InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Institutul European de Inovare si Tehnologie (EIT) doreste crearea de noi centre de inovare

30.11.2011
 

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) iși va intensifica semnificativ eforturile de stimulare a inovării și a antreprenoriatului in UE prin crearea de șase noi centre de inovare transfrontaliere, cunoscute sub denumirea de Comunități ale cunoașterii și inovării (CCI uri), in perioada 2014 2020. Comisia Europeană a alocat un buget in valoare de 2,8 miliarde EUR1 in următorul cadru financiar pentru a permite EIT să iși extindă și să iși consolideze dezvoltarea CCI urilor actuale, care pun accent pe schimbările climatice, energia durabilă și TIC.
Noul pachet pe care il propunem pentru Institutul European de Inovare și Tehnologie reprezintă o veste imbucurătoare pentru intreprinderile, sectorul cercetării și mediul academic din Europa. Investim in crearea antreprenorilor de maine și in consolidarea capacității de inovare a UE, pentru a rămane in continuare printre cei mai buni din lume", a declarat Androulla Vassiliou, comisar pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.
Astăzi, Comisia a adoptat, de asemenea, o propunere pentru "Agenda strategică de inovare" a EIT, care definește cadrul pentru activitățile institutului din anii următori. Comisia se așteaptă ca EIT să reprezinte un stimulent pentru inființarea de pană la 600 de intreprinderi noi și pentru formarea a 25 000 de studenți și a 10 000 de doctoranzi in cadrul unor noi programe de invățămant care să combine excelența in știință cu o puternică componentă antreprenorială.
EIT reunește instituții de invățămant superior, centre de cercetare și intreprinderi de excelență, in vederea abordării provocărilor societale majore intr-un mod inovator. Acesta completează alte inițiative europene din domeniul invățămantului și cercetării și se află in centrul noului program-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (pentru informații suplimentare. Comisia intenționează să inființeze noi CCI uri in două etape.
• Primul grup, care urmează să fie inființat in 2014, va avea următoarele teme: inovare pentru un stil de viață sănătos și imbătranire activă (imbunătățirea calității vieții și a bunăstării cetățenilor de toate varstele); food4future (un lanț de aprovizionare cu alimente durabil, de la fermă la consumator); materii prime (explorare, extracție, prelucrare, reciclare și inlocuire durabilă a materiilor prime).
• Următoarea serie de CCI-uri, care urmează să fie stabilit in 2018, se va axa pe: producția cu valoare adăugată (dezvoltarea unor procese de producție mai competitive, mai durabile și mai ecologice); societăți sigure și inteligente (abordarea deficiențelor de securitate ale Europei prin dezvoltarea și implementarea unor soluții TIC inovatoare); precum și mobilitatea urbană: (asigurarea unui sistem de mobilitate urbană mai ecologic, mai inclusiv, mai sigur și mai inteligent).
Temele au fost selectate pe baza criteriilor stabilite de Comisie, in urma unei consultări publice cu comunitatea de inovare.
Context
Principala misiune a EIT, creat in 2008 ca un organ independent al UE, este de a incuraja competitivitatea statelor membre prin reunirea de instituții de invățămant superior, centre de cercetare și intreprinderi de excelență in vederea abordării provocărilor societale majore. EIT urmărește atingerea obiectivului său prin intermediul CCI-urilor, un concept de pionierat de parteneriate public-private transfrontaliere. EIT are un sediu administrativ la Budapesta, iar CCI-urile funcționează in 16 localități din intreaga Europă, de la Barcelona la Stockholm.
Pentru informații suplimentare:
http://ec.europa.eu/education/eit/eit-home_en.htm
Site-ul internet al EIT: http://eit.europa.eu