InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Imbunatatirea aplicarii dreptului comunitar

04.10.2010
 

Imbunatatirea aplicarii dreptului comunitar

Comisia Europeană a prezentat in 1 oct 2010 raportul său anual privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar (2009). Raportul subliniază importanța esențială a unei aplicări integrale și corecte a dreptului UE pentru respectarea drepturilor și obligațiilor create de acesta. Cu toate că sunt semnalate unele progrese, principala provocare evidențiată de raport, care rămane de actualitate, este reprezentată de transpunerea tardivă a directivelor de către statele membre. In parteneriat cu acestea din urmă, instrumentele folosite au fost consolidate și eforturile depuse sporite in vederea evitării problemelor de transpunere și asigurării aplicării eficace a dreptului UE.
Uniunea Europeană gestionează aproximativ 8 000 de acte juridice care sunt in vigoare in cele 27 de state membre, fapt ce generează, in mod inevitabil, provocări numeroase și variate. Procedura privind incălcarea dreptului comunitar joacă un rol esențial pentru garantarea aplicării corecte a dreptului Uniunii Europene. Raportul confirmă numărul ridicat de probleme soluționate fără a fi necesară sesizarea Curții Europene de Justiție (95% din plangeri fiind soluționate inainte de pronunțarea unei hotărari a CEJ). La sfarșitul anului 2009, Comisia gestiona aproximativ 2 900 de plangeri și dosare privind incălcarea dreptului comunitar, cu 16% mai puțin decat in 2008 și cu 26% mai puține acțiuni in constatarea neindeplinirii obligației de notificare a măsurilor de transpunere a directivelor. Numărul cazurilor de incălcare a dreptului comunitar bazate pe plangeri a scăzut cu 15% in raport cu anul trecut. Sectoarele care continuă să fie cel mai incărcate din punct de vedere al acțiunilor gestionate, sunt in continuare mediul, impozitarea, energia, transporturile și piața internă.
Domenii de acțiune prioritare
Raportul identifică progresele inregistrate in ultimul an in ceea ce privește transpunerea, gestionarea și aplicarea dreptului UE:
Transpunerea tardivă și măsurile preventive: Cu toate că anul acesta au fost inregistrate anumite progrese, transpunerea tardivă continuă să reprezinte o problemă sistemică și generalizată, care afectează cetățenii și intreprinderile din UE. Comisia incurajează intensificarea cooperării cu statele membre in ceea ce privește măsurile preventive, in vederea asigurării unei mai bune și mai prompte transpuneri și puneri in aplicare a dreptului.
Tabelele de corespondență contribuie la transparență și imbunătățirea accesului la legislație. Acestea imbunătățesc cooperarea dintre Comisie și statele membre in procesul de evaluare a transpunerii legislației, permițand identificarea timpurie a problemelor și facilitand dialogul pentru a evita, mai tarziu, problemele persistente. Comisia va continua să sensibilizeze toate instituțiile UE in ceea ce privește necesitatea transmiterii generalizate a acestor tabele.
Grupurile de experți: Importanța acestora in ceea ce privește gestionarea aplicării dreptului UE este subliniată prin exemple care confirmă marea varietate și volumul de muncă dedicat de aceștia optimizării avantajelor create de legislația UE.
Răspunsurile la solicitările cetățenilor și inregistrarea plangerilor: Instrumentele orizontale, precum SOLVIT și EU Pilot, continuă să fie dezvoltate și să aibă rezultate pozitive. Cu toate că numărul dosarelor gestionate de Solvit a crescut, rata de soluționare a acestora rămane in mod constant ridicată. EU Pilot permite o soluționare timpurie a problemelor privind transpunerea/punerea in aplicare. Statele membre contribuie in mod activ la asigurarea succesului acestor instrumente.
Probleme in aplicarea legislației UE: Trebuie acordată mai multă atenție măsurilor de punere in aplicare in cadrul elaborării noii legislații. Acestea pot avea aplicare orizontală sau pot fi axate pe anumite sectoare. De fiecare dată cand un instrument legislativ al UE conține măsuri de punere in aplicare, precum dreptul la exercitarea unei căi de atac impotriva unor decizii, Comisia va depune eforturi in vederea garantării folosirii depline a acestor măsuri, concentrandu-se pe transpunerea și aplicarea corectă a acestora.
Procedurile privind incălcarea dreptului comunitar: Comisia actualizează și confirmă prioritatea pe care o acordă aplicării cat mai eficace și prompte a legii, in interesul cat mai larg al unui număr cat mai mare de cetățeni și intreprinderi.
Raportare: Instrumentele legislative ale UE cuprind adesea obligația Comisiei de a elabora un raport cu privire la aplicarea inițială a măsurilor. Comisia subliniază valoarea acestor rapoarte, elaborate in baza contribuțiilor statelor membre, acordandu-se o atenție sporită evaluării impactului legislației UE.
Istoric
In urma unei solicitări formulate de Parlamentul European, Comisia prezintă, anual, incepand cu 1984, un raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar in anul precedent.
In comunicarea sa din 2007 intitulată "O Europă a rezultatelor - aplicarea dreptului comunitar" COM (2007) 502, Comisia a anunțat că in noul său raport va pune și mai mult accent pe aspectele strategice, pe evaluarea stadiului actual al legislației și a priorităților, precum și pe programarea acțiunilor viitoare.
Al 27-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar (2009) și documentele insoțitoare sunt disponibile pe site-ul Europa. Statistici recente privind evoluția transpunerii in statele membre pot fi consultate pe site-ul http://ec.europa.eu/community_law/directives/directives_communication_en.htm