InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Modificarea legislatiei achizitiilor publice

05.05.2010
 

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a lansat spre dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea prevederilor OUG 34/2006 privind achizitiile publice

Printre principalele modificări propuse se numără:
-Se introduce noţiunea de parteneriat public-privat, definit pentru prima oară in legislaţia naţională ca fiind "o formă a cooperării dintre sectorul public şi sectorul privat, in scopul finanţării, construcţiei, renovării, managementului sau intreţinerii unei infrastructuri sau furnizării anumitor servicii."
-Se introduc noile praguri valorice de aplicare in cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică in conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1177/2009, intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2010.
-Se defineşte noţiunea de experienţă similară ca reprezentand necesitatea prezentării unei liste "a lucrărilor executate in ultimii 5 ani, insoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii,indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi,valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă aufost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfarşit";
-O altă modificare se referă la micşorarea valorii cumulate acontractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fiincheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionalepană la 20% din valoarea contractului iniţial faţă de pană la 50% cum este in prezent;
-Cea mai importantă modificare priveşte procedura de contestaţii. Astfel, orice contestaţie va fi soluţionată la finalizareaprocedurii, odată cu raportul procedurii, iar contractul va fi semnat ime diat după ce Consiliul Naţional pentru Soluţionarea
Contestaţiilor va emite decizia. Se elimină astfel perioada de suspendare, intreg pachetul de contestaţii soluţionandu-se o singură dată. Se introduce soluţionarea excepţiilor procedurale in termen de10 zile, judecarea pe fond realizandu-se in termen de 20 de zile.
Proiectul de modificare a OG 34/206 Acesta poate fi găsit pe site- ul www.anrmap.ro la secţiunea Legislaţie - Proiecte legislative.

Sursa:ANRMAP