InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Livrarea transfrontaliera a coletelor: care sunt noile norme UE

19.03.2018
 

 

Cump?r?torii online vor beneficia de o mai mare transparen?? a pre?urilor cu noile norme UE privind livrarea transfrontalier? a coletelor.

Pre?urile ridicate de livrare pentru serviciile transfrontaliere reprezint? unul dintre principalele obstacole pentru cump?r?torii online ?i comercian?ii electronici. Tarifele pentru coletele trimise dintr-o ?ar? UE in alta pot fi de cinci ori mai mari decat pre?urile interne. Exist? diferen?e mari atunci cand se expediaz? un pachet din dou? ??ri UE c?tre aceea?i destina?ie. De exemplu, trimiterea unui pachet de 2 kg din Belgia in Italia ar costa 32,8 euro, in timp ce acela?i pachet trimis din Olanda in Italia ar costa 13 euro.

 

Cum afecteaz? acest lucru consumatorii ?i comercian?ii electronici?

 

Lipsa transparen?ei in acest sector poate incuraja operatorii po?tali s? perceap? pre?uri nejustificat de mari, ceea ce ar putea descuraja firmele mici s? fac? comer? cu alte ??ri din UE. Astfel, consumatorii nu pot alege in cuno?tin?? de cauz? ?i nu au acces la o gam? mai larg? de produse, mai afecta?i fiind clien?ii din zone indep?rtate. Acest lucru afecteaz? ?i pe cei care trimit un pachet prietenilor ?i familiei intr-o alt? ?ar? a UE.

 

Noul regulament

 

-   consumatorii ?i comercian?ii electronici vor avea posibilitatea de a verifica lista de pre?uri ?i de a c?uta cele mai bune oferte pe un site special

-   serviciile de curierat vor trebui s? ofere clien?ilor informa?ii clare cu privire la pre?urile ?i condi?iile de livrare

-   autorit??ile po?tale na?ionale vor colecta date de la companiile de transport pentru a monitoriza pia?a ?i a evalua tarifele nejustificat de mari.

 

Parlamentul European a aprobat un regulament pentru a face pia?a de transport transfrontalier a coletelor mai transparent? ?i mai competitiv? ?i pentru a reduce barierele pe care le intampin? consumatorii ?i comercian?ii online atunci cand cump?r? produse online in UE. Impreun? cu eliminarea bloc?rii geografice, aceste noi reguli imbun?t??esc drepturile cump?r?torilor online.

 

Sursa:Parlamentul European