InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Lupta impotriva contrafacerii

23.07.2010, sursa: Comisia Europeana
 

Conform Raportului anual al Comisiei privind acțiunile serviciilor vamale ale UE in vederea respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), publicat astăzi, in 2009 serviciile vamale ale UE au intervenit in 43 500 de cazuri implicand cateva milioane de produse despre care exista suspiciunea că sunt contrafăcute sau piratate in afara frontierelor UE. Printre principalele articole oprite in vamă deoarece erau suspectate de incălcarea DPI se numără țigările, articolele de imbrăcăminte și etichetele) de marcă. O parte importantă insă o reprezintă produsele de folosință zilnică potențial periculoase pentru cetățeni, cum sunt șampoanele, pastele de dinți, jucăriile, medicamentele sau aparatele de uz casnic. Raportul publicat astăzi furnizează detalii privind tipul, originea și metoda de transport ale produselor care incalcă DPI oprite in vamă, la frontierele exterioare.


Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare È™i uniune vamală, audit È™i antifraudă, a declarat: "Rolul serviciilor vamale ale Uniunii Europene este de a ne proteja cetățenii È™i intreprinderile. Produsele contrafăcute pot genera un risc serios pentru sănătatea È™i siguranÈ›a consumatorilor È™i reprezintă un mijloc de a inÈ™ela intreprinderile care respectă legea. Comisia È™i statele membre vor continua să conlucreze la nivel internaÈ›ional cu partenerii comerciali È™i cu industria pentru a garanta cel mai inalt nivel de protecÈ›ie a drepturilor de proprietate intelectuală in UE."

Principalele concluzii ale raportului
Raportul arată că numărul de mărfuri suspectate de incălcarea drepturilor de proprietate intelectuală tinde să crească. In 2009, in peste 43 500 de cazuri, astfel de mărfuri au fost oprite in vamă, insumand in total 118 milioane de articole. In raport se consemnează că, deși in trecut cel mai afectate de nerespectarea DPI erau produsele de lux, in prezent sunt prejudiciate tot mai multe articole folosite de cetățeni in viața de zi cu zi. Dintre categoriile de produse cel mai frecvent oprite in vamă fac parte țigările (19 %), alte produse din tutun (16 %), etichetele (13 %) și medicamentele (10 %). China a continuat să constituie principala sursă de produse contrafăcute, insumand 64 % din totalul de articole care incalcă DPI, iar alte țări, cum sunt Emiratele Arabe Unite și Egiptul, au reprezentat majoritatea in cazul anumitor categorii de produse. In peste 77 % din totalul cazurilor de produse oprite in vamă, acestea au fost distruse ori s-au inițiat acțiuni in justiție pentru sancționarea contrafacerii.

Importanța protecției drepturilor de proprietate intelectuală
Așa cum se subliniază in Strategia UE 2020, protecția DPI este esențială pentru promovarea cercetării, a inovării și a creării de locuri de muncă in Europa. Asigurarea respectării efective a DPI constituie, de asemenea, un aspect important al protecției sănătății și siguranței cetățenilor europeni, deoarece anumite produse contrafăcute (de exemplu produsele alimentare, produsele pentru ingrijirea corpului și articolele pentru copii) care sunt fabricate intr-un mediu nereglementat pot reprezenta o amenințare serioasă.

Rolul serviciilor vamale ale UE
Serviciile vamale ale UE joacă un rol extrem de important deoarece stopează intrarea pe piaÈ›a internă a produselor care incalcă drepturile de proprietate intelectuală. Comisia desfășoară o serie de acÈ›iuni de consolidare a competenÈ›elor serviciilor vamale in vederea combaterii unui astfel de comerÈ›. Comisia pregăteÈ™te o propunere de imbunătățire a legislaÈ›iei prezente privind acÈ›iunile serviciilor vamale in vederea combaterii proliferării mărfurilor care incalcă DPI È™i a simplificării procedurilor actuale; de asemenea, impreună cu statele membre Comisia a realizat o revizuire exhaustivă a legislaÈ›iei existente lansand o consultare publică, incheiată la 7 iunie 2010. Pe baza acestei consultări, Comisia intenÈ›ionează ca pană la sfarÈ™itul anului să inainteze o propunere legislativă. Buna cooperare cu partenerii comerciali la nivel internaÈ›ional poate contribui in mod semnificativ la detectarea mărfurilor care incalcă DPI È™i la impiedicarea exportului acestora către Uniunea Europeană. In 2009, UE È™i China au semnat un plan de acÈ›iune care vizează in mod specific consolidarea cooperării in ceea ce priveÈ™te respectarea procedurilor vamale privind DPI, care se va extinde in lunile care vin È™i pană la sfarÈ™itul anului 2012 ( a se vedea IP/09/193). Cu ocazia vizitei sale la Shanghai din septembrie, comisarul Šemeta va discuta personal cu omologii chinezi despre modalitățile de asigurare a protecÈ›iei DPI. Cooperarea cu industria este de asemenea foarte importantă pentru a garanta detectarea corespunzătoare a mărfurilor care incalcă DPI. Intreprinderile pot solicita acÈ›iuni specifice ale serviciilor vamale in cazul in care suspectează că le sunt incălcate drepturile de proprietate intelectuală, iar informaÈ›iile furnizate de acestea pot ajuta serviciile vamale să efectueze controale cu obiective mai clare. Comisia a intocmit un manual pentru deÈ›inătorii de drepturi pentru a facilita depunerea acestor cereri È™i rămane in stransă legătură cu sectorul privat pentru a găsi eventuale soluÈ›ii de optimizare in viitor a controalelor.