InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Modificarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice

14.12.2012
 

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor publice anunta publicarea in Monitorul Oficial a O.U.G. nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Ordonanta nr. 77/2012 a fost publicată in: Monitorul Oficial Nr. 827 din 10 decembrie 2012.

Avand in vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, in caz contrar existand riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor comunitare, consecinţa cea mai gravă in acest caz reprezentand-o amanarea/intarzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local,
ţinand cont de angajamentele asumate de Guvern prin Scrisoarea de intenţie şi memorandumul tehnic de inţelegere cu Fondul Monetar Internaţional din 8 iunie 2012, ce privesc creşterea eficienţei şi transparenţei procedurilor de achiziţii publice ca prioritate de varf, şi avand in vedere faptul că nerespectarea obligaţiilor asumate atrage după sine dificultăţi in asigurarea şi utilizarea fondurilor aferente restructurării şi reformării activităţilor de interes general, putand fi sistate plăţile pentru programele operaţionale, luand in considerare perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, precum şi faptul că prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.251/2011 al Comisiei din 30 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE şi 2009/81/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului in ceea ce priveşte pragurile de aplicare a acestora in cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii au intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2012, devine necesară adaptarea legislaţiei naţionale astfel incat să asigure transpunerea directivelor aşa cum au fost acestea modificate, cu atat mai mult cu cat necorelarea cu prevederile regulamentului menţionat conduce la existenţa unor discrepanţe intre pragurile prevăzute de legislaţia naţională şi cele prevăzute de legislaţia europeană, ceea ce poate crea confuzii in luarea deciziilor de către instanţele de judecată.

Fisiere atasate

Document PDF
legislatie-1877.pdf
legislatie-1877.pdf
293,03 KBytes
14.12.2012 12:16