InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Investitiile in infrastructuri ecologice vor aduce beneficii multiple pentru natura, societate si oameni

07.05.2013
 

Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie pentru incurajarea utilizării infrastructurilor ecologice și pentru a garanta că valorificarea proceselor naturale va deveni, in mod sistematic, o componentă a amenajării teritoriului. Infrastructurile ecologice sunt instrumente testate și dovedite care, cu ajutorul naturii, oferă beneficii ecologice, economice și sociale. De exemplu, o soluție alternativă la construirea infrastructurilor de protecție impotriva inundațiilor ar fi să se permită zonelor umede naturale să absoarbă excesul de apă in urma precipitațiilor abundente.
Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: "Realizarea infrastructurilor ecologice este adesea o investiție bună pentru natură, pentru economie și pentru crearea de locuri de muncă. Atunci cand se justifică din punct de vedere economic și ecologic, soluțiile pe care le oferim societății ar trebui să funcționeze in armonie cu natura, și nu impotriva ei."
Infrastructurile ecologice sunt adesea mai ieftine și mai durabile decat alternativele oferite de ingineria civilă convențională. Parcurile cu o bogată diversitate biologică, spațiile verzi și coridoarele de aer proaspăt pot, de exemplu, să atenueze efectele negative ale valurilor de căldură din timpul verii. In afară de efectele benefice pentru sănătate și pentru mediu, infrastructurile ecologice aduc, de asemenea, multiple beneficii sociale: ele creează locuri de muncă și fac orașele mai atractive pentru viață și pentru muncă, iar speciile de floră și faună sălbatică pot prospera chiar și in mediu urban.
Elementele centrale ale strategiei lansate astăzi sunt:
• promovarea infrastructurilor ecologice in principalele domenii de politică, precum agricultura, silvicultura, natura, apa, mediul marin și pescuitul, politica regională și de coeziune, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, transporturile, energia, prevenirea dezastrelor și utilizarea terenurilor; pană la sfarșitul anului 2013, Comisia va elabora orientări pentru a arăta modul in care, intre 2014 și 2020, infrastructurile ecologice pot fi integrate in aplicarea acestor politici;
• imbunătățirea calității cercetării și a calității datelor, consolidarea bazei de cunoștințe și promovarea tehnologiilor inovatoare care susțin infrastructurile ecologice;
• imbunătățirea accesului la finanțare pentru proiecte de infrastructuri ecologice (IE) - pană in 2014, Comisia va institui, impreună cu Banca Europeană de Investiții, un mecanism de finanțare din partea UE pentru a susține proiecte de infrastructuri ecologice;
• susținerea proiectelor IE la nivelul UE - pană la sfarșitul anului 2015, Comisia va efectua un studiu pentru a evalua posibilitățile de dezvoltare a unei rețele paneuropene de infrastructuri ecologice.

Etapele următoare
Pană la sfarșitul anului 2017, Comisia va analiza progresele realizate in dezvoltarea infrastructurilor ecologice și va publica un raport privind experiența dobandită care va conține și recomandări pentru acțiunile viitoare.
Context
Peisajul Europei se modifică in mod dramatic in fiecare zi, prin fragmentarea, modificarea și intensificarea utilizării terenurilor generate de procesul neintrerupt al dezvoltării umane. Expansiunea urbană și construirea de drumuri și infrastructuri energetice degradează și fragmentează ecosisteme valoroase, afectand habitate și specii și reducand coerența spațială și funcțională a peisajului. Ecosistemele degradate conțin, de regulă, o mai mică diversitate de specii și nu pot oferi aceeași gamă de servicii ca și ecosistemele sănătoase. Aceste servicii au insă o valoare directă pentru economia noastră și, de aceea, investițiile in infrastructuri ecologice se justifică din punct de vedere economic.
Randamentul investițiilor de această natură este de obicei ridicat. Un exemplu in acest sens este proiectul de refacere a zonelor inundabile de-a lungul fluviului Elba, in Germania, in care modificarea amplasării digurilor, investițiile intr-un management agricol adaptat zonelor inundabile și construirea unor scări de pești aduc beneficii de pană la 4 ori mai mari decat costurile implicate de proiect. Activitățile de recreere, protecția impotriva inundațiilor și beneficiile legate de reținerea carbonului, care nu au fost cuantificate in bani, ar crește și mai mult valoarea calculată a acestor beneficii.
Elementele de infrastructură ecologică din mediul urban, precum acoperișurile verzi, parcurile și "drumurile verzi" contribuie la sănătatea umană, la rezolvarea problemelor sociale, la economisirea de energie și la drenarea surplusului de apă. O mai bună planificare a infrastructurilor contribuie, de asemenea, la sporirea eficacității politicilor privind mobilitatea și construcțiile.
Comunicarea privind infrastructurile ecologice are la bază Foaia de parcurs a UE privind eficiența din punctul de vedere al utilizării resurselor și Strategia UE in domeniul biodiversității pentru 2020, scopul fiind de a promova investițiile in infrastructurile ecologice și utilizarea acestora in Europa.
Pentru mai multe informații:
Link-ul către comunicare și rezumatul pentru cetățeni:
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm