InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Investitii in valoare de 8,1 miliarde EUR in domeniul cercetarii si al inovarii pentru a genera crestere economica si locuri de munca

09.07.2012
 

Comisia Europeană a anunțat ultima și cea mai amplă serie de cereri de propuneri pentru cercetare in cadrul celui de-Al șaptelea program-cadru (PC7) al său. In total, 8,1 miliarde EUR vor sprijini proiecte și idei care vor impulsiona competitivitatea Europei și vor aborda aspecte precum sănătatea umană, protecția mediului și găsirea de noi soluții pentru provocările din ce in ce mai mari legate de urbanizare și gestionarea deșeurilor. Finanțarea - care este deschisă organizațiilor și intreprinderilor din toate statele membre ale UE și țările partenere - reprezintă cea mai semnificativă parte din bugetul UE dedicat cercetării, propus pentru 2013, in valoare de 10,8 miliarde EUR. Acest anunț survine la doar cateva zile după ce liderii UE au subliniat importanța cercetării și a inovării in Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă
Cererile de propuneri vizează atat inovarea, cat și o serie de probleme societale, construind o punte către inițiativa "Orizont 2020", următorul program de finanțare pentru cercetarea din UE pentru perioada 2014-2020. In total, 4,8 miliarde EUR sunt destinați priorităților tematice de cercetare. Inovarea industrială va fi sprijinită prin activități "apropiate de piață", cum ar fi pilotarea de proiecte, demonstrațiile, standardizarea și transferul de tehnologie. Se va acorda o atenție specială intreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) in cadrul unui pachet in valoare de pană la 1,2 miliarde EUR. Aproximativ 2,7 miliarde EUR vor contribui la consolidarea poziției Europei ca destinație de talie mondială pentru cercetători, in principal prin granturi individuale din partea Consiliului European pentru Cercetare (1,75 miliarde EUR) și din acțiunile Marie Skłodowska-Curie (963 de milioane EUR) pentru formare și mobilitate in domeniul cercetării
Pentru a contribui la răspandirea excelenței in cercetare la o scară mai largă, este in curs de pregătire o nouă inițiativă referitoare la "Catedrele Spațiului european de cercetare". Prin intermediul unei cereri-pilot in valoare de 12 milioane EUR, vor fi selectate in total cinci catedre SEC, care urmează să fie găzduite de universități sau alte instituții de cercetare eligibile situate in regiuni mai puțin dezvoltate din cinci țări diferite ale UE. Pentru a găzdui o catedră SEC, instituțiile trebuie să iși demonstreze capacitatea de a susține excelența prin furnizarea facilităților necesare și respectarea principiilor Spațiului european de cercetare, cum ar fi recrutarea deschisă.
Majoritatea cererilor de propuneri (invitații la licitație pentru obținerea de fonduri) vor fi publicate la 10 iulie, iar alte cateva cereri specifice urmează a fi publicate in toamnă.
Cererile susțin, de asemenea, obiectivele Agendei digitale referitoare la finanțarea cercetării in domeniul TIC, aproape 1,5 miliarde EUR fiind alocate domeniului tematic al tehnologiilor informației și comunicațiilor.
O finanțare in valoare de aproximativ 970 de milioane EUR este prevăzută pentru IMM-uri in cadrul priorităților tematice de cercetare. Alte măsuri includ o sumă suplimentară de 150 de milioane EUR pentru garanții in vederea mobilizării unor imprumuturi in valoare de 1 miliard EUR pentru IMM-uri și intreprinderi cu capitalizare medie (societăți puțin mai mari cu pană la 500 de angajați).
Se așteaptă ca suma de 8,1 miliarde EUR anunțată să mobilizeze investiții suplimentare publice și private in domeniul cercetării in valoare de 6 miliarde EUR și se estimează că ea va duce la crearea a 210 000 de noi locuri de muncă pe termen scurt și va genera, intr-o perioadă de 15 ani, o creștere suplimentară in valoare de 75 miliarde EUR
Sursa:CE