InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Lansarea in dezbatere publica a proiectului noii legi a insolventei

03.09.2013
 

Ministerul Justiţiei a lansat in dezbatere publică proiectul noii legi a insolvenţei, proiect prin care este sistematizat şi adaptat cadrul legislativ in domeniul insolvenţei şi pre-insolvenţei.
Proiectul noii legi a insolvenţei propune o soluţie integratoare, incluzand intr-un singur corpus normativ legislaţia generală, aplicabilă tuturor operatorilor economici, legislaţia specială, incidentă instituţiilor de credit şi societăţilor de asigurare/re-asigurare, reglementarea insolvenţei grupurilor de societăţi, reglementarea insolvenţei transfrontaliere. Sunt, de asemenea, reglementate in noua lege instrumentele de prevenire a insolvenţei - mandatul ad-hoc şi concordatul preventiv.
In acelaşi timp, proiectul noii legi a insolvenţei vine să asigure echilibrul intereselor creditorilor şi debitorului in procedură şi eficientizarea procedurii, care să conducă, implicit, la reducerea duratei procedurii şi la creşterea gradului de recuperare a creanţelor.

Astfel, in primul sens, cel al asigurării echilibrului intereselor in concurs,
- Se egalizează regimul deschiderii procedurii in cazul concursului dintre cererea debitorului şi a creditorilor, la 10 zile de la depunerea cererii debitorului.
- Dacă in forma actuala a legii era impusă o valoare-prag pentru formularea unei cereri de deschidere a procedurii doar pentru creditor, prin proiect se propune instituirea unei valori-prag şi pentru debitor, aceeaşi cu cea stabilită pentru creditor, respectiv 40.000 lei.
- Se introduce ideea acordării unui termen pentru plata creanţei creditorului declanşator - pană la rămanerea in pronunţare asupra cererii de deschidere a procedurii formulate de creditor.
- Pentru a imbunătăţi şansele de reorganizare - in avantajul atat al debitorului, cat şi al creditorilor - se propune introducerea unei super-priorităţi pentru finanţările acordate in timpul procedurii, inclusiv in perioada de observaţie. Aceste finanţări se vor garanta, in principal, prin afectarea unor bunuri sau drepturi care nu formează obiectul unor cauze de preferinţă, iar in subsidiar, dacă nu există astfel de bunuri sau drepturi disponibile, cu acordul creditorilor beneficiari ai respectivelor cauze de preferinţă.
- Pentru evitarea aprobării unor planuri de reorganizare susţinute de un număr mic de creditori (situaţie posibilă actualmente - prin "manipularea"
grupelor de vot poate fi aprobat, in prezent, un plan fără corespondent in valoarea creanţelor), se introduce un criteriu suplimentar pentru aprobarea planului, respectiv 30% din total masa credală.

In realizarea celui de-al doilea obiectiv, eficientizarea procedurii:

- Acţiunile incidentale (fond si apel) se judecă in conformitate dispoziţiile noului Cod de procedura civilă cu privire la judecata in primă instanţă, cu menţiunea că termenul pentru depunerea intampinării este de maxim 10 zile de la comunicare, răspunsul la intampinare nu este obligatoriu, iar judecătorul sindic fixează, prin rezoluţie, in termen de maxim 3 zile de la data depunerii intampinării, primul termen de judecată, care va fi de cel mult 30 de zile de la data rezoluţiei.
- Se inlocuieşte termenul de continuare a procedurii cu un termen administrativ de control, care ii va permite judecătorului sindic să gestioneze mai eficient dosarul de insolvenţă, nefiind necesară organizarea unor şedinţe publice de judecată dacă nu există cereri in procedură contencioasă sau necontencioasă, dar făcand posibilă dispunerea de măsuri in sarcina administratorului judiciar/lichidatorului judiciar;
- Se introduce posibilitatea judecătorului sindic de a debloca anumite situaţii, atunci cand creditorii nu sunt activi in procedură: dacă nu se poate lua o hotărare in adunarea sau in comitetul creditorilor, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate sesiza instanţa in vederea pronunţării unei hotărari;
- Se prevede expres obligaţia judecătorului sindic de a se pronunţa asupra viabilităţii planului de reorganizare, propus de debitor sau creditori şi aprobat de adunarea creditorilor;
- Se propune eficientizarea activităţii comitetului creditorilor, intrunirile acestuia urmand a avea loc ori de cate ori este cazul ( nu neapărat lunar, ca in legea actuala), iar votul se poate exprima prin orice mijloace care asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia, nemaifiind astfel obligatorie prezenţa fizică.
- Se introduc prevederi exprese cu privire la tratamentul contractelor de leasing şi a creanţelor provenite din contracte de leasing.
- Pentru asigurarea protecţiei creditorilor şi transparenţei procedurii, vanzarea activelor se va efectua potrivit unui regulament de vanzare, aprobat de creditori.
Sursa: Ministerul Justitiei

Fisiere atasate

MS Word
Proiect+de+lege++insolventa.doc
Proiect+de+lege++insolventa.doc
1,11 MBytes
03.09.2013 11:41