InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Maximizarea pietei unice europene

13.06.2012, sursa: Comisia Europeana
 


Măsurile propuse ar putea imbunătăţi accesul consumatorilor la serviciile oferite de prestatori din alte ţări ale UE, stimuland creşterea economică şi crearea de locuri de muncă.

Piaţa unică este una dintre pietrele de temelie ale UE. Ea stimulează creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, asigurand libera circulaţie a persoanelor, bunurilor, serviciilor şi capitalului in intreaga Uniune Europeană.

Potenţialul oferit de piaţa unică nu este insă exploatat pe deplin. Există incă ţări care nu au implementat normele in mod corect şi nu au făcut suficiente eforturi pentru a elimina birocraţia.

Acest lucru este valabil şi pentru sectorul serviciilor. Legislaţia UE acoperă o gamă largă de activităţi din acest sector, inclusiv serviciile de afaceri, serviciile imobiliare, distribuţia cu ridicata şi cu amănuntul, construcţiile şi divertismentul.

O analiză arată că PIB-ul UE ar putea creşte cu 2,6% in următorii 10 ani dacă toate statele membre ar aplica pe deplin normele privind piaţa unică pentru furnizorii de servicii. Birocraţia s-ar putea reduce, la randul ei, cu o treime, permiţand realizarea unor economii de aproximativ 40 de miliarde de euro.

Comisia Europeană propune un pachet de măsuri care să conducă la realizarea acestor obiective şi să le permită consumatorilor accesul la servicii oferite de furnizori din alte ţări ale UE.

Comisia face apel la statele membre să implementeze normele integral, in special in domenii-cheie, cum ar fi sectorul afacerilor, construcţiile, turismul şi serviciile cu amănuntul. De asemenea, ţărilor UE li se cere să elimine cerinţele discriminatorii, interzise prin legislaţie.

Printre acestea se numără restricţiile cu privire la naţionalitate şi prevederile care ii obligă pe comercianţi să efectueze studii costisitoare, care să ateste că există cerere pentru serviciile pe care le oferă. Diferenţele existente la nivelul UE in ceea ce priveşte recunoaşterea calificărilor profesionale şi a diplomelor eliberate de alte ţări din Uniune reprezintă, de asemenea, un obstacol in calea realizării pieţei unice.

In paralel, Comisia va lua măsuri impotriva ţărilor care continuă să incalce normele şi va colabora cu guvernele naţionale pentru a facilita deschiderea domeniilor in care se pot obţine beneficii economice suplimentare.

Alte acţiuni işi propun să incurajeze societăţile de asigurări să le ofere acoperire adecvată furnizorilor de servicii transfrontaliere şi să ii sprijine pe consumatorii care doresc să achiziţioneze servicii din alte ţări ale UE.

Etapele următoare

Comisia intenţionează să publice un raport anual care să identifice acţiunile pe care trebuie să le intreprindă fiecare stat membru pentru a accelera creşterea economică pe piaţa serviciilor.

Acest raport va fi inclus in cadrul semestrului european, perioadă de şase luni pe durata căreia guvernele naţionale se consultă cu privire la elaborarea bugetelor şi a politicilor economice.