InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Libera circulatie: interventia ferma a Comisiei a contribuit la solutionarea a 90 % din dosarele deschise in domeniul liberei circulatii

25.08.2011
 

Libera circulație a persoanelor intre statele membre ale UE reprezintă unul dintre cele mai tangibile succese din ultimii 60 de ani de integrare europeană, aducand beneficii importante cetățenilor UE, statelor membre și economiei europene in ansamblul său. Europenii profită in fiecare zi de dreptul lor la liberă circulație: intreprind, ca turiști, aproximativ 1,25 miliarde de călătorii in scop turistic pe teritoriul UE in fiecare an. Un sondaj recent a arătat că, pentru 48 % din cetățenii europeni, dreptul la liberă circulație și ședere in Uniunea Europeană este cel mai important drept pe care il au ca cetățeni Comisia Europeană este puternic angajată in aplicarea eficace a normelor UE in materie de liberă circulație in toate statele membre. Acesta este motivul pentru care Comisia adoptă o poziție fermă in ceea ce privește soluționarea problemelor legate de transpunerea de către statele membre a Directivei UE din 2004 privind libera circulație a persoanelor astfel incat cetățenii europeni să beneficieze pe deplin de drepturile lor. Unele evenimentele care au avut loc vara trecută au scos la lumină probleme importante legate de respectarea garanțiilor procedurale și de fond prevăzute de Directiva UE privind libera circulație a persoanelor. Prin urmare, Comisia a luat măsuri pentru a se asigura că toate cele 27 de state membre respectă pe deplin drepturile la liberă circulație ale cetățenilor UE.
La un an de la adoptarea acestor măsuri, datorită presiunii politice constante, Comisia a obținut rezultate concrete: 16 state membre fie au oferit un răspuns la toate preocupările exprimate de Comisie, fie au elaborat modificări legislative pentru a garanta respectarea deplină a dispozițiilor directivei. Pentru restul statelor membre, Comisia a inițiat sau are in vedere inițierea procedurii in constatarea neindeplinirii obligațiilor in temeiul tratatelor UE.
Comisia este hotărată să inlăture ultimele obstacole cu care se confruntă cetățenii UE in exercitarea drepturilor lor, astfel cum se prevede in primul Raport UE privind cetățenia publicat in octombrie 2010. Intreprinderile și cetățenii au obținut avantaje importante pe măsură ce UE a inlăturat rand pe rand obstacolele interne in calea liberei circulații a mărfurilor, serviciilor și persoanelor. In perioada 2004-2007, creșterea mobilității forței de muncă sub influența noilor țări care au aderat la UE a determinat o creștere a produsului intern brut al UE cu aproximativ 40 de miliarde EUR. UE trebuie să se bazeze pe aceste realizări, astfel incat toată lumea - de la turiști și studenți la lucrători și proprietari de intreprinderi mici - să poată beneficia cu adevărat de un spațiu european de libertate, securitate și justiție.
Situația transpunerii Directivei UE privind libera circulație
Pană la sfarșitul anului 2010, Portugalia și Finlanda au răspuns preocupărilor Comisiei fie prin dialog bilateral, furnizand un număr suficient de clarificări cu privire la problemele semnalate, fie prin adoptarea de legi care asigură conformitatea cu dispozițiile directivei. 14 state membre (Bulgaria, Danemarca, Estonia, Franța, Grecia, Ungaria, Italia, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Țările de Jos, Romania, Slovacia și Slovenia) au prezentat intre timp proiecte de modificări legislative, inclusiv calendare precise pentru adoptarea și intrarea in vigoare rapidă a acestora, pentru a asigura respectarea deplină a Directivei privind libera circulație. Comisia examinează in prezent aceste documente, dar și detaliile măsurilor pe care Danemarca și Țările de Jos le-au prevăzut sau le-au adoptat recent pentru a asigura conformitatea deplină cu legislația UE. In ceea ce privește problemele rămase nerezolvate cu celelalte state membre, au fost demarate proceduri in constatarea neindeplinirii obligațiilor in perioada martie - iunie 2011 impotriva Austriei, Ciprului, Republicii Cehe, Germaniei, Maltei, Lituaniei, Spaniei, Suediei, Poloniei și Regatului Unit. Situația liberei circulații in Belgia este, in prezent, analizată de către Comisie.
Principalele problemele legate de transpunerea și punerea in aplicare incompletă sau incorectă se referă la trei aspecte principale: intrarea și șederea membrilor de familie, inclusiv a partenerilor; eliberarea vizelor și a permiselor de ședere pentru membrii de familie ai resortisanților țărilor terțe și garanțiile impotriva expulzărilor.
Etapele următoare
Comisia va urmări indeaproape modul in care statele membre care au anunțat că vor adopta proiecte legislative iși onorează angajamentele. In cursul anului 2012, Comisia va evalua transpunerea și punerea in aplicare a dispozițiilor directivei in toate statele membre, obținand astfel informații pentru redactarea, in 2013, a unui raport cu privire la punerea in aplicare a Directivei privind libera circulație, care va fi transmis Parlamentului European și Consiliului.
Situația actuală a integrării romilor
La 5 aprilie 2011, Comisia a propus un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor . Acest cadru va contribui la orientarea politicilor naționale privind romii și la mobilizarea fondurilor disponibile la nivelul UE pentru sprijinirea eforturilor de integrare. Cadrul se axează pe patru domenii prioritare: accesul la educație, locuri de muncă, sănătate și locuințe. Statele membre ar trebui să stabilească obiective naționale specifice de integrare a romilor, care să reflecte dimensiunea populației lor rome și situația actuală a politicilor lor de integrare. Pentru a susține eforturile naționale, sunt disponibile fonduri UE și un cadru juridic solid de combatere a discriminării. Cu ocazia adoptării cadrului UE, vicepreședintele Reding a declarat: "Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru este ca statele membre să contribuie la garantarea faptului că toți copiii romi termină cel puțin școala primară."
In ultimul an, Comisia a continuat să lucreze in stransă colaborare cu statele membre pentru a facilita folosirea fondurilor structurale, in special a Fondului social european, pentru sprijinirea incluziunii romilor. In Ungaria, Bulgaria, Slovacia și Romania au fost organizate seminarii bilaterale care au permis schimbul de bune practici și de expertiză in ceea ce privește proiecte FSE de succes.
La 24 iunie 2011, Consiliul European a adoptat cadrul UE al Comisiei Europene pentru strategiile naționale de integrare a romilor . Toate cele 27 de guverne naționale trebuie să prezinte Comisiei, pană la sfarșitul anului 2011, strategiile lor naționale de integrare a romilor. Comisia, cu sprijinul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, va evalua aceste planuri și va prezenta un raport in acest sens in primăvara anului viitor.
Pentru informații suplimentare:
Sala de presă a Direcției Generale Justiție:
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm