InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Industria securitatii: CE propune un program de stimulare a dezvoltarii

30.07.2012
 

Asigurarea securității constituie una dintre preocupările centrale ale oricărei societăți. Dezastrele naturale recente și atacurile teroriste au evidențiat necesitatea de a fi mai bine pregătiți pentru situații de criză. Prin urmare, Comisia Europeană a propus un program de acțiune pentru a stimula industria europeană a securității. Programul ar trebui să permită ca unul dintre sectoarele cu cel mai mare potențial de creștere și de ocupare a forței de muncă din UE să rămană in Europa și să continue să realizeze produse de securitate de inaltă calitate.
Pentru a crea o adevărată piață internă a industriei securității, Comisia propune, printre altele, următoarele măsuri:
•armonizarea standardelor È™i a procedurilor de certificare pentru tehnologiile din domeniul securității
•o mai bună valorificare a sinergiei dintre cercetarea din domeniul securității (civile) È™i cercetarea din domeniul apărării
•noi mecanisme de finanÈ›are, precum achiziÈ›iile inainte de comercializare, pentru a testa È™i a valida rezultatele proiectelor europene de cercetare in domeniul securității
•introducerea unor verificări ale impactului societal al noilor tehnologii din domeniul securității, care să se realizeze in stadiul de cercetare.
Piața internă trebuie să stimuleze industria securității din UE :
Piața securității din UE are o valoare de piață estimată intre 26 și 36,5 miliarde EUR, cu aproximativ 180 000 de angajați. Ea poate fi impărțită in următoarele sectoare principale: securitatea aviației, securitatea maritimă, securitatea frontierelor, protecția infrastructurii critice, serviciile de informații antiteroriste (inclusiv securitatea cibernetică și comunicațiile), protecția securității fizice, gestionarea crizelor și imbrăcămintea de protecție.
Intreprinderile europene continuă să se afle printre liderii mondiali in majoritatea segmentelor de piață ale industriei securității. Condițiile favorabile de pe piața internă sunt esențiale pentru ca acestea să-și mențină și să-și extindă avantajul tehnologic, un factor la fel de important fiind consolidarea poziției industriei europene a securității pe piețele internaționale emergente. Ar trebui să se pună un accent deosebit pe sprijinirea eforturilor IMM-urilor de a intra pe piețe internaționale din țări terțe.

Mai precis, Comisia propune următoarele măsuri pentru crearea unei adevărate piețe interne in industria securității:

•Prioritatea va fi de a depăși problema fragmentării pieÈ›ei securității din UE, prin armonizarea standardelor È™i a procedurilor de certificare pentru tehnologiile din domeniul securității. OrganizaÈ›iile europene de standardizare vor fi invitate să stabilească foi de parcurs concrete È™i detaliate pentru standardizarea următoarei generaÈ›ii de tehnologii. In acest context, pentru a obÈ›ine recunoaÈ™terea reciprocă a sistemelor de certificare, Comisia intenÈ›ionează să prezinte două propuneri legislative, in scopul de a stabili un sistem de certificare armonizat la nivelul UE pentru echipamentele de control (detectare) din aeroporturi, precum È™i un sistem de certificare armonizat la nivelul UE pentru sistemele de alarmă.

•Este necesar să se pună accentul pe o mai bună exploatare a sinergiei dintre cercetarea din domeniul securității (civile) È™i cercetarea din domeniul apărării. Comisia intenÈ›ionează să stabilească, in stransă cooperare cu AgenÈ›ia Europeană de Apărare, mandate pentru organizaÈ›iile europene de standardizare in vederea elaborării unor "standarde hibride".
•Pentru a reduce distanÈ›a dintre cercetare È™i piață, in special in domeniul achiziÈ›iilor europene È™i internaÈ›ionale, Comisia va utiliza noi regimuri de finanÈ›are prevăzute de Orizont 2020, precum achiziÈ›iile inainte de comercializare, pentru a testa È™i a valida rezultatele proiectelor europene de cercetare in domeniul securității. Această abordare ar trebui să reunească industria, autoritățile publice È™i utilizatorii finali incă de la inceputul proiectelor de cercetare. Securitatea frontierelor È™i securitatea aeriană sunt cele mai promițătoare domenii.
•Comisia va incuraja statele membre să lanseze iniÈ›iative similare la nivel naÈ›ional, in conformitate cu legislaÈ›ia relevantă a UE in materie de achiziÈ›ii publice.
•Comisia va introduce verificări ale impactului societal al noilor tehnologii din domeniul securității, care să se realizeze in stadiul de cercetare. In plus, Comisia va mandata organizaÈ›iile europene de standardizare să elaboreze un standard privind integrarea aspectelor legate de confidenÈ›ialitate, de la proiectare pană la etapele de producÈ›ie.
•Un studiu important va analiza implicaÈ›iile juridice È™i economice ale limitării răspunderii părÈ›ilor terÈ›e.
Un grup de experți instituit de Comisie se va intruni cel puțin o dată pe an pentru a monitoriza punerea in aplicare a măsurilor de politică propuse și a reuni toate părțile interesate din domeniul securității.

Context

Piața mondială a securității a crescut in ultimul deceniu de aproape zece ori, de la circa 10 miliarde EUR la aproximativ 100 de miliarde EUR in 2011, cu o cifră de afaceri anuală de circa 30 de miliarde EUR in UE. Cu toate acestea, evoluțiile recente ale pieței arată că in următorii ani cotele societăților europene pe piața mondială s-ar putea reduce semnificativ dacă nu se iau măsuri pentru a le stimula competitivitatea. In SUA, datorită avantajelor unui cadru juridic armonizat și unei piețe interne robuste, intreprinderile din domeniul securității continuă să fie lideri de piață și pionieri ai tehnologiei. In schimb, piața internă a UE este extrem de fragmentată, despărțită de frontiere naționale sau chiar regionale. Deoarece securitatea este unul dintre cele mai sensibile domenii politice, ea se numără printre sectoarele in care statele membre ezită să renunțe la prerogativele lor naționale
Sursa:CE