InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Incadrarea in munca a tinerilor Comisia propune un pachet de masuri

06.12.2012
 

Comisia Europeană a propus măsuri care să ajute statele membre să lupte contra nivelurilor inacceptabile ale șomajului și ale excluziunii sociale in randul tinerilor, permițandu-le acestora accesul la oferte de locuri de muncă, la educație și la formare.
"Nivelul ridicat al șomajului in randul tinerilor are consecințe dramatice pentru economiile noastre, pentru societățile noastre și, mai ales, pentru tineri. De aceea, trebuie să investim in tinerii europeni acum", a declarat László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune. "Acest pachet de măsuri ar ajuta statele membre să se asigure că tinerii reușesc să intre pe piața forței de muncă. Dacă nu s-ar realiza acest lucru, costurile ar fi imense".
Conform solicitării Consiliului European și a Parlamentului European, pachetul de măsuri al Comisiei pentru incadrarea in muncă a tinerilor include o propunere de recomandare adresată statelor membre privind introducerea "garanției pentru tineri", prin care se garantează că toți tinerii pană in 25 de ani beneficiază de o ofertă de muncă de calitate, de un program de formare continuă, de o ofertă de ucenicie sau de un stagiu in termen de patru luni de la ieșirea din sistemul de educație formală sau de la momentul pierderii locului de muncă.
Propunerea de recomandare indeamnă statele membre să stabilească parteneriate solide cu părțile interesate, să se asigure că serviciile de ocupare a forței de muncă și alți parteneri care oferă sprijin tinerilor intervin intr-un stadiu timpuriu, să ia măsuri de susținere pentru a permite integrarea forței de muncă, să utilizeze pe deplin Fondul social european și alte fonduri structurale in acest scop, să evalueze și să imbunătățească permanent programele de garantare pentru tineri și să le implementeze rapid.
Comisia va sprijini statele membre prin finanțare din partea UE, prin promovarea schimburilor de bune practici intre statele membre, prin monitorizarea implementării garanțiilor pentru tineri in cadrul semestrului european și prin campanii de sensibilizare.
Pentru a facilita trecerea de la școală la muncă, pachetul de măsuri prevede totodată lansarea unei consultări a partenerilor sociali europeni privind un cadru de calitate pentru stagii, astfel incat să li se ofere tinerilor posibilitatea de a dobandi o experiență profesională de calitate in condiții de siguranță. In plus, este anunțată o Alianță europeană pentru ucenicii, vizand imbunătățirea calității și a ofertei de locuri de ucenicie prin multiplicarea programelor de ucenicie de succes in toate statele membre; totodată, sunt prezentate modalități de reducere a obstacolelor in calea mobilității tinerilor.
Aproximativ 5,5 milioane de tineri de pe piața muncii (mai mult de unul din cinci) nu reușesc să iși găsească un loc de muncă, iar 7,5 milioane de tineri cu varste intre 15 și 24 de ani fac parte din categoria NEET, adică nu lucrează și nici nu urmează o formă de educație sau formare. Costul economic al neintegrării tinerilor pe piața forței de muncă a fost estimat de Eurofound la peste 150 de miliarde de euro pe an, adică 1,2% din PIB-ul UE. Pentru țări precum Bulgaria, Cipru, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia și Polonia, acest cost este de 2% sau mai mult din PIB. Sumele economisite prin evitarea acestor costuri economice in prezent și in viitor depășesc cu mult costurile bugetare ale garanției pentru tineri propuse.
Context
Rata șomajului in randul tinerilor este de peste 25% in 13 state membre, Grecia și Spania inregistrand rate de peste 55%, in vreme ce Italia, Portugalia, Irlanda, Bulgaria, Cipru, Letonia, Ungaria și Slovacia se confruntă cu rate de aproximativ 30% sau mai mari. Peste 30% dintre șomerii sub 25 de ani nu au un loc de muncă de peste 12 luni: 1,6 milioane in 2011, față de 0,9 milioane in 2008.
Rata globală de ocupare a forței de muncă in randul tinerilor a scăzut cu aproape cinci puncte procentuale pe parcursul ultimilor patru ani, adică de trei ori mai mult decat in cazul adulților. Șansele unui tanăr șomer de a găsi un loc de muncă sunt scăzute. Doar 29,7% dintre persoanele cu varste intre 15 și 24 de ani care erau in șomaj in 2010 au găsit un loc de muncă in 2011, aceasta reprezentand o scădere de aproape 10% in trei ani.
Tinerii sunt categoria cea mai amenințată de pe piața europeană a forței de muncă, iar riscul de a fi marginalizați este din ce in ce mai mare. Acest fapt are consecințe imediate, dar și implicații pe termen mediu și lung. Adancirea crizei de pe piața forței de muncă poate marca o mare parte dintr-o intreagă generație de tineri, afectand ocuparea forței de muncă, productivitatea și coeziunea socială, atat in prezent, cat și in viitor.
Măsurile propuse in cadrul pachetului de măsuri pentru incadrarea in muncă a tinerilor se bazează pe acțiunile din cadrul "Inițiativei privind oportunitățile pentru tineri", lansată in decembrie 2011. Cu ajutorul echipelor de acțiune ale Comisiei, cele opt state membre cu cele mai mari rate ale șomajului in randul tinerilor realocă fonduri structurale ale UE pentru a stimula incadrarea in muncă a tinerilor, pentru a elabora planuri de creare de locuri de muncă pentru tineri și pentru a consolida programele de educație și de formare.
Comisia utilizează și alte instrumente de politică pentru a combate șomajul in randul tinerilor, cum ar fi recomandările specifice pentru fiecare țară. In iulie 2012, aproape toate statele membre ale UE au primit recomandări care vizează imbunătățirea situației tinerilor. Aceste recomandări, adoptate de Consiliul de Miniștri al UE, pe baza propunerilor Comisiei, sunt un instrument de coordonare a politicilor, destinat să consolideze guvernanța și coordonarea politicilor economice la nivelul UE in contextul strategiei Europa 2020.
Analiza anuală a creșterii 2013, care marchează debutul semestrului european 2013, subliniază că statele membre ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a combate șomajul, pentru a imbunătăți capacitatea de inserție profesională și pentru a sprijini accesul la locuri de muncă al tinerilor sau revenirea pe piața muncii a acestora.
Sursa CE