InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Lista de actiuni de intreprins in domeniul digital: noi prioritati digitale pentru 2013-2014

19.12.2012
 

Comisia Europeană a adoptat o serie de șapte noi priorități pentru economia și societatea digitală. Rata de creștere inregistrată de economia digitală este de șapte ori mai mare față de cea pentru restul economiei, insă acest potențial este in prezent estompat de o fragmentare a cadrului de politici la nivel paneuropean. Prioritățile actuale sunt rezultatul unei ample revizuiri a politicilor și plasează un accent suplimentar asupra elementelor cu cel mai ridicat potențial de transformare din cadrul versiunii inițiale a Agendei digitale pentru Europa 2010.
Neelie Kroes, vicepreședintă a Comisiei Europene, a declarat: "2013 va fi anul cel mai aglomerat de pană acum pentru agenda digitală. Principalele mele priorități sunt creșterea investițiilor in serviciile in bandă largă și maximizarea contribuțiilor sectorului digital la redresarea Europei."
Punerea in aplicare integrală a acestei agende digitale actualizate ar conduce la creșterea PIB-ului european cu 5 % sau 1 500 EUR pe persoană in următorii opt ani, prin creșterea investițiilor in TIC, prin imbunătățirea nivelurilor de competență informatică ale forței de muncă, prin facilitarea inovării in sectorul public și prin reformarea condițiilor-cadru pentru economia bazată pe internet. In ceea ce privește locurile de muncă, există riscul ca pană la un milion de locuri de muncă in domeniul digital să rămană neocupate pană in 2015, in lipsa unor măsuri la nivel paneuropean, iar prin construirea de infrastructuri ar putea fi create 1,2 milioane de locuri de muncă. Acest lucru ar conduce la o creștere pană la 3,8 milioane a numărului de noi locuri de muncă in ansamblul economiei pe termen lung.
Noile priorități sunt:
1. Crearea unui nou cadru de reglementare stabil in domeniul serviciilor in bandă largă
Sunt necesare mai multe investiții private in rețelele in bandă largă fixe și mobile de mare viteză. Principala prioritate digitală a Comisiei pentru 2013 este, prin urmare, finalizarea unui nou cadru de reglementare stabil in domeniul serviciilor in bandă largă. Pachetul de zece acțiuni din 2013 va include recomandări privind un acces mai consolidat și nediscriminatoriu la rețea, noi metodologii de calcul al costurilor pentru accesul angro la rețelele in bandă largă, neutralitatea rețelei, serviciul universal și mecanismele pentru reducerea costurilor de inginerie civilă aferente extinderii serviciilor in bandă largă. Acesta se va baza pe noile orientări privind ajutoarele de stat in domeniul serviciilor in bandă largă și pe propunerile privind mecanismul de creditare Conectarea Europei.
2. Noi infrastructuri de servicii publice digitale prin mecanismul Conectarea Europei
Cu sprijinul Consiliului, Comisia va accelera extinderea serviciilor digitale (in special din punct de vedere al interoperabilității transfrontaliere a acestora) in domenii precum sistemele de identificare și semnătură electronică, mobilitatea intreprinderilor, inițiativa eJustiție, dosarele medicale electronice și platformele culturale, cum ar fi Europeana, Numai prin sistemul de achiziții publice electronice s ar putea realiza economii de 100 de miliarde EUR pe an, iar serviciile de guvernare electronică pot reduce costurile de administrare cu 15-20 %.
3. Lansarea Marii coaliții pentru promovarea competențelor și a creării de locuri de muncă in domeniul digital
Este necesară o coaliție care să ia măsuri concrete pentru a evita neocuparea a un milion de locuri de muncă in domeniul TIC pană in 2015, din cauza lipsei de personal calificat. O astfel de situație poate fi evitată și ar fi inacceptabilă intr-o perioadă in care rata generală a șomajului este ridicată. Comisia va coordona acțiunile din sectorul public și privat care au drept obiective: creșterea numărului stagiilor de formare in domeniul tehnologiei informației, crearea de legături mai directe intre mediul educațional și cel de afaceri, adoptarea unor profiluri profesionale standard și promovarea certificării competențelor pentru a sprijini mobilitatea locurilor de muncă. De asemenea, Comisia va emite un plan de acțiune pentru sprijinirea antreprenorilor din domeniul serviciilor de internet și pentru promovarea unei Europe mai propice pentru inființarea de noi intreprinderi.
4. Elaborarea unor propuneri privind o strategie și o directivă in domeniul securității cibernetice la nivelul UE
Securitatea și libertatea online sunt indisociabile. UE ar trebui să ofere cele mai sigure medii online din lume, acordand atenția cuvenită libertății și vieții private a utilizatorilor. Comisia va prezenta o strategie și o propunere de directivă pentru a institui un nivel comun minim privind pregătirea la nivel național, inclusiv o platformă online pentru prevenirea și combaterea incidentelor cibernetice transfrontaliere, precum și cerințele de raportare a incidentelor. Acest lucru va stimula extinderea pieței europene a produselor in domeniul securității și al luării in considerare a vieții private incepand cu momentul conceperii.
5. Actualizarea cadrului UE privind drepturile de autor
Modernizarea abordării drepturilor de autor este esențială pentru realizarea acestei piețe unice digitale. Prin urmare, Comisia va căuta o soluție pentru problemele legate de drepturile de autor care necesită progrese rapide prin intermediul unui dialog structurat cu părțile interesate in 2013. In paralel, Comisia va finaliza lucrările in curs care vizează revizuirea și modernizarea cadrului legislativ al UE privind drepturile de autor, astfel incat, in 2014, să se poată lua o decizie asupra unor eventuale propuneri de reformă legislativă.
6. Impulsionarea sistemului de "cloud computing" pe baza puterii de cumpărare a sectorului public
Comisia va lansa acțiuni pilot in cadrul parteneriatului european pentru "cloud computing", care mobilizează puterea de cumpărare a sectorului public pentru a contribui la crearea celei mai mari piețe a TIC bazate pe "cloud computing" la nivel mondial, desființand cadrele naționale stramte și percepțiile negative ale consumatorilor din prezent.
7. Lansarea unei noi strategii industriale in domeniul electronic
Comisia va propune o strategie industrială pentru micro- și nano-electronică, in scopul de a spori atractivitatea Europei pentru investiții in proiectare și producție, precum și de a realiza o cotă de piață mai mare la nivel mondial.
Context
Agenda digitală pentru Europa a fost adoptată in 2010, ca parte integrantă a strategiei Europa 2020, pentru stimularea economiei digitale și abordarea provocărilor societale prin TIC. De la acea dată, Consiliul European și Parlamentul European au solicitat consolidarea in continuare a poziției UE de lider digital și realizarea pieței unice digitale pană in 2015 .
Agenda digitală și a indeplinit multe dintre obiective și urmează cursul stabilit pentru a indeplini multe altele. Utilizarea curentă a internetului inregistrează o creștere constantă, in special in randul categoriilor defavorizate. Numărul de cetățeni care nu au utilizat niciodată internetul este in scădere. In mod similar, cumpărăturile online devin tot mai răspandite, deși ritmul de creștere al comerțului electronic transfrontalier este prea lent. Serviciile in bandă largă de mare viteză arată primele semne de avant, inclusiv conexiunile ultrarapide de peste 100 Mbps. Cu toate acestea, există incă diferențe semnificative intre diversele state membre, diferențe care necesită măsuri active la nivelul politicilor europene pentru a fi reduse la minimum și eliminate.
Sursa:CE