InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

La 1 ianuarie 2019, Romania a preluat pentru 6 luni Presedintia Consiliului Uniunii Europene

11.01.2019
 

 

Priorităţile Președinției Romanei la Consiliul Uniunii Europene :

 

Pilonul 1: "Europa convergenței"

 

Asigurarea convergenței și coeziunii europene in scopul unei dezvoltări durabile și echitabile pentru toți cetățenii și statele membre prin creșterea competitivității și reducerea decalajelor de dezvoltare, promovarea conectivității și a digitalizării, stimularea antreprenoriatului și consolidarea politicii industriale europene.

 

Obiective principale:

 

§  avansarea procesului de negociere privind Cadrul Financiar Multianual 2021-2027;

 

§  dezvoltarea dimensiunii sociale a UE, prin punerea in aplicare a Pilonului European al Drepturilor Sociale;

 

§  avansarea agendei UE in domeniile economic și financiar, in scopul stimulării creșterii și investițiilor, pentru aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, precum și in vederea sprijinirii reformelor structurale;

 

§  promovarea cercetării și inovării, digitalizării și conectivității in vederea creșterii competitivității economiei și industriei europene.

 

Pilonul 2: "Europa siguranței"

 

Consolidarea unei Europe mai sigure printr-un plus de coeziune intre statele membre pentru a face față noilor provocări de securitate ce amenință siguranța cetățenilor și prin sprijinirea inițiativelor de cooperare in domeniu.

 

Obiective principale:

 

§  consolidarea securității interne,prin creșterea cooperării intre statele membre și creșterea interoperabilității sistemelor de securitate ale UE, protejarea siguranței cetățenilor, companiilor și instituțiilor publice in spațiul virtual și imbunătățirea rezilienței Uniunii la atacuri cibernetice;

§  continuarea luptei impotriva terorismului;

 

§  facilitarea operaționalizării Parchetului European;

 

§  acordarea unei atenții sporite aspectelor privind migrația, pe baza unei abordări cuprinzătoare a acțiunii in cadrul UE și prin promovarea cooperării cu țările de origine și tranzit, precum și prin facilitarea dialogului intre statele membre in scopul identificării de soluții pentru o politică eficientă și sustenabilă a UE in domeniul migrației și azilului.

 

Pilonul 3: "Europa, actor global"

 

Continuarea consolidării rolului global al UE prin promovarea politicii de extindere, prin acțiunea Uniunii in vecinătate, prin continuarea procesului de implementare a Strategiei Globale, prin asigurarea resurselor necesare la nivelul Uniunii și prin implementarea angajamentelor globale ale Uniunii Europene.

 

Obiective principale:

 

§  promovarea consolidării capacităților de apărare și securitate ale Uniunii in stransă complementaritate cu procesele similare din cadrul NATO, cu accent pe consolidarea Parteneriatului strategic UE - NATO;

 

§  sprijinirea intăririi acțiunii in domeniul Politicii de Securitate și Apărare Comune, in principal prin consolidarea mecanismelor existente și asigurarea sinergiei noilor instrumente, precum: Procesul Anual de Analiză Coordonată a Apărării, Fondul European de Apărare și Cooperarea Structurată Permanentă;

 

§  avansarea politicii de extindere a Uniunii pentru asigurarea unui plus de securitate in plan intern și extern;

 

§  promovarea de acțiuni coordonate și coerente in vecinătatea Uniunii, prin aniversarea a 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic și prin reafirmarea importanței Mării Negre pe agenda Uniunii Europene, inclusiv din perspectiva revigorării Sinergiei Mării Negre;

 

§  promovarea intereselor comerciale, atat prin consolidarea multilateralismului și modernizarea sistemului comercial multilateral, cat și prin extinderea Acordurilor de parteneriat economic și de liber schimb.

 

Pilonul 4: "Europa valorilor comune"

Stimularea solidarității și coeziunii Uniunii prin promovarea politicilor privind combaterea discriminării, egalitatea de șanse și tratamentul egal pentru femei și bărbați, precum și prin creșterea implicării cetățenilor, și in special a tinerilor, in dezbaterile europene.  

 

Obiective principale:

 

§  promovarea combaterii eficiente a rasismului, intoleranței, xenofobiei, populismului, antisemitismului și descurajarea discursului bazat pe ură.

 

§  promovarea combaterii dezinformării online și a știrilor false, inclusiv prin ameliorarea educației in domeniul mass-media și dezvoltarea de mecanisme europene care promovează bunele practici in combaterea dezinformării.

 

§  promovarea și susținerea inițiativelor legislative privind progresul social și reducerea decalajelor de dezvoltare, oportunități egale intre femei și bărbați, precum și asigurarea accesului la educație și pregătire a categoriilor dezavantajate.

 

§  combaterea discriminării de gen pe piața muncii și in afaceri, precum și a diferențelor de remunerare dintre femei și bărbați.