InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Mai putine riscuri generate de substantele periculoase utilizate in echipamentele electrice si electronice in CE

25.07.2011
 

Interdicția de a utiliza metale grele și alte substanțe chimice periculoase in echipamentele electrice și electronice a fost extinsă recent la o gamă mult mai largă de produse, noile norme urmand să intre in vigoare incepand de maine. Noua legislație va contribui la creșterea siguranței produselor electronice, cum sunt termostatele, aparatura medicală și panourile de comandă, impiedicand totodată eliberarea substanțelor periculoase in mediul inconjurător. Statele membre au la dispoziție 18 luni pentru a transpune noile norme.
Noua legislație constituie o revizuire a Directivei RoHS privind restricționarea utilizării substanțelor periculoase in echipamentele electrice și electronice și menține interdicția cu privire la utilizarea plumbului, a mercurului, a cadmiului, a cromului hexavalent, a bifenililor polibromurați (BPB) și a difenil eterilor polibromurați (DEPB). Directiva RoHS anterioară avea ca obiect mai multe categorii de echipamente electrice și electronice, inclusiv aparate electrocasnice, echipamente informatice și echipamente destinate consumatorilor, insă a fost extinsă recent la toate echipamentele, cablurile și componentele electronice. Se pot acorda in continuare scutiri in cazurile in care nu există nicio alternativă satisfăcătoare. Lista substanțelor interzise va fi reexaminată periodic.
Elementele principale ale noii directive sunt următoarele:
• o extindere treptată a normelor la toate echipamentele, cablurile și componentele electrice și electronice, in vederea atingerii deplinei conformități pană in 2019;
• reexaminarea listei substanțelor interzise pană in iulie 2014 și in mod periodic după această dată;
• norme mai clare și mai transparente privind acordarea de scutiri de la interdicția de utilizare a substanțelor;
• o mai mare coerență cu Regulamentul REACH privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice;
• clarificarea definițiilor importante; și
• marcajul CE, care denotă conformitatea cu normele europene, prevăzut pentru produsele electronice care respectă și cerințele Directivei RoHS.
In vederea acestei importante extinderi a domeniului de aplicare, noua directivă prevede perioade de tranziție de pană la 8 ani pentru noile produse care fac obiectul normelor respective.
Noua directivă nu se aplică panourilor fotovoltaice, pentru ca UE să-și poată atinge obiectivele in materie de energie din surse regenerabile și de eficiență energetică.
Implementarea și conformitatea constituie aspecte importante ale noilor norme, care prevăd un mecanism destinat să faciliteze monitorizarea conformității de către Comisie.
Etapele următoare
Comisia depune eforturi pentru a asigura o tranziție fără dificultăți de la "vechea" Directivă RoHS la cea "nouă" . Pentru ca producătorii să se poată conforma mai ușor noii directive, documentul orientativ privind cele mai frecvente intrebări legate de RoHS va fi actualizat inainte de termenul limită de transpunere a acesteia in statele membre. De asemenea, Comisia va reexamina articolele vizate de modificările domeniului de aplicare introduse de noua directivă față de cea anterioară și care nu au făcut incă obiectul unei evaluări a impactului, in vederea includerii acestora in directivă.
Context
Directiva 2002/95/CE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase in echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS I) a intrat in vigoare la 13 februarie 2003. Aceasta stabilește valorile limită pentru plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, bifenili polibromurați sau difenil eteri polibromurați in anumite tipuri de echipamente electrice și electronice și trebuie adaptată periodic. Acest act legislativ a impiedicat eliminarea sau eliberarea potențială in mediul inconjurător a mii de tone de substanțe interzise și a determinat schimbări importante in domeniul design-ului de produs din Uniunea Europeană și din intreaga lume, servind totodată ca model pentru legi similare adoptate de state din afara Spațiului Economic European.
Procesul de revizuire a fost lansat in 2008. Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord in 2010, iar directiva a fost adoptată in iunie 2011. Statele membre au la dispoziție 18 luni pentru a o transpune in legislația națională. Pană atunci, rămane in vigoare Directiva RoHS I.
Informații suplimentare:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:RO:PDF

 

Fisiere atasate

Necunoscut
regulament REACH.mht
regulament REACH.mht
1,29 MBytes
25.07.2011 11:12