InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Libera circulatie a persoanelor: cinci actiuni in beneficiul cetatenilor, al cresterii economice si al ocuparii fortei de munca in UE

26.11.2013
 

Comisia Europeană a adoptat recent un document programatic care subliniază responsabilitatea comună a statelor membre și a instituțiilor UE in ceea ce privește respectarea drepturilor cetățenilor europeni de a locui și a munci intr-o altă țară din UE. Pentru a sprijini eforturile statelor membre in acest sens, documentul Comisiei definește cinci acțiuni concrete de consolidare a dreptului la libera circulație, ajutand totodată statele membre să profite de avantajele oferite de acesta. Documentul programatic clarifică drepturile cetățenilor UE in ceea ce privește libera circulație și accesul la prestațiile sociale, răspunzand in același timp preocupărilor exprimate de unele state membre in legătură cu problemele pe care fluxurile migratoare le-ar putea pune autorităților locale.
Cu peste 14 milioane de cetățeni ai UE rezidenți intr-un alt stat membru, libera circulație - și anume posibilitatea de a trăi, a munci sau a studia oriunde in Uniunea Europeană - este dreptul cel mai prețuit de europeni. Lucrătorii din UE beneficiază de acest drept incă de la nașterea Uniunii Europene, principiul fiind consacrat la Roma, in 1957, cu ocazia primului tratat european.
Libera circulație a cetățenilor este de asemenea unul dintre pilonii pieței unice și un element central al succesului acesteia: ea stimulează creșterea economică, permițandu-le persoanelor să călătorească, să consume și să lucreze peste graniță și dandu-le companiilor ocazia să recruteze dintr-un rezervor mai bogat de talente. Mobilitatea forței de muncă intre statele membre contribuie la reducerea necorelărilor dintre competențele oferite și locurile de muncă disponibile, in contextul unor dezechilibre semnificative pe piețele forței de muncă din UE și al imbătranirii populației.
In fine, normele UE in materie de liberă circulație prevăd o serie de garanții care permit statelor membre să prevină abuzurile.
Comunicarea de astăzi analizează impactul pe care cetățenii mobili ai UE il au asupra sistemelor de protecție socială din statele membre gazdă. Dovezi concrete sugerează cu tărie faptul că majoritatea cetățenilor UE care se mută intr-un alt stat membru fac acest lucru pentru a munci. Probabilitatea ca aceștia să exercite o activitate economică este mai mare, comparativ cu cetățenii statului membru gazdă, iar șansele ca ei să depindă de prestații sociale sunt mai reduse. De fapt, procentajul cetățenilor mobili ai UE care beneficiază de prestații este relativ scăzut, in comparație cu resortisanții proprii ai statelor membre și cu cei ai țărilor terțe (Anexa 3). In majoritatea statelor membre, cetățenii mobili ai UE sunt contribuabili neți la sistemul de protecție socială din țara gazdă.
Comunicarea definește drepturile și obligațiile pe care le au cetățenii Uniunii in temeiul legislației UE. Ea clarifică condițiile pe care aceștia trebuie să le indeplinească pentru a avea dreptul la liberă circulație și a beneficia de asistență socială și de prestații de securitate socială. Ținand cont de problemele apărute in unele state membre, comunicarea explică garanțiile menite să combată abuzurile, frauda și erorile, descriind totodată instrumentele de incluziune socială aflate la dispoziția statelor membre și a comunităților locale care se confruntă cu presiuni speciale provocate de afluxul cetățenilor mobili ai UE.
Pentru a răspunde preocupărilor exprimate in unele state membre UE cu privire la punerea in practică a normelor privind libera circulație, Comisia definește cinci acțiuni pentru a ajuta autoritățile naționale și locale:
1. să lupte impotriva căsătoriilor de conveniență: Comisia va ajuta autoritățile naționale să pună in aplicare norme UE care să le permită să combată eventualele abuzuri ale dreptului la libera circulație, prin elaborarea unui manual privind soluționarea problemei căsătoriilor de conveniență.
2. să aplice norme UE de coordonare a securității sociale: Comisia colaborează indeaproape cu statele membre pentru a clarifica, printr-un ghid practic ce va fi elaborat pană la finele anului 2013, "proba reședinței obișnuite", prevăzută de normativa europeană privind coordonarea securității sociale [Regulamentul (CE) nr. 883/2004]. Criteriile stricte aplicate in cadrul acestei probe garantează faptul că cetățenii care nu lucrează pot avea acces la securitate socială intr-un alt stat membru doar după ce și-au deplasat cu adevărat centrul de interes in statul respectiv (de exemplu, familiile).
3. să soluționeze problemele legate de incluziunea socială: ajutand statele membre să utilizeze mai eficient Fondul social european pentru a aborda problema integrării sociale: de la 1 ianuarie 2014, minimum 20 % din fondurile FSE ar trebui cheltuite pentru promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei in fiecare stat membru.
4. să promoveze schimbul de bune practici intre autoritățile locale: Comisia va ajuta autoritățile locale din intreaga Europă să facă schimb de cunoștințe, pentru a răspunde mai bine provocărilor din sfera incluziunii sociale. Pană la finele anului 2013, Comisia va finaliza un studiu de evaluare a impactului liberei circulații in șase mari orașe, iar in februarie 2014, ea va invita primarii să discute provocările și să facă schimb de bune practici.
5. să asigure aplicarea pe teren a normelor UE privind libera circulație: pană la finele anului 2014, Comisia va elabora, in colaborare cu statele membre, un modul de pregătire online, pentru a ajuta personalul autorităților locale să ințeleagă și să aplice pe deplin dreptul la libera circulație al cetățenilor UE.47 % dintre cetățenii UE sunt astăzi de părere că problemele cu care se confruntă atunci cand se mută intr-o altă țară din UE sunt cauzate de faptul că funcționarii administrațiilor locale nu sunt suficient de bine familiarizați cu dreptul la liberă circulație al cetățenilor UE.
Context
Cu 20 de ani in urmă, Tratatul de la Maastricht a extins dreptul la liberă circulație tuturor cetățenilor UE, indiferent dacă aceștia desfășoară sau nu o activitate economică. Normele și condițiile specifice care se aplică dreptului la liberă circulație și ședere sunt stipulate intr-o directivă adoptată de statele membre in 2004 (Directiva 2004/38/CE).
Pentru 56 % din cetățenii europeni, libera circulație este cea mai pozitivă realizare a Uniunii Europene. Intr-adevăr, tot mai mulți europeni beneficiază de acest drept, locuind intr-un alt stat membru al UE: la finele anului 2012, 14,1 milioane de cetățeni trăiau intr-un alt stat membru decat țara lor de origine. In sondajele Eurobarometru, peste două treimi dintre europeni (67%) consideră că libera circulație a persoanelor pe teritoriul UE aduce beneficii economice propriei țări (a se vedea anexa 1).
Fiecare cetățean european are dreptul de a locui intr-o altă țară din UE pentru cel mult trei luni, fără nicio altă condiție sau formalitate. Dreptul de ședere pentru mai mult de trei luni face obiectul anumitor condiții, in funcție de statutul persoanei in statul membru gazdă .
Sursa:CE