InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Majoritatea statelor member UE pun la dispozitie prea incet spectrul in banda larga mobila 4G

25.07.2013
 

Statele membre au furnizat dovezi suplimentare cu privire la motivul pentru care spectrul de frecvențe radio trebuie să fie alocat cu asigurarea unei mai bune coordonări la nivelul Uniunii Europene. Jumătate din statele membre ale Uniunii au solicitat amanare in utilizarea benzii de 800 MHz pentru serviciile wireless de bandă largă din cauza unor motive excepționale, ratand termenul de 1 ianuarie 2013 convenit inițial. Astăzi, Comisia și-a exprimat acordul, cu reticență, in ceea ce privește nouă din cele 14 cereri.
Deschiderea benzii de 800 MHz este un element esențial pentru extinderea utilizării serviciilor de bandă largă wireless care se bucură de popularitate .
Vicepreședintele Comisiei Europene, Neelie Kroes, a declarat: "Am fost de acord asupra unor derogări temporare și limitate in cazul a nouă țări referitor la banda 800MHz. Aceasta este o concesie pragmatică și finală. Orice amanare a eliberării spectrului ne afectează economia și cauzează frustrări cetățenilor. De aceea, reforma spectrului de frecvențe va fi elementul principal al propunerii Comisiei din septembrie pentru o piață unică in sectorul telecomunicațiilor."
Una dintre consecințele amanărilor inregistrate in statele membre este faptul că telefoanele, considerate de cetățeni aparate esențiale, nu sunt pe deplin funcționale in Europa. Producătorii de telefoane nu includ cipurile radio adecvate necesare pentru conectarea in Europa deoarece numărul țărilor care au autorizat același spectru de frecvențe la timp este insuficient.
Comisia și-a exprimat acordul de amanare in cazul Spaniei, Ciprului, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Austriei, Poloniei, Romaniei și Finlandei și a respins derogările in cazul Slovaciei și Sloveniei deoarece in aceste țări intarzierile au fost cauzate de organizarea procesului de autorizare și nu de imprejurări excepționale care nu au permis punerea la dispoziție a benzii.
In cazul Greciei, Letoniei și Republicii Cehe este necesară o evaluare suplimentară. Belgia și Estonia au inregistrat intarzieri, dar nu au solicitat o derogare, in timp ce Bulgaria a notificat utilizarea in continuare a benzii din motive de securitate publică și apărare.
Context
Banda de 800 MHz face parte din așa-numitul "dividend digital", spectrul de frecvențe eliberat in urma trecerii de la tehnologia de televiziune analogică la cea digitală. In special, această bandă de frecvențe are potențialul de a susține serviciile de bandă largă wireless pe intreg teritoriul unei țări, inclusiv in zonele indepărtate și zonele rurale. Pană in prezent, numai unsprezece state membre au anunțat că au permis efectiv utilizarea benzii de 800 MHz pentru comunicații in bandă largă wireless (a se vedea tabelul din anexă). In demersurile lor, statele s-au bazat pe condițiile tehnice de utilizare indicate in Decizia CE de armonizare a benzii de 800 MHz din 2010.
Printre criteriile pentru evaluarea cererilor de derogare s-au numărat: dificultatea de a elibera imediat banda de 800 MHz folosită de serviciile de radiodifuziune, problemele legate de coordonarea transfrontalieră a frecvențelor (in special cu țările din afara UE) ceea ce a ingreunat eliberarea benzii.
Deși beneficiază de derogare, statele membre au obligația de a se asigura că utilizarea in continuare și in mod temporar a benzii de 800 MHz (in scopul radiodifuziunii, de exemplu) nu impiedică dezvoltarea benzii largi wireless in banda respectivă in statele membre vecine.
Astfel de intarzieri demonstrează necesitatea de a asigura disponibilitatea in timp util a spectrului de frecvențe armonizat in intreaga UE, inclusiv sincronizarea armonizată a alocărilor și a duratei drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe pentru comunicațiile in bandă largă wireless, in timp ce fiecare stat membru continuă să stabilească condițiile și procedura de autorizare a spectrului de frecvențe.

Sursa:CE

Fisiere atasate

MS Word
Stadiul.docx
Stadiul.docx
15,80 KBytes
25.07.2013 13:53