InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Infrastructura energetica transeuropeana in atentia Parlamentului European

02.04.2012
 

Comisia de Transport şi Turism (TRAN) din Parlamentul European a dezbătut săptămana aceasta raportul privind regulamentul "Infrastructura energetică transeuropeană şi abrogarea Deciziei nr. 1364/2006/CE". Proiectul de regulament urmăreşte in special stabilirea procedurilor şi a normelor care reglementează efortul de modernizare şi extindere a sectorului european al infrastructurii energetice pentru a indeplinii obiectivele Uniunii in domeniul competitivităţii, sustenabilităţii şi securităţii aprovizionării cu energie.
"Reţelele de energie electrică trebuie să fie actualizate şi modernizate pentru a face faţă cererii tot mai mari de energie electrică, datorate unei schimbări majore survenite in lanţul şi mix-ul energetic general. Aceste reţele trebuie să fie mai inovatoare şi mai inteligente", a subliniat Adriana Ţicău , shadow raportor pentru opinia comisiei TRAN, pentru acest regulament.
Comisia Europeană a alocat, in perioada 2014-2020, prin mecanismul "Conectarea Europei" 50 de miliarde de EUR din care, 31.7 miliarde EUR pentru modernizarea infrastructurii de transport in Europa, 9,1 miliarde EUR pentru modernizarea infrastructurii energetice şi 9,2 miliarde EUR in vederea sprijinirii investiţiilor in reţelele de banda largă rapide şi ultrarapide şi in serviciile digitale paneuropene.
"Comisia a estimat necesarul total de investiţii in infrastructuri energetice de importanţă europeană la aproximativ 200 miliarde EUR pană in 2020, din care: aproximativ 140 miliarde EUR pentru sistemele pentru transportul energiei electrice de inaltă tensiune, atat terestre cat şi marine, depozitare şi aplicaţii pentru reţele inteligente la nivelul transportului şi distribuţiei; aproximativ 70 miliarde EUR pentru conducte pentru transportul gazelor de inaltă presiune (inspre UE şi intre statele membre ale UE), depozitare, terminale de gaze naturale lichefiate/comprimate (GNL/GNC) şi infrastructură cu fluxuri inversate; aproximativ 2,5 miliarde EUR pentru infrastructură de transport a dioxidului de carbon. Volumele investiţiilor pentru perioada 2011-2020 vor creşte cu 30 % pentru gaze şi pană la 100 % pentru energie electrică faţă de nivelurile actuale", a subliniat Adriana Ţicău.
Comisia a identificat 12 priorităţi strategice privind infrastructura energetică transeuropeană, implementarea acestora, pană in 2020, este crucială pentru realizarea obiectivelor Uniunii in domeniul energiei şi al climei. Aceste priorităţi acoperă diferite zone geografice sau domenii tematice in sectorul transportului şi depozitării energiei electrice, al transportului şi depozitării gazelor şi al infrastructurii pentru gaz natural lichefiat sau comprimat, al transportului dioxidului de carbon şi al infrastructurii petroliere.
In ceea ce priveşte gazele naturale este esenţială garantarea siguranţei aprovizionării. Reţelele de gaze se confruntă cu cerinţe suplimentare in materie de flexibilitate in cadrul sistemului, cu nevoia de conducte bidirecţionale, capacităţi de depozitare sporite şi o ofertă flexibilă, care să includă gaze naturale lichefiat (GNL) şi gaze naturale comprimate (GNC).
In final, Adriana Ţicău a precizat: "Subliniez importanţa regiunii Mării Negre privind securitatea energetică, diversificarea surselor şi a rutelor şi subliniez valoarea adăugată europeană şi importanta coridorului sudic al gazelor ca mijloc de imbunătăţire a siguranţei aprovizionării UE. Proiecte precum gazoductul Nabucco reprezintă o prioritate-cheie pentru UE, alături de alte proiecte mai mici, cum ar fi gazoductul transadriatic (TAP), Conducta Petrolieră Pan-Europeană (PEOP), interconexiunea Turcia-Grecia-Italia (ITGI) sau interconexiunea Azerbaidjan-Georgia-Romania (AGRI), evidenţiază atat importanţa deosebită a angajamentelor UE in Regiunea Marii Negre, cat şi nevoile ulterioare de intensificare a cooperării dintre ţările din jurul Mării Negre. Solicit Comisiei şi statelor membre, precum şi partenerilor acestora, să sprijine şi să accelereze punerea in aplicare a acestor proiecte".
Romania este inclusă in trei coridoare şi trei domenii strategice:
•Interconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală şi din Europa de Sud-Est ("NSI East Electricity"): interconexiuni şi linii interne in direcţiile nord-sud şi est-vest pentru finalizarea pieţei interne şi pentru integrarea energiei produse din surse regenerabile. State membre implicate: Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia;
•Interconexiuni nord-sud privind gazele naturale din Europa Centrală şi din Europa de Sud-Est ("NSI East Gas"): conexiuni regionale privind gazele naturale intre regiunea Mării Baltice, Marea Adriatică şi Marea Egee şi Marea Neagră, in special pentru sporirea diversificării şi a siguranţei aprovizionării cu gaze naturale; State membre implicate: Austria, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia;
•Coridorul meridional de transport al gazelor ("SGC"): transportul gazelor dinspre Bazinul Caspic, Asia Centrală, Orientul Mijlociu şi dinspre bazinul est-mediteranean către Uniune, pentru a spori diversificarea aprovizionării cu gaze. State membre implicate: Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Franţa, Germania, Ungaria, Grecia, Italia, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia;
In domeniul energiei, pentru proiectele finanţate prin Mecanismul "Conectarea Europei", cuantumul ajutorului financiar din partea Uniunii nu trebuie să depăşească 50 % din costul studiilor şi/sau al lucrărilor, iar ratele de cofinanţare pot fi majorate pană la un maxim de 80 % pentru acţiunile care oferă un grad inalt de securitate a aprovizionării la nivel regional sau la nivelul Uniunii, consolidează solidaritatea Uniunii sau cuprind soluţii extrem de inovatoare.


Sursa: Parlamentul Europei