InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Mecanismul Conectarea Europei planul CE de investitii strategice in infrastructurile de transporturi, energie si internet

03.10.2012
 

In cadrul unei conferințe la nivel inalt desfășurate la Bruxelles, factorii de decizie din mediul de afaceri și din cel politic au sprijinit fără rezerve crearea mecanismului Conectarea Europei, conform propunerii avansate de Comisia Europeană pentru noua perioadă de finanțare a UE, 2014-2020. Cu un buget de pană la 50 de miliarde de euro, mecanismul Conectarea Europei ar putea deveni un instrument-cheie pentru investițiile de infrastructură cu țintă precisă realizate la nivel european, destinat să asigure buna funcționare a pieței unice și să stimuleze creșterea sustenabilă, ocuparea forței de muncă și concurența in Uniunea Europeană.
José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, a declarat: "Avem nevoie de un mecanism Conectarea Europei ambițios, pentru a investi in creșterea viitoare a Europei și pentru a stimula crearea de locuri de muncă. Cetățenii și agenții economici intampină prea adesea obstacole din cauza rețelelor de infrastructură incomplete, ineficiente sau pur și simplu inexistente. Prin concentrarea pe infrastructura strategică și caracterul inovator, precum și printr-o autentică valoare adăugată la nivel european, mecanismul Conectarea Europei reprezintă o soluție europeană la problemele europene. Acest lucru a fost recunoscut pe scară largă in cadrul conferinței de astăzi și sunt increzător că acest mesaj va fi auzit și in capitalele statelor membre."
In cursul evenimentului, vorbitorii și participanții au apreciat caracterul inovator și valoarea adăugată semnificativă generată de mecanismul Conectarea Europei. Acesta ar urma să contribuie la punerea pe picioare a infrastructurilor strategice care să ajute Europa "să fie competitivă și să crească" in contextul mondializării, in acord cu strategia Europa 2020 și cu recent convenitul Pact pentru creștere.
Participanții au fost de acord că, in lipsa acestuia, multe dintre investițiile necesare in infrastructurile de transporturi, energie și internet din UE nu s-ar putea realiza la nivel strict național. Acest lucru este cu atat mai valabil in condițiile crizei in curs, care face mai dificile, de exemplu, creditele bancare pentru investiții in infrastructură. Majoritatea participanților se așteaptă la investiții private semnificative grație instrumentelor financiare inovatoare aferente mecanismului Conectarea Europei, cum ar fi obligațiunile de proiect, precum și orientările și planificarea pe termen lung oferite de mecanism.
Mulți dintre aceștia au atras atenția asupra unor proiecte de infrastructură care beneficiază de sprijin din partea UE, care demonstrează in mod clar beneficiile și valoarea adăugată a investițiilor in infrastructură la nivelul UE, cum ar fi, de exemplu, recent inaugurata magistrală electrică care face legătura dintre Irlanda și Regatul Unit sau compresoarele care permit inversarea tranzitului prin conductele de gaz din statele membre din Europa Centrală și de Est.
Rețelele transeuropene de mare performanță, sustenabile și interconectate in mod eficient au fost considerate esențiale pentru funcționarea deplină a pieței unice din UE și pentru tranziția către o economie mai sustenabilă, cu emisii reduse de carbon.
Anumiți participanți au subliniat, de asemenea, raportul de complementaritate dintre politica de coeziune a UE și mecanismul Conectarea Europei, subliniind in același timp importanța politicii de coeziune pentru intărirea competitivității intregii Uniuni Europene.
Participanții au fost de acord că mecanismul Conectarea Europei reprezintă o expresie concretă a unui nou mod de gandire și un parteneriat care va aduce, in egală măsură, beneficii la nivelul tuturor statelor membre, atat cetățenilor, cat și agenților economici, deoarece conexiunile mai bune ar ușura activitățile economice și deplasările, ar ameliora competitivitatea, ar crește posibilitățile de afaceri și securitatea energetică și ar transforma economia europeană intr-o economie mai ecologică.
Multe voci au exprimat dorința ca sprijinul hotărat de care s-a bucurat mecanismul Conectarea Europei in cadrul acestui eveniment de nivel inalt să poată mobiliza și alți factori interesați și de decizie importanți și să poată avea o influență pozitivă in cursul negocierilor dinaintea Consiliului European extraordinar din 22-23 noiembrie 2012, dedicat cadrului financiar multianual.
Context:
In urma propunerilor pentru cadrul financiar multianual din 29 iunie 2011, Comisia a inaintat la 19 octombrie 2011 proiectul de regulament privind mecanismul Conectarea Europei. Negocierile sunt in curs la nivelul Consiliului și al Parlamentului European.
Consiliul European din iunie 2012 a ajuns la un acord in privința Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă, care include eliminarea barierelor din interiorul pieței unice și care menționează explicit sectoarele aflate in centrul mecanismului Conectarea Europei: transporturi, energie și internet. In cadrul Consiliului European s-a convenit, de asemenea, lansarea imediată a unor obligațiuni de proiect pilot.
Conferința de astăzi a fost organizată de Comisia Europeană