InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Masuri CE pentru a reduce costurile legate de conturile bancare

09.05.2013
 

In lumea de astăzi, cetățenii europeni nu pot participa pe deplin la viața societății fără să dețină un cont bancar de bază. Conturile bancare au devenit o parte esențială a vieții noastre de zi cu zi, permițandu-ne să efectuăm și să primim plăți, să facem cumpărături online și să achităm facturile la utilități (telefon, gaz, electricitate).
In timp ce legislația pieței unice a asigurat posibilitatea băncilor de a-și desfășura activitățile oriunde in Uniunea Europeană și de a oferi servicii transfrontaliere, această mobilitate nu se reflectă la nivelul cetățenilor care, adesea, nu sunt in măsură să iși deschidă un cont intr-un alt stat membru sau să treacă de la o bancă la alta cu ușurință. In plus, consumatorii plătesc, adesea, prea mult pentru serviciile de care beneficiază de la banca lor și obțin cu greu clarificări cu privire la diversele comisioane aplicate.
Acesta este contextul in care Comisia Europeană a publicat o propunere de Directivă privind transparența și comparabilitatea comisioanelor de plată, transferul conturilor de plăți și accesul la un cont de plăți de bază ,care
• Comparabilitatea comisioanelor de plată: permițand consumatorilor să compare comisioanele aplicate conturilor de plăți de către bănci și alți prestatori de servicii de plată din UE;
• Transferul conturilor de plăți: prin stabilirea unei proceduri simple și rapide pentru consumatorii care doresc să iși transfere contul de plăți de la o bancă la alta sau de la un prestator de servicii de plată la altul;
• Accesul la conturi de plăți: permițand consumatorilor din UE care doresc să deschidă un cont de plăți, fără a fi rezidenți ai țării in care este situat furnizorul de servicii de plată, să poată face acest lucru. In plus, aceste dispoziții vor permite tuturor consumatorilor din UE, indiferent de situația lor financiară, să deschidă un cont de plăți care să le permită să efectueze operațiuni de bază, cum ar fi primirea salariului, a pensiilor și a indemnizațiilor sau plata facturilor la utilități etc.
Imbunătățirea transparenței și a comparabilității comisioanelor, alături de simplificarea procesului de transfer, ar trebui să le permită consumatorilor să beneficieze de pe urma unor oferte mai bune și la costuri mai mici pentru conturile lor bancare. In același timp, sectorul serviciilor financiare va beneficia de o mobilitate sporită a clienților, prin reducerea barierelor la intrarea pe piață, inclusiv la nivel transfrontalier.
Context:
Conturile bancare au devenit esențiale pentru participarea deplină la viața economică și socială a unei societăți moderne, deoarece folosirea banilor in numerar este intr-o scădere rapidă. Cu toate acestea, conform unor studii recente, aproximativ 58 de milioane de consumatori din UE cu varsta de peste 15 ani nu au un cont de plăți.
In plus, conform cercetărilor, consumatorii consideră in continuare că ofertele și prețurile pentru conturile de plăți sunt greu de comparat intre diverșii prestatori de servicii de plată. Chiar și atunci cand se poate face o comparație, procesul de trecere de la un cont de plăți existent la altul este complex și nefiabil. Mai mult, in unele situații, consumatorii din UE nu sunt incă in măsură să deschidă un cont de plăți intr-un stat membru in care nu sunt rezidenți.
In trecut, s-au depus eforturi pentru a aborda aceste aspecte, inclusiv prin incurajarea autoreglementării acestui sector și prin adoptarea de către Comisie, in iulie 2011, a unei Recomandări privind accesul la un cont de plăți de bază. Cu toate acestea, imbunătățirile au fost limitate, ceea ce impune necesitatea adoptării unor măsuri obligatorii din punct de vedere juridic cu privire la conturile de plăți, in vederea asigurării funcționării eficace a pieței unice, in beneficiul tuturor cetățenilor. Aceste măsuri sunt incluse intr-un proiect de directivă și, prin urmare, nu au un caracter excesiv de constrangător, in scopul de a lua in considerare diferitele specificități ale statelor membre.
Măsurile conținute in proiectul de directivă vizează trei domenii
1. Transparența comisioanelor de plată
Directiva propusă stabilește că toți prestatorii de servicii de plată trebuie să pună la dispoziția consumatorilor următorul set de documente:
• un document de informare cu privire la comisioane, care să prezinte cele mai obișnuite servicii furnizate și comisioanele percepute pentru fiecare dintre acestea;
• o situație a comisioanelor percepute de prestatorul de servicii de plată in ultimele douăsprezece luni pentru serviciile oferite in legătură cu contul de plăți;
• la cerere, un glosar de termeni utilizați in ceea ce privește conturile de plăți.
Aceste documente trebuie să fie intocmite utilizand terminologia și formatele standard, pentru a facilita comparația intre ofertele diferiților prestatori de servicii de plată.
In cele din urmă, propunerea prevede că ar trebui să existe cel puțin un site internet care să funcționeze drept comparator independent in fiecare stat membru, prin colectarea de informații privind comisioanele percepute de către prestatorii de servicii de plată. Acesta le va permite consumatorilor să compare cu ușurință prețurile și condițiile pentru conturile de plăți oferite pe piață.
2. Transferul conturilor de plăți
Directiva propusă va facilita, de asemenea, procesul pe care il presupune transferarea conturilor bancare. Atunci cand un consumator solicită transferul, integral sau parțial, către un alt cont al ordinelor de plată recurente (cum ar fi transferurile de credit sau debitele directe) inregistrate intr-un anumit cont, prestatorii de servicii de plată trebuie să se ocupe de toate demersurile necesare pentru realizarea transferului. Clienții pot solicita, de asemenea, transferul soldului rămas pe vechiul cont și inchiderea acestuia.
Prestatorii de servicii de plată trebuie să finalizeze această procedură in termen de 15 zile (30 de zile in cazul in care transferul se realizează intre furnizori stabiliți in state membre ale UE diferite), iar acest serviciu trebuie pus la dispoziție in mod gratuit.
In sfarșit, furnizorii de servicii de plată vor trebui să furnizeze consumatorilor informații adecvate cu privire la drepturile lor de a-și transfera contul bancar și la procedura pe care trebuie să o urmeze in acest sens.
3. Accesul la conturile de plăți
Directiva propusă va permite consumatorilor din Europa să iși deschidă un cont de plăți la orice prestator de servicii de plată din UE, indiferent dacă sunt sau nu rezidenți ai țării in care iși are sediul prestatorul.
In plus, consumatorii vor putea avea acces la un cont de plăți cu funcționalități de bază, indiferent de țara lor de reședință din UE sau de situația financiară personală. Statele membre trebuie să se asigure că cel puțin un prestator de servicii de plată oferă, pe teritoriul lor, un cont de plăți cu funcționalități de bază și ar trebui să informeze publicul cu privire la disponibilitatea acestor conturi de plăți. Furnizorul de servicii de plată nu poate utiliza situația financiară a solicitantului ca motiv pentru a refuza deținerea unui cont.
Directiva enumeră serviciile esențiale care trebuie asigurate de acest cont, printre care se numără retragerile, transferurile bancare și un card de debit. Descoperirile de cont sau facilitățile de credit nu vor fi autorizate pentru conturile de bază.
Sursa :CE