InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Imbunatatirea calitatii, a independentei si eficientei sistemelor juridice nationale din UE

02.04.2013, sursa: Comisia Europeana
 


Unele ţări trebuie să accelereze reformele pentru a soluţiona cauzele civile şi comerciale in mod eficient - acest lucru este esenţial pentru a atrage intreprinderi şi investiţii.

Imbunătăţirea calităţii, a independenţei şi eficienţei sistemelor juridice naţionale din UE este o condiţie necesară pentru a atinge un standard inalt in domeniul justiţiei şi acest lucru este important atat pentru cetăţeni, cat şi pentru intreprinderi.

Standarele ridicate sporesc atractivitatea unei ţări in randul investitorilor, stimuland creşterea economică şi crearea de locuri de muncă.

Pentru a ajuta guvernele naţionale, Comisia a pregătit primul tablou de bord in domeniul justiţiei . Acesta este o evaluare anuală a modului in care ţările UE soluţionează cauzele civile, comerciale şi administrative.

Evaluarea arată că unele guverne trebuie să accelereze reformele pentru a ajunge la nivelul standardelor aplicate in alte ţări din UE. Principalele observaţii sunt:
intr-o o treime din ţările UE, acţiunile in instanţă durează cel puţin de două ori mai mult decat in celelalte state membre, dosarele aflate pe rol acumulandu-se, uneori, excesiv - de aceea este esenţial ca deciziile să fie luate la timp
in unele ţări din UE, se inregistrează intarzieri in ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluarea, care au drept scop să accelereze procedurile şi să amelioreze calitatea justiţiei
metodele alternative de soluţionare a cazurilor (de exemplu, medierea) pot reduce volumul de muncă al instanţelor şi ar trebui să fie utilizate pe scară mai largă pentru a reduce intarzierile
in unele ţări din UE, mediul de afaceri are o percepţie negativă asupra independenţei instanţelor
sistemele electronice pot contribui la reducerea intarzierilor şi a costurilor suplimentare pentru cetăţeni şi intreprinderi
cursurile obligatorii de formare pentru judecători şi resursele adecvate sunt importante pentru imbunătăţirea eficacităţii.

Etapele următoare

După consultarea guvernelor UE, Comisia va lua in considerare aspectele identificate in tabloul de bord din acest an atunci cand va elabora orientările specifice pentru fiecare ţară in cadrul semestrului european din acest an, un ciclu anual de coordonare a politicilor economice care vizează creşterea economică şi crearea de locuri de muncă.

Următorul buget multianual al UE prevede finanţare pentru a ajuta ţările Uniunii Europene să aplice reformele in justiţie, aşa cum s-a convenit.

Tabloul de bord evaluează ţările membre ale UE, folosind indicatori specifici de calitatea, eficienţă şi independenţă in domeniul justiţiei. Acesta permite UE să urmărească tendinţele, ca un mijloc de a identifica sectoarele cu probleme.

Garantarea faptului că toate sistemele juridice naţionale funcţionează eficient este, de asemenea, un aspect crucial pentru aplicarea consecventă a legislaţiei la nivelul UE, inclusiv in domeniul economiei, protecţiei consumatorilor şi mediului.