InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Imbunatatirea responsabiliattii sociale a intreprinderilor mari

23.04.2013, sursa: Reprezentanta Comisiei Europene
 

Comisia Europeană a propus o modificare a legislației contabile in vigoare pentru a imbunătăți transparența anumitor intreprinderi mari in ceea ce privește aspectele sociale și de mediu. Intreprinderile in cauză vor trebui să prezinte informații referitoare la politicile, riscurile și rezultatele lor in ceea ce privește aspectele de mediu, aspectele sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, aspectele legate de combaterea corupției și a mitei, precum și diversitatea in cadrul consiliilor de administrație.

Michel Barnier, comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: "Propunem o legislație importantă privind transparența intreprinderilor in toate sectoarele. Aceasta vizează furnizarea de informații utile intreprinderilor, investitorilor și societății in ansamblul său, un element pe care comunitatea investitorilor il solicită de mult timp. Intreprinderile care publică deja informații privind performanțele lor financiare și nefinanciare iau decizii urmărind o perspectivă pe termen mai lung. De asemenea, acestea au costuri de finanțare mai mici, atrag și păstrează angajați talentați și, in ultimă instanță, au mai mult succes. Aceste aspecte sunt importante pentru competitivitatea Europei și pentru a crea mai multe locuri de muncă. Cele mai bune practici ar trebui să devină regulă. Noile reguli se vor aplica numai intreprinderilor mari, cu peste 500 de angajați, deoarece costurile implicate in impunerea obligației intreprinderilor mici și mijlocii (IMMauri) de a aplica noile reguli ar putea depăși beneficiile."

In temeiul propunerii, intreprinderile mari, cu peste 500 de angajați, vor avea obligația de a publica informațiile relevante referitoare la aspectele de mediu și sociale in rapoartele lor anuale. Abordarea reținută asigură un nivel minim al sarcinii administrative. Se vor pune mai degrabă la dispoziție informații concise necesare pentru ințelegerea evoluției, rezultatelor sau poziției intreprinderii, decat un raport propriu-zis și detaliat in materie de "sustenabilitate". In cazul in care prezentarea de informații intr­un anumit domeniu nu este relevantă pentru o anumită intreprindere, aceasta nu va avea obligația de a le include in raport, ci numai de a explica de ce informațiile respective nu sunt relevante. Mai mult, informațiile pot fi prezentate mai degrabă la nivel de grup, decat la nivelul fiecărei intreprinderi din cadrul grupului.

Măsura propusă a fost concepută pe baza unei abordări neobligatorii și oferă intreprinderilor o flexibilitate considerabilă in ceea ce privește publicarea informațiilor relevante in modul pe care il consideră cel mai util. Intreprinderile pot folosi orientările internaționale sau naționale pe care le consideră adecvate (de exemplu, inițiativa "Global Compact" a ONU, ISO 26000 sau Codul german de sustenabilitate).

In ceea ce privește transparența in materie de diversitate in consiliile de administrație, intreprinderile mari cotate la bursă ar trebui să furnizeze informații cu privire la politica lor de diversitate, care să vizeze diversitatea legată de varstă, gen și localizare geografică, precum și de studiile și experiența profesională a membrilor. Informațiile prezentate ar trebui să se refere la obiectivele politicii, modul in care a fost pusă in aplicare, precum și la rezultatele obținute. Intreprinderile care nu au o politică in materie de diversitate ar trebui să explice motivele pentru care nu au elaborat o astfel de politică. Această abordare este conformă cu Cadrul general de guvernanță corporativă al UE.

Context

Această măsură a fost anunțată de Comisie in comunicarea referitoare la Actul privind piața unică din aprilie 2011 (a se vedea IP/11/469), in comunicarea "O nouă strategie a UE (2011-2014) pentru responsabilitatea socială a intreprinderilor", publicată in octombrie 2011 (a se vedea IP/11/1238) și in Planul de acțiune privind dreptul societăților comerciale și guvernanța corporativă, adoptat in decembrie 2012 (a se vedea IP/12/1340).

Comisia s-a implicat intr-o consultare foarte amplă cu statele membre, intreprinderile, investitorii și alte părți interesate, care a inceput printr-o consultare publică extinsă, in noiembrie 2010. S-a realizat o evaluare a impactului in 2012, in care au fost analizate diverse opțiuni de politică in vederea adoptării unei propuneri echilibrate care să permită realizarea de progrese semnificative in materie de raportare a unor informații utile și transparente de către intreprinderi, dar care să evite o sarcină administrativă nejustificată.

Legislația in vigoare a UE, in special, A Patra Directiva privind dreptul societăților comerciale, reglementează publicarea de informații nefinanciare intr-un mod care permite intreprinderilor să decidă să facă publice anumite informații referitoare la aspectele de mediu, sociale și de altă natură ale activităților lor. Cu toate acestea, cerințele prevăzute de legislația in vigoare s-au dovedit a fi neclare și ineficiente și sunt aplicate in moduri diferite in diversele state membre. In prezent, mai puțin de 10 % din cele mai mari intreprinderi din UE prezintă aceste informații in mod regulat. In timp, unele state membre au introdus cerințe in materie de publicare a informațiilor care depășesc obiectul celei de A Patra Directive privind dreptul societăților comerciale. De exemplu: Regatul Unit a introdus, in 2006, acte legislative care sunt in curs de actualizare; Suedia a adoptat legislație in 2007; Spania - in 2011; Danemarca și-a actualizat legislația in același an; cele mai recente modificări au fost introduse de Franța in mai 2012.

Costurile aferente cerințelor in materie de prezentare a informațiilor pentru intreprinderile mari sunt proporționale cu valoarea și utilitatea informațiilor, precum și cu dimensiunea și complexitatea intreprinderilor respective.

La 6 februarie 2013, Parlamentul European a adoptat două rezoluții ("Responsabilitatea socială a intreprinderilor: un comportament responsabil și transparent al intreprinderilor și o creștere economică durabilă" și "Responsabilitatea socială a intreprinderilor: promovarea intereselor societății și a unei căi spre o redresare economică sustenabilă și cuprinzătoare"), recunoscand importanța transparenței intreprinderilor in ceea ce privește aspectele de mediu și sociale.