InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Initiativa europeana pentru gestionarea sustenabila a zonelor maritime si costiere

13.03.2013
 

Comisia a lansat astăzi o propunere pentru a imbunătăți planificarea activităților maritime pe mare și gestionarea zonelor costiere. Propunerea - care ia forma unui proiect de directivă - are drept obiectiv stabilirea unui cadru european comun pentru planificarea spațiului maritim și gestionarea integrată a zonelor costiere in statele membre ale UE, cu scopul de a asigura sustenabilitatea activităților maritime și costiere in expansiune și a utilizării resurselor pe mare și la nivelul litoralului.
Activitățile umane și economice, cum ar fi energia eoliană offshore, instalarea de cabluri și gazoducte submerse, transportul maritim, pescuitul și acvacultura sunt in creștere in apele marine și zonele costiere, insă o coordonare neadecvată poate duce la crearea unei concurențe pentru spațiu și la presiuni asupra unor resurse valoroase. Acțiunea propusă va solicita statelor membre să identifice aceste activități in planurile de amenajare a spațiului maritim in vederea utilizării mai eficiente a mărilor și să dezvolte strategii de gestionare a zonelor costiere care vor coordona măsuri din diferitele domenii de acțiune care se aplică activităților in zonele costiere. Respectand cerințele minime propuse de directivă, statele membre trebuie să se asigure că planificarea maritimă și gestionarea zonelor costiere pe care le pun in practică susțin creșterea sustenabilă, implicand in același timp părțile interesate relevante și cooperand cu statele vecine.
Aplicarea coerentă a amenajării spațiului maritim și a gestionării integrate a zonelor costiere ar trebui să imbunătățească coordonarea intre activitățile desfășurate pe mare și cele care au loc pe uscat. O mai bună coordonare ar aduce beneficii in domenii cum ar fi, de exemplu, conectarea instalațiilor eoliene offshore la rețelele energetice de pe uscat sau lucrările privind infrastructura in vederea protejării litoralului impotriva eroziunii și a schimbărilor climatice care afectează și activitățile desfășurate in apele costiere.
Faptul că se va folosi un singur instrument pentru a echilibra toate interesele ar trebui, de asemenea, să sporească securitatea pentru investitori și să reducă sarcina administrativă pentru administrațiile și operatorii naționali, păstrand in același timp serviciile care se ocupă de ecosisteme. In prezent, in unele țări este nevoie să se contacteze pană la 8 agenții administrative inainte de a obține autorizația pentru un sit de acvacultură. Cu ajutorul serviciului de tip ghișeu unic propus de directivă, acest tip de complexitate administrativă va dispărea și se vor economisi timp și bani. Se estimează că o siguranță sporită a afacerilor și sarcina administrativă redusă vor duce la beneficii economice de pană la 1,6 miliarde de euro la nivelul UE, in special pentru IMM-uri. Studiile au mai arătat și faptul că, de exemplu, accelerarea investițiilor in activități legate de parcuri eoliene și de acvacultură ar genera intre 60 de milioane de euro (pentru o accelerare de un an) și 600 de milioane de euro (pentru o accelerare de trei ani) pană in 2020.
Context
Uniunea Europeană dorește să devină o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii pană in 2020. Sectoarele maritime oferă domenii pentru inovare, creștere economică durabilă și ocupare a forței de muncă, care ar trebui să contribuie la realizarea acestui obiectiv. Astfel cum este prevăzut in Comunicarea privind creșterea albastră: oportunități pentru o creștere sustenabilă in domeniul marin și maritim (a se vedea IP/12/955), propunerea de astăzi este o parte esențială a acestei ambiții de a dezvolta economia albastră a Europei.
Amenajarea spațiului maritim este un proces transparent și cuprinzător, bazat pe implicarea părților interesate și pe analiza și planificarea momentelor și a locurilor in care activitățile umane ar trebui să aibă loc pe mare. Scopul avut in vedere este de a identifica utilizarea cea mai eficientă și sustenabilă, in prezent și pentru viitor, a spațiului maritim. In 2008, Comisia a publicat "Foaia de parcurs privind amenajarea spațiului maritim: Realizarea principiilor comune in UE", urmată in 2010 de comunicarea intitulată "Planificarea spațială in domeniul maritim in UE - realizări și perspective de evoluție", care a pregătit terenul pentru propunerea de astăzi.
Propunerea ar trebui să garanteze că activitățile economice au de la bun inceput in vedere protecția resurselor naturale, precum și riscurile legate de schimbările climatice și de dezastrele naturale la care zonele costiere sunt extrem de vulnerabile. Acest lucru are avantaje economice, deoarece resursele naturale sunt o bază esențială pentru activități cum ar fi pescuitul și acvacultura, care se bazează pe ape curate. Aceste noi instrumente vor contribui, de asemenea, la o mai bună punere in aplicare a legislației de mediu a UE, cum ar fi Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin și Directiva "Habitate".
Gestionarea integrată a zonei costiere este un instrument care servește la coordonarea tuturor proceselor politice care afectează zona costieră, abordand interacțiunile dintre uscat și mare in mod coordonat cu scopul de a asigura dezvoltarea sustenabilă a acestora. Aceasta asigură faptul că deciziile legate de gestionare sau dezvoltare sunt luate in mod coerent de la un sector la altul. O recomandare din 2002 privind gestionarea integrată a zonelor costiere definește principiile unei bune amenajări și ale unei gestionări solide a zonelor costiere și cele mai bune modalități de punere in aplicare a acestora. UE este, de asemenea, parte contractantă la Convenția de la Barcelona, care a stabilit un protocol privind gestionarea integrată a zonelor costiere; acesta a intrat in vigoare in martie 2011 și a introdus obligativitatea gestionării costiere integrate pentru statele membre care se invecinează cu Marea Mediterană.
Propunerea Comisiei urmează să fie examinată de Consiliul Uniunii Europene și de Parlamentul European. Odată adoptată, noua inițiativă va deveni legislație UE.
Sursa:CE