InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Lupta impotriva contrafacerii

23.07.2010, sursa: Comisia Europeana
 

Conform Raportului anual al Comisiei privind acțiunile serviciilor vamale ale UE in vederea respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), publicat astăzi, in 2009 serviciile vamale ale UE au intervenit in 43 500 de cazuri implicand cateva milioane de produse despre care exista suspiciunea că sunt contrafăcute sau piratate in afara frontierelor UE. Printre principalele articole oprite in vamă deoarece erau suspectate de incălcarea DPI se numără țigările, articolele de imbrăcăminte și etichetele) de marcă. O parte importantă insă o reprezintă produsele de folosință zilnică potențial periculoase pentru cetățeni, cum sunt șampoanele, pastele de dinți, jucăriile, medicamentele sau aparatele de uz casnic. Raportul publicat astăzi furnizează detalii privind tipul, originea și metoda de transport ale produselor care incalcă DPI oprite in vamă, la frontierele exterioare.


Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, a declarat: "Rolul serviciilor vamale ale Uniunii Europene este de a ne proteja cetățenii și intreprinderile. Produsele contrafăcute pot genera un risc serios pentru sănătatea și siguranța consumatorilor și reprezintă un mijloc de a inșela intreprinderile care respectă legea. Comisia și statele membre vor continua să conlucreze la nivel internațional cu partenerii comerciali și cu industria pentru a garanta cel mai inalt nivel de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală in UE."

Principalele concluzii ale raportului
Raportul arată că numărul de mărfuri suspectate de incălcarea drepturilor de proprietate intelectuală tinde să crească. In 2009, in peste 43 500 de cazuri, astfel de mărfuri au fost oprite in vamă, insumand in total 118 milioane de articole. In raport se consemnează că, deși in trecut cel mai afectate de nerespectarea DPI erau produsele de lux, in prezent sunt prejudiciate tot mai multe articole folosite de cetățeni in viața de zi cu zi. Dintre categoriile de produse cel mai frecvent oprite in vamă fac parte țigările (19 %), alte produse din tutun (16 %), etichetele (13 %) și medicamentele (10 %). China a continuat să constituie principala sursă de produse contrafăcute, insumand 64 % din totalul de articole care incalcă DPI, iar alte țări, cum sunt Emiratele Arabe Unite și Egiptul, au reprezentat majoritatea in cazul anumitor categorii de produse. In peste 77 % din totalul cazurilor de produse oprite in vamă, acestea au fost distruse ori s-au inițiat acțiuni in justiție pentru sancționarea contrafacerii.

Importanța protecției drepturilor de proprietate intelectuală
Așa cum se subliniază in Strategia UE 2020, protecția DPI este esențială pentru promovarea cercetării, a inovării și a creării de locuri de muncă in Europa. Asigurarea respectării efective a DPI constituie, de asemenea, un aspect important al protecției sănătății și siguranței cetățenilor europeni, deoarece anumite produse contrafăcute (de exemplu produsele alimentare, produsele pentru ingrijirea corpului și articolele pentru copii) care sunt fabricate intr-un mediu nereglementat pot reprezenta o amenințare serioasă.

Rolul serviciilor vamale ale UE
Serviciile vamale ale UE joacă un rol extrem de important deoarece stopează intrarea pe piața internă a produselor care incalcă drepturile de proprietate intelectuală. Comisia desfășoară o serie de acțiuni de consolidare a competențelor serviciilor vamale in vederea combaterii unui astfel de comerț. Comisia pregătește o propunere de imbunătățire a legislației prezente privind acțiunile serviciilor vamale in vederea combaterii proliferării mărfurilor care incalcă DPI și a simplificării procedurilor actuale; de asemenea, impreună cu statele membre Comisia a realizat o revizuire exhaustivă a legislației existente lansand o consultare publică, incheiată la 7 iunie 2010. Pe baza acestei consultări, Comisia intenționează ca pană la sfarșitul anului să inainteze o propunere legislativă. Buna cooperare cu partenerii comerciali la nivel internațional poate contribui in mod semnificativ la detectarea mărfurilor care incalcă DPI și la impiedicarea exportului acestora către Uniunea Europeană. In 2009, UE și China au semnat un plan de acțiune care vizează in mod specific consolidarea cooperării in ceea ce privește respectarea procedurilor vamale privind DPI, care se va extinde in lunile care vin și pană la sfarșitul anului 2012 ( a se vedea IP/09/193). Cu ocazia vizitei sale la Shanghai din septembrie, comisarul Šemeta va discuta personal cu omologii chinezi despre modalitățile de asigurare a protecției DPI. Cooperarea cu industria este de asemenea foarte importantă pentru a garanta detectarea corespunzătoare a mărfurilor care incalcă DPI. Intreprinderile pot solicita acțiuni specifice ale serviciilor vamale in cazul in care suspectează că le sunt incălcate drepturile de proprietate intelectuală, iar informațiile furnizate de acestea pot ajuta serviciile vamale să efectueze controale cu obiective mai clare. Comisia a intocmit un manual pentru deținătorii de drepturi pentru a facilita depunerea acestor cereri și rămane in stransă legătură cu sectorul privat pentru a găsi eventuale soluții de optimizare in viitor a controalelor.