCVM-urile , care vizează:
drepturile şi obligaţiile depozitarilor
politicile de salarizare, pentru a evita ca acestea să nu incurajeze asumarea excesivă de riscuri şi pentru a se ţine cont de interesele pe termen lung ale investitorilor şi de obiectivele fondului
sancţiunile administrative in cazul in care OPCVM-ul, gestionarii lor sau depozitarii incalcă legislaţia UE - cuantumul acestor sancţiuni trebuie să fie destul de ridicat pentru ca incălcarea legii să nu fie un act profitabil.

Aceste norme vin in sprijinul altor măsuri luate de UE privind protecţia investitorilor, printre care dreptul la despăgubiri pentru investitori şi accesul la educaţie şi formare financiară.