InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Mentinerea instrumentului UE de finantare a politicilor de mediu si climatice beneficiaza de un sprijin considerabil

26.05.2011
 

Recent a avut loc o consultare publică cu privire la viitorul programului LIFE+, instrumentul Comisiei Europene de finanțare a politicilor de mediu. Dintre participanții la această consultare, aproximativ 85,8% consideră necesară existența unui instrument financiar specific al UE pentru sprijinirea politicilor de mediu și climatice. O majoritate de 54,6% consideră, de asemenea, că acest instrument ar trebui să beneficieze de un buget mai mare. In perioada premergătoare următorului cadru financiar multianual 2014-2020, rezultatele acestei consultări vor fi integrate intr-o evaluare menită să stabilească dacă este necesar să se prevadă, in cadrul bugetului UE, un program specific de mediu și combatere a schimbărilor climatice. Această știre a fost difuzată in momentul deschiderii, la Bruxelles, a unei conferințe pe tema realizărilor programului LIFE.
Părțile interesate au fost consultate pe larg in ultimele luni, in cadrul dezbaterilor in curs cu privire la un nou instrument financiar care ar urma să inlocuiască LIFE+. Participanții la consultări și-au exprimat opiniile asupra necesității unui instrument financiar specific al UE pentru sprijinirea politicilor de mediu și climatice, asupra modalităților de creștere a valorii adăugate a acestui instrument și asupra structurii sale in decursul următoarei perioade de programare.
Concluziile arată că:
-marea majoritate a părților interesate limatic că politicile de mediu și limatic necesită un instrument financiar specific la nivelul UE;
-unul dintre principalii factori care limitează eficacitatea LIFE+ il constituie insuficiența resurselor; 54,6% dintre participanții la consultări au solicitat o creștere a bugetului;
-este nevoie de un program de mediu la nivelul UE, in special pentru a ajuta statele membre să implementeze cu eficacitate politica de mediu a UE;
-82,1% dintre participanți au considerat că acest aspect ar trebui să constituie nucleul principal al unui viitor program LIFE. De asemenea, programul ar trebui să aibă drept scop abordarea provocărilor la nivel european și mondial, contribuția la schimbul de bune practici, promovarea transferurilor de cunoștințe și a dezvoltării capacităților, precum și sensibilizarea opiniei publice;
-părțile interesate au convenit că instrumentul ar trebui să permită desfășurarea unora dintre activități in afara UE, cu condiția ca acestea să fie subordonate obiectivelor strategice specifice ale UE;
-"proiectele integrate", un nou element destinat să imbunătățească sinergiile și să faciliteze investițiile in sectorul mediului, sunt considerate un instrument foarte util;
-dezvoltarea și implementarea politicilor de mediu sunt influențate foarte mult de incapacitatea statelor membre de a implementa legislația din domeniul mediului, de lipsa integrării mediului in alte sectoare de politică și de dificultățile intampinate in privința utilizării instrumentelor de finanțare ale UE pentru sprijinirea investițiilor in domeniul mediului.
Aceste concluzii sintetizează rezultatele mai multor consultări efectuate de Comisia Europeană. In perioada noiembrie 2010 - februarie 2011, s-a desfășurat o amplă consultare a părților interesate cu privire la viitorul programului LIFE+, in cadrul căreia s-au inregistrat 912 contribuții din partea cetățenilor, a autorităților naționale, a partenerilor sociali, a intreprinderilor și a ONG-urilor din intreaga UE și din unele țări terțe.
Această consultare online, a fost completată cu anchetă specifică la care au participat 147 de manageri de proiecte LIFE. La 28 ianuarie 2011, a avut loc un atelier pentru experți la care au participat aproximativ 100 de părți interesate, inclusiv punctele naționale de contact ale programului LIFE+, ONG-uri și parteneri economici și sociali. In paralel, Comitetul Regiunilor a organizat o consultare cu privire la impactul teritorial al succesorului programului LIFE+, in cadrul căreia s-au inregistrat 40 de contribuții.
Rezultatele acestor consultări vor fi luate in considerare atat in cadrul unei evaluări a impactului, cat și al unei evaluări ex-ante a succesorului programului LIFE+. Comisia intenționează să elaboreze, pană la sfarșitul anului 2011, o propunere privind un viitor instrument financiar pentru sprijinirea politicilor de mediu și climatice.
Conferința LIFE privind protecția mediului: realizările de pană acum și provocările viitoare
Concluziile acestor consultări și viitorul programului LIFE+ vor fi discutate cu ocazia unei conferințe pe tema realizărilor de pană acum și a provocărilor viitoare, organizată de Comisia Europeană, care se desfășoară la Bruxelles, in zilele de 25 și 26 mai.
In cadrul conferinței vor fi analizate contribuțiile programului LIFE la protecția mediului și principalele sale realizări și se vor face propuneri cu privire la structura și elaborarea viitorului program, mai ales in contextul următoarei perspective financiare 2014 2020. De asemenea, conferința oferă părților interesate posibilitatea de a face schimb de opinii și de experiență, in contextul implementării programului LIFE.
Sursa:CE