InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Noi fonduri pentru a facilita investitiile pe termen lung

26.06.2013
 

Comisia Europeană a propus astăzi un nou cadru pentru fondurile de investiții conceput pentru investitorii care doresc să plaseze fonduri in societăți și proiecte pe termen lung. Aceste fonduri europene de investiții pe termen lung (FEITL) sunt fonduri private care ar investi numai in intreprinderi care au nevoie de fonduri pentru perioade de timp indelungate. Propunerea va fi prezentată șefilor de stat sau de guvern in cadrul următorului Consiliu European (27-28 iunie), pe agenda căruia figurează finanțarea pe termen lung a economiei reale.

Noile fonduri ar fi disponibile tuturor tipurilor de investitori din intreaga Europă sub rezerva respectării anumitor cerințe stabilite in dreptul UE Printre aceste cerințe se numără tipurile de active pe termen lung și de societăți in care FEITL sunt autorizate să investească, de exemplu proiecte de infrastructură, de transport și de energie durabilă, modul in care trebuie să iși impartă banii pentru a reduce riscurile și informațiile pe care trebuie să le transmită investitorilor. Orice administrator al unui FEITL va trebui, de asemenea, să respecte toate cerințele stricte ale Directivei privind administratorii fondurilor de investiții alternative, astfel incat să ofere investitorilor o protecție corespunzătoare.

Michel Barnier, comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: "Trebuie să luăm măsuri pentru a asigura finanțarea pe termen lung a economiei europene reale. In prezent, finanțarea este adesea greu de obținut, iar in cazul in care este disponibilă, aceasta se concentrează prea mult pe obiective pe termen scurt. Fondul european de investiții pe termen lung este un vehicul de investiții care le va permite investitorilor profesionali și persoanelor fizice să investească pe termen lung in societăți necotate din Europa și in active pe termen lung, cum ar fi bunurile imobiliare și proiectele de infrastructură. Punerea FEITL la dispoziția tuturor tipurilor de investitori din intreaga Uniune Europeană reprezintă un aspect esențial pentru maximizarea bazei de capital disponibile pentru intreprinderile europene. Sper că prin crearea unui nou produs UE de investiții vom caștiga deopotrivă increderea investitorilor și a intreprinderilor."

In temeiul acestei propuneri, FEITL vor trebui să respecte o serie de norme comune astfel incat:

să dispună intotdeauna de un depozitar care să protejeze activele;
să respecte normele privind diversificarea activelor pentru a evita canalizarea unor sume prea mari către un singur activ;
să utilizeze instrumentele derivate numai pentru a gestiona riscurile valutare legate de activele deținute, și nu in scopuri speculative;
să respecte limitele privind sumele pe care le pot imprumuta.

FEITL ar investi in active nelichide care sunt dificil de cumpărat și de vandut. In plus, intreprinderile trebuie să aibă incredere că vor putea dispune de fondurile investite pe parcursul intregii perioade in care vor avea nevoie de aceste fonduri, astfel cum i-au inștiințat pe investitori. Acest lucru nu poate funcționa cu adevărat dacă li se permite investitorilor să iși retragă banii in orice moment. Prin urmare, investitorii nu iși vor putea retrage banii inainte de data specificată care marchează sfarșitul investițiilor lor (dată care ar putea surveni după zece ani sau mai mult de la data la care sunt investite fondurile). Această informație trebuie comunicată clar incă de la inceput. In schimbul răbdării lor, investitorii vor beneficia de un flux regulat de venituri generat de activul in care au investit, precum și de o eventuală primă de lipsă de lichiditate.

Context
Această măsură a fost anunțată de Comisie in cadrul comunicării intitulate Actul privind piața unică II din octombrie 2012 și al Cărții verzi privind finanțarea pe termen lung a economiei europene.

Comisia a organizat o amplă consultare și a purtat discuții cu o gamă largă de organizații, inclusiv sub forma unei consultări publice scrise privind gestionarea de portofoliu. A avut loc o nouă consultare prin intermediul unui chestionar scris adresat unor participanți specifici de pe piață, care s-a bazat pe informațiile referitoare la investițiile pe termen lung colectate in urma consultării publice. In 2013 s-a finalizat o evaluare a impactului in cadrul căreia au fost analizate diverse opțiuni de politică pentru a maximiza finanțarea pe termen lung, asigurand in același timp un cadru solid de măsuri de protecție a investitorilor.

FEITL sunt concepute astfel incat să răspundă nevoilor investitorilor instituționali și privați care sunt dispuși să iși blocheze banii in active pe termen lung, cum ar fi proiectele de infrastructură, in schimbul unui venit constant. Se estimează că, alături de investitorii privați care iși pot permite să blocheze o parte din economiile lor pentru o perioadă de timp indelungată, fondurile de pensii și societățile de asigurări vor manifesta un interes deosebit pentru FEITL.


Informații suplimentare
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/long-term/index_en.htm