InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Noi avantaje pentru consumatori: Comisia consolideaza drepturile consumatorilor si respectarea acestora in UE

16.04.2018
 

Comisia Europeană propune "Noile avantaje pentru consumatori" menite să asigure că toți consumatorii europeni beneficiază pe deplin de drepturile conferite de legislația Uniunii.

Deși UE dispune deja de norme privind protecția consumatorilor care sunt printre cele mai stricte din lume, cazurile recente, cum ar fi scandalul "Dieselgate", au arătat că este greu să se asigure respectarea deplină a acestor norme in practică. "Noile avantaje pentru consumatori" vor permite unor entități calificate să introducă acțiuni de reprezentare in numele consumatorilor și vor conferi autorităților de protecție a consumatorilor din statele membre competențe consolidate pentru aplicarea de sancțiuni. Pachetul de propuneri va extinde, de asemenea, protecția consumatorilor in mediul online și va clarifica faptul că legislația UE interzice practicile de comercializare a produselor cu dublu standard de calitate care ii induc in eroare pe consumatori.

"Noile avantaje pentru consumatori" vor avea drept rezultat:

1. Consolidarea drepturilor consumatorilor in mediul online

  • O mai mare transparență pe piețele online- atunci cand cumpără de pe o piață online, consumatorii vor trebui să fie informați in mod clar dacă vanzătorul produselor sau al serviciilor este un comerciant sau o persoană fizică, astfel incat să știe dacă beneficiază de protecția oferită de drepturile consumatorilor in cazul in care apar probleme.
  • Mai multă transparență cu privire la rezultatele căutării pe platformele online- atunci cand fac căutări online, consumatorii vor fi informați in mod clar cand un comerciant a plătit pentru a apărea in rezultatele căutării. In plus, piețele online vor trebui să informeze consumatorii cu privire la principalii parametri care determină ordinea in care apar rezultatele.Noi drepturi ale consumatorilor pentru serviciile digitale "gratuite"- atunci cand plătesc pentru un serviciu digital, consumatorii beneficiază de anumite drepturi de informare și au la dispoziție 14 zile pentru a anula contractul (dreptul de retractare). "Noile avantaje pentru consumatori" vor extinde acest drept la serviciile digitale "gratuite" pentru care consumatorii furnizează propriile date cu caracter personal, dar nu plătesc bani. Acest lucru s-ar aplica, de regulă, serviciilor de stocare in cloud, platformelor de comunicare socială sau conturilor de e-mail.

2. Punerea la dispoziția consumatorilor a unor instrumente prin care să se asigure că le sunt respectate drepturile și să obțină despăgubiri 

  • Acțiunile de reprezentare, in accepțiunea europeană aconceputului- "Noile avantaje pentru consumatori" vor oferi posibilitatea ca o entitate calificată, cum ar fi o organizație a consumatorilor, să introducă o acțiune in despăgubire, prin care să solicite o compensație ori inlocuirea sau repararea produsului, in numele unui grup de consumatori care au suferit prejudicii ca urmare a unei practici comerciale ilegale. In unele state membre, consumatorii au deja posibilitatea de a introduce acțiuni colective in instanță, dar această opțiune va fi disponibilă acum in toate statele membre ale UE.

De exemplu, intr-un scenariu de tip "Dieselgate", victimele practicilor comerciale neloiale, precum recurgerea la publicitatea inșelătoare de către producătorii de autoturisme care nu respectă cadrul de reglementare al Uniunii pentru omologarea de tip a vehiculelor sau legislația privind protecția mediului, vor putea obține despăgubiri in mod colectiv prin introducerea unei acțiuni de reprezentare in temeiul acestei directive. Dreptul Uniunii nu prevedea pană acum astfel de acțiuni colective.

Acest model are la bază garanții solide și se diferențiază net de acțiunile colective in stil american (class actions). Acțiunile de reprezentare nu vor fi deschise cabinetelor de avocatură, ci numai entităților precum organizațiile consumatorilor care nu urmăresc un scop lucrativ și indeplinesc criterii de eligibilitate stricte, monitorizate de o autoritate publică. Acest nou sistem le va oferi consumatorilor europeni garanția că pot beneficia pe deplin de drepturile lor și că pot obține despăgubiri, evitand in același timp riscul unor proceduri litigioase abuzive sau nejustificate.

  • O protecție mai bună impotriva practicilor comerciale neloiale- "Noile avantaje pentru consumatori" vor garanta dreptul consumatorilor din toate statele membre de a solicita despăgubiri individuale (de exemplu, o compensație financiară sau rezilierea contractului), atunci cand sunt afectați de practici comerciale neloiale, cum ar fi practicile de marketing inșelătoare sau agresive. In momentul de față, nivelul acestei protecții variază foarte mult pe teritoriul UE.

3. Introducerea unor sancțiuni eficace pentru incălcările legislației UE privind protecția consumatorilor

Autoritățile pentru protecția consumatorilor din UE nu dispun de instrumente adecvate pentru a sancționa practicile care creează "situații de prejudicii colective", afectand un număr mare de consumatori de pe teritoriul UE. In prezent, nivelul sancțiunilor variază foarte mult de la un stat membru la altul și este adesea prea scăzut pentru a avea cu adevărat un efect disuasiv, mai ales in cazul societăților care desfășoară activități transfrontaliere și pe scară largă.

In temeiul propunerii, autoritățile naționale de protecție a consumatorilor vor avea competența de a impune sancțiuni eficace, proporționale și disuasive in mod coordonat. Pentru incălcările pe scară largă care afectează consumatori din mai multe state membre ale UE, amenda maximă aplicabilă va fi de 4 % din cifra de afaceri anuală a comerciantului in fiecare dintre statele membre in cauză. Statele membre vor fi libere să introducă un nivel mai ridicat al amenzii maxime.

4. Abordarea produselor de consum cu dublu standard de calitate

In urma orientărilor Comisiei din septembrie 2017, "Noile avantaje pentru consumatori" vor actualiza Directiva privind practicile comerciale neloiale, astfel incat aceasta să prevadă in mod explicit că autoritățile naționale au competența de a evalua și de a lua măsuri in cazul practicilor comerciale inșelătoare care implică comercializarea unor produse ca fiind identice in mai multe state membre atat timp cat compoziția sau caracteristicile lor diferă in mod semnificativ.

5. Condiții imbunătățite pentru intreprinderi

"Noile avantaje pentru consumatori" vor inlătura sarcinile administrative inutile pentru intreprinderi, inclusiv prin eliminarea obligațiilor societăților comerciale in ceea ce privește dreptul de retractare al consumatorilor. De exemplu, consumatorii nu vor mai avea dreptul să returneze produsele pe care, in loc să le fi incercat numai, le-au utilizat deja, iar comercianții nu vor mai trebui să efectueze rambursarea consumatorilor inainte de a primi efectiv bunurile returnate.

Noile norme introduc, de asemenea, mai multă flexibilitate in ceea ce privește modul in care comercianții pot comunica cu consumatorii, permițandu-le acestora să folosească formulare online sau chat-uri in locul email-urilor, cu condiția ca respectivii consumatori să poată urmări comunicările lor cu comercianții.

Următoarele etape

Propunerile Comisiei vor fi discutate de Parlamentul European și de Consiliu.