InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Mobilitatea echitabila a fortei de munca: Acord pentru infiintarea unei Autoritati Europene a Muncii

18.02.2019
 

 

Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu cu privire la propunerea Comisiei de inființare a unei Autorități Europene a Muncii (AEM). Președintele Juncker anunțat pentru prima dată o posibilă inființare a unei Autorități Europene a Muncii in septembrie 2017. Această nouă autoritate a UE va sprijini mobilitatea echitabilă a forței de muncă in cadrul UE, permițand cetățenilor și intreprinderilor să profite de oportunitățile oferite de piața unică și sprijinind totodată cooperarea intre autoritățile naționale, inclusiv in prevenirea și combaterea fraudei și abuzurilor sociale.

Etapele următoare

Acordul va fi transmis Comitetului Reprezentanților Permanenți (Coreper) al Consiliului in vederea aprobării. Odată ce reprezentanții permanenți ai statelor membre confirmă acordul, acesta va fi supus unui vot final in plenul Parlamentului European.

Context

Aproximativ 17 milioane de cetățeni europeni locuiesc sau muncesc in prezent in alt stat membru - de două ori mai mult decat cu zece ani in urmă. UE a elaborat un corpus legislativ substanțial care reglementează diferite aspecte ale mobilității, inclusiv detașarea lucrătorilor și coordonarea securității sociale. Cu toate acestea, complexitatea aplicării efective și consecvente a normelor UE in statele membre necesită o cooperare și schimburi structurate intre autoritățile naționale competente, precum și resurse pentru activități comune, precum organizarea de inspecții comune sau pregătirea personalului național pentru a se ocupa de cazurile transfrontaliere. 

Pentru a aborda aceste aspecte, Autoritatea Europeană a Muncii (AEM) - propusă de Comisie in martie 2018 - va indeplini următoarele sarcini:

- de a sprijini statele membre la furnizarea de informații și servicii pentru cetățeni și intreprinderi;

- de a facilita cooperarea și schimburile de informații dintre statele membre și de a le sprijini prin inspecții concertate și comune, in scopul de a lupta impotriva abuzurilor, a fraudei și a muncii nedeclarate;

- de a juca un rol de mediere intre statele membre in caz de litigii.

Autoritatea Muncii va avea responsabilitatea de a sprijini rețeaua de servicii europene pentru ocuparea forței de muncă (EURES) și va prelua și consolida activitățile platformei europene pentru intensificarea cooperării in materie de combatere a muncii nedeclarate.

Activitățile sale se vor referi la normele privind mobilitatea forței de muncă și la detașarea lucrătorilor, la coordonarea securității sociale și a legislației specifice din sectorul transportului rutier.

Nu vor fi create noi competențe la nivelul Uniunii Europene, statele membre rămanand deplin responsabile cu aplicarea normelor privind forța de muncă și securitatea socială.

Valoarea adăugată de autoritate constă in faptul că aceasta va facilita cooperarea dintre statele membre, va raționaliza structurile existente și va oferi sprijin operațional pentru a asigura o aplicare mai eficientă a normelor in beneficiul cetățenilor, al intreprinderilor și al autorităților naționale deopotrivă. 

 

Sursa:CE