InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Mediul si apa: propunere de reducere a riscurilor de poluare a apei

01.02.2012
 

Imbunătățirea calității apei in UE ar putea fi in pericol din cauza unor noi forme de poluare chimică. Comisia propune adăugarea a 15 substanțe chimice pe lista celor 33 de poluanți care sunt monitorizați și controlați in apele de suprafață din UE - incă un pas către imbunătățirea calității apelor noastre fluviale, lacustre și litorale. Printre cele 15 substanțe se numără substanțe chimice industriale, precum și substanțe utilizate in produse biocide, in produse farmaceutice și in produse de protecție a plantelor. Acestea au fost selectate pe baza unor dovezi științifice că pot prezenta un risc semnificativ pentru sănătate.
Actualizarea va fi realizată printr-o revizuire a Directivei privind substanțele prioritare in domeniul calității apei. Aceste noi substanțe sunt propuse in urma unei analize care a studiat riscurile prezentate de circa 2 000 de substanțe, in funcție de nivelul lor in apele de suprafață și de periculozitatea, producția și utilizările lor. Pentru șase din cele 15 substanțe prioritare noi, clasificarea propusă ar necesita ca emisiile in apă ale acestor substanțe să fie eliminate progresiv in următorii 20 de ani. Propunerea include, de asemenea, standarde mai stricte pentru patru substanțe reglementate in prezent, precum și obligația de a elimina treptat emisiile altor două substanțe aflate deja pe listă.
Cele 15 substanțe prioritare suplimentare propuse sunt:
 substanțe utilizate in produse de protecție a plantelor: aclonifen, bifenox, cipermetrin, dicofol, heptaclor, chinoxifen;
 substanțe utilizate in produse biocide: cibutrin, diclorvos, terbutrin;
 substanțe chimice industriale: acid sulfonic perfluorooctanic (PFOS), hexabromociclododecan (HBCDD);
 subproduse de combustie: dioxină și PCB-uri de tipul dioxinei;
 substanțe farmaceutice: 17 alfa-etinilestradiol (EE2), 17 beta-estradiol (E2), diclofenac.
Includerea produselor farmaceutice este propusă pentru prima oară. Propunerea nu pune sub semnul intrebării valoarea medicinală a acestor substanțe, ci abordează potențialele efecte dăunătoare ale prezenței lor in mediul acvatic. Concentrațiile care depășesc pragurile propuse pot afecta sănătatea populației piscicole, scăzand rata de reușită a procesului de reproducție, de exemplu, și dăunand altor organisme vii. Gradul nostru de cunoaștere privind impactul produselor farmaceutice asupra mediului a sporit considerabil in ultimii ani, iar propunerea se bazează pe cele mai recente cunoștințe științifice.
De asemenea, Comisia propune imbunătățiri privind monitorizarea și raportarea poluanților chimici prezenți in apă, precum și un mecanism pentru obținerea de informații mai bune cu privire la concentrațiile altor poluanți, in cazul cărora ar putea fi necesară reglementarea in viitor la nivelul UE. Propunerea Comisiei este insoțită de un raport către Parlamentul European și către Consiliu cu privire la rezultatul acestei revizuiri a listei existente a substanțelor reglementate.
Etapele următoare
Comisia propune lista revizuită ca parte a unei directive de modificare a Directivei cadru privind apa (DCA) și a Directivei privind standardele de calitate a mediului (DSCM). Propunerea va fi inaintată Consiliului și Parlamentului, pentru a fi discutată și adoptată.
Ca regulă, statele membre trebuie să garanteze respectarea standardelor de calitate a mediului pentru substanțele prioritare noi pană in 2021 (termenul limită pentru cel de al doilea plan privind managementul bazinelor hidrografice). In anumite cazuri sunt posibile termene mai lungi, dacă sunt aplicabile condițiile de derogare stabilite in DCA.
Propunerea de directivă revizuită a Parlamentului European și a Consiliului privind substanțele prioritare in domeniul calității apei:
http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm