InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Mobilizarea potentialului inovator in favoarea cresterii economice: comisarul Hahn invita regiunile UE la actiune

08.11.2013
 

Imbunătățirea competitivității regiunilor UE prin investiții și planificarea strategică la nivelul UE este ideea subliniată vineri, 8 noiembrie, de Johannes Hahn, comisarul pentru politica regională. In discursul său din cadrul conferinței "Regiunile ca noi motoare de creștere prin specializare inteligentă" de la Bruxelles, comisarul Hahn indeamnă regiunile să-și identifice principalele atuuri și să-și concentreze resursele asupra acestora, pentru a-și consolida avantajul concurențial. Evenimentul la nivel inalt, organizat de Direcția Generală Politică Regională și Urbană a Comisiei și de regiunea Flandra, trece in revistă modul in care așa-numitele strategii de "specializare inteligentă" inregistrează progrese in țările și regiunile Europei. Aceste strategii reprezintă un element de bază in cadrul noii politici de coeziune a UE, precum și o condiție prealabilă pentru utilizarea investițiilor accesibile prin Fondul european de dezvoltare regională.
Inaintea intrunirii, Comisarul Hahn a declarat: "Regiunile europene trebuie să-și găsească urgent un loc mai sus pe scara inovării. Este nevoie de identificarea, dezvoltarea și exploatarea atuurilor regionale, pentru a se putea realiza investiții mai inteligente și mai bine orientate, cu valoare adăugată mai mare și cu impact mai puternic. Acest lucru ne va permite să realizăm mai mult cu mai puține resurse și să activăm potențialul inovator al fiecărei regiuni din Europa".
El a adăugat: "Strategiile de specializare inteligentă ar trebui elaborate impreună cu sectorul privat, cercetătorii și comunitatea de inovare. Numai așa putem răspunde nevoilor economiei reale, ale intreprinderilor și ale oamenilor care stau in spatele acestora. Strategiile existente, precum concentrarea asupra "creșterii albastre" in Insulele Canare, strategia de inovare in domeniul ingrijirii sănătății in Flandra sau modernizarea industriei italiene a incălțămintei in regiunea Marche din Italia sunt exemple de succes pentru modul in care regiunile, unindu-și forțele cu diferite părți interesate, pot genera creștere comună și pot atinge obiective de inovare".
Kris Peeters, prim-ministrul Guvernului Flandrei, a declarat: "Trebuie să ne maximizăm potențialul de creștere industrială prin colaborare și printr-o utilizare inteligentă a avantajelor complementare. Această ambiție ar trebui să fie impărtășită de liderii politici ai tuturor regiunilor care doresc să-și păstreze și să-și consolideze industria. De aceea, cred cu tărie in valoarea adăugată imensă a «Inițiativei de avangardă pentru creștere prin specializare inteligentă» lansată astăzi de 10 regiuni industriale europene de frunte. Prin această inițiativă, subliniem că regiunile trebuie să-și asume responsabilitatea pentru modelarea și consolidarea politicii europene".
Dezbaterea vine intr-un moment crucial, dat fiind că propunerile privind noua politică de coeziune 2014-2020 au intrat in faza finală. Introducerea de condiții care trebuie indeplinite inainte de a putea cheltui fondurile este esențială pentru noua politică reformată. Una dintre condițiile respective este elaborarea unei "strategii de specializare inteligentă" clare și bine proiectate in domeniul cercetării și inovării. Această condiție ar trebui să ghideze modul in care sunt utilizate fondurile pentru investiții in următorii 7 ani și să garanteze atingerea unor obiective clare.
Președintele Consiliului European, dl Herman Van Rompuy, va ține discursul principal la acest eveniment. Pe langă comisarul Hahn, se vor mai adresa participanților la conferință dna Danuta Hübner, președinta Comisiei pentru dezvoltare regională din cadrul Parlamentului European, și dl Kris Peeters, prim-ministrul Flandrei. Adresandu-se cu precădere decidenților politici, cercetătorilor și sectorului industrial din domeniile cercetării, inovării și dezvoltării regionale, ideea adunării este să exploreze posibilitățile de cooperare transfrontalieră și sinergiile dintre strategiile existente.
Comisia subliniază, de asemenea, complementaritatea dintre finanțarea politicii de coeziune și finanțarea UE pentru cercetare in oferirea de fonduri pentru stimularea inovării la nivelul regiunilor. Noul program pentru cercetare și inovare, Orizont 2020, va sprijini infrățirea dintre institutele noi și cele avansate, crearea de echipe in vederea creării de centre de excelență, schimburile de personal, de consiliere de specialitate și de asistență, precum și noile "catedre SEC", menite să atragă oameni de știință de valoare.
Context
Strategiile de specializare inteligentă sunt menite să ajute regiunile să-și valorifice pe deplin potențialul inovator, concentrand resursele acestora asupra unui număr limitat de priorități de creștere inteligentă, cu avantaje concurențiale. Obligația de a elabora o strategie de specializare inteligentă a fost anunțată in 2010, ca parte a inițiativei emblematice "O Uniune a inovării" din cadrul Agendei Europa 2020 pentru creștere economică. Comisia a inființat in 2011 o Platformă pentru specializarea inteligentă, pentru a sprijini statele membre și regiunile care tocmai iși elaborează o strategie de specializare inteligentă (RIS3). Platforma cuprinde la ora actuală 140 de regiuni inregistrate, din 13 state membre.
Aspecte esențiale ale unei strategii de specializare inteligentă:
 este elaborată printr-un proces de "descoperire antreprenorială", care să implice in mod activ intreprinderile, cercetarea, educația, comunitatea de inovare și organismele publice relevante, intr-un mod structurat;
 permite obținerea de fonduri locale, regionale, naționale și la nivelul UE, precum și de investiții din partea sectorului privat;
 permite tuturor regiunilor să-și găsească un loc in economia globală a cunoașterii;
 privește spre exterior și incurajează internaționalizarea;
 construiește sinergii intre diferitele politici și instrumente de finanțare etc. Orizont 2020
Exemple video de strategii de specializare inteligentă:
 Flaris - crearea unor avioane inovatoare in regiunea Silezia de Jos din Polonia
 Inovații in domeniul ingrijirii sănătății in regiunea Flandra din Belgia
 Utilizarea unor tehnologii avansate pentru modernizarea industriei italiene a incălțămintei din regiunea Marche din Italia
 Plocan - focalizarea inspre o "creștere albastră" in Insulele Canare