InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Informarea si consultarea la locul de munca: Comisia evalueaza normele UE

26.07.2013
 

Comisia Europeană a publicat rezultatele unei evaluări menite să identifice sarcinile excesive, suprapunerile, lacunele sau inconsecvențele care ar fi putut apărea de la adoptarea a trei directive ale UE privind informarea și consultarea lucrătorilor. Evaluarea politicilor, cunoscută și sub numele de "verificare a adecvării", se concentrează pe directiva privind concedierile colective, directiva privind transferul de intreprinderi și directiva de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din CE. Raportul constată că cele trei directive ale UE sunt in general relevante, eficiente, coerente și se susțin reciproc. Beneficiile pe care acestea le generează depășesc probabil costurile.
Informarea și consultarea lucrătorilor este crucială pentru a anticipa schimbările și pentru a gestiona bine restructurarea, intr-un mod responsabil din punct de vedere social. Este vorba de un drept social fundamental care contribuie la atenuarea conflictelor, la crearea unui climat ce stimulează cooperarea la locul de muncă și la promovarea competitivității.
Verificarea adecvării utilizează o abordare bazată pe elemente concrete, acoperind aspecte juridice, economice și sociale. Guvernele UE/SEE și reprezentanți ai organizațiilor angajaților și ai angajatorilor au fost implicați indeaproape in acest exercițiu.
Deși evaluarea constată că, in linii mari, cele trei directive sunt adecvate scopului urmărit, aceasta pune de asemenea in evidență o serie de deficiențe in ceea ce privește domeniul lor de aplicare și punerea in aplicare. In ceea ce privește domeniul de aplicare, o parte importantă a forței de muncă nu este vizată de dispoziții, ca urmare a excluderii intreprinderilor mici, a administrației publice și a navigatorilor.
De asemenea, se pot aduce imbunătățiri in ceea ce privește punerea in aplicare, in special in țările cu o tradiție mai puțin dezvoltată, prin promovarea unei culturi a informării și a consultării intre partenerii sociali, prin consolidarea instituțiilor, prin promovarea acordurilor privind informarea și consultarea, prin diseminarea bunelor practici, prin sensibilizarea publicului și prin asigurarea punerii in aplicare.
"Verificarea adecvării" ia forma unui document de lucru al serviciilor Comisiei, in care sunt prevăzute o serie de posibile remedii la deficiențele directivelor, pornind de la buna practică a unui dialog social constructiv la diferite niveluri și intre diferiți actori. Sunt subliniate domeniile care necesită o examinare suplimentară și discuții, existand posibilitatea ca in viitor să se realizeze o consolidare a celor trei directive in urma unei consultări a partenerilor sociali europeni.
Context
Ca parte a programului de lucru pentru 2010, Comisia a inceput să revizuiască legislația UE in anumite domenii de politică prin intermediul unor "verificări ale adecvării", astfel incat reglementările actuale să rămană adecvate scopurilor urmărite. In 2010, au fost demarate exerciții-pilot in patru domenii: ocuparea forței de muncă și politica socială, mediu, transporturi, precum și politica industrială.
In domeniul ocupării forței de muncă și al politicii sociale, au fost selectate un set de trei directive privind informarea și consultarea lucrătorilor la nivel național/la nivelul intreprinderilor:
• Directiva 98/59/CE privind concedierile colective;
• Directiva 2001/23/CE privind transferul de intreprinderi;
• Directiva 2002/14/CE de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din CE.
Cele trei directive ale UE pun in aplicare dreptul social fundamental la informare și consultare și prevăd, intr-un mod flexibil, cerințe minime ce permit statelor membre să aplice dispoziții care sunt mai favorabile lucrătorilor. Acestea pot să sporească increderea intre partenerii sociali, să implice lucrătorii in deciziile care ii afectează, să protejeze lucrătorii, să rezolve problemele de muncă, să contribuie la creșterea adaptabilității și a capacității de inserție profesională, să imbunătățească performanțele personalului și ale intreprinderii și să asigure condiții de concurență echitabile pentru intreprinderi.
Directivele inițiale privind concedierile colective și transferul de intreprinderi datează din anii '70. Fiecare directivă a fost modificată o dată și ulterior consolidată. A treia, directiva de stabilire a unui cadru general, este cea mai recentă (2002) și nu a suferit nicio modificare.
Evaluarea arată că impactul și eficacitatea directivelor depind de situația existentă inainte de transpunere, precum și de o serie de alți factori, cum ar fi: țara și sistemul de relații dintre partenerii sociali, dimensiunea intreprinderii, cultura dialogului social, atitudinea partenerilor sociali sau sprijinul lucrătorilor.
Sursa:CE