InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

IMM-uri: practica intarzierii platilor va cunoaste un sfarsit pe 16 martie 2013

12.03.2013
 

In fiecare zi, in intreaga Europă falimentează zeci de intreprinderi mici și mijlocii (IMM), intrucat facturile pe care le emit nu sunt plătite. Ca urmare, dispar locuri de muncă și răman neexploatate oportunități de afaceri, iar revenirea la creștere economică este amanată. Pentru a pune capăt practicilor de intarziere a plăților, Uniunea Europeană a adoptat Directiva 2011/7/UE privind combaterea intarzierii in efectuarea plăților in tranzacțiile comerciale. 16 martie 2013 este data pană la care statele membre sunt obligate să integreze in legislațiile naționale textul revizuit al directivei privind intarzierea efectuării plăților. Conform directivei, autoritățile publice trebuie să plătească pentru bunurile și serviciile pe care le achiziționează in termen de 30 de zile calendaristice sau, in circumstanțe excepționale, in termen de 60 de zile. Intreprinderile trebuie să iși plătească facturile in termen de 60 de zile calendaristice, cu excepția cazului in care se stabilesc intenționat condiții diferite și in cazul in care termenul nu este in mod vădit injust pentru creditor.
Noile reglementări sunt simple:
 Autoritățile publice trebuie să plătească pentru bunurile și serviciile pe care le achiziționează in termen de 30 de zile calendaristice sau, in circumstanțe excepționale, in termen de 60 de zile calendaristice.
 Libertatea contractuală in tranzacțiile comerciale ale intreprinderilor: intreprinderile trebuie să iși plătească facturile in termen de 60 de zile calendaristice, cu excepția cazului in care se stabilesc intenționat alte condiții și in cazul in care termenul nu este in mod vădit injust pentru creditor.
 Intreprinderile au automat dreptul să solicite dobanzi pentru plățile intarziate și pot obține automat o sumă minimă fixă de 40 EUR cu titlu de compensație pentru costurile de recuperare a sumelor. Ele pot solicita, de asemenea, compensații pentru toate costurile de recuperare rezonabile restante.
 Rata statutară a dobanzii pentru plățile intarziate crește la cel puțin 8 puncte procentuale peste dobanda de referință a Băncii Centrale Europene. Autoritățile publice nu au voie să stabilească o rată a dobanzii pentru plăți intarziate sub acest prag.
 Intreprinderile pot contesta mai ușor in instanțele naționale clauzele și practicile vădit injuste.
 Mai multă transparență și o campanie de informare mai intensă: statele membre trebuie să publice ratele dobanzii pentru plățile intarziate astfel incat toate părțile implicate să fie informate.
 Statele membre sunt incurajate să instituie coduri de practică privind plățile la termen.
 Statele membre pot continua să mențină sau să pună in aplicare legi și reglementări care sunt mai favorabile creditorului decat dispozițiile directivei.
Noile măsuri sunt opționale pentru intreprinderi intrucat acestea dobandesc dreptul de a acționa, dar nu sunt obligate să o facă. In unele circumstanțe, o intreprindere poate dori să prelungească termenul de plată cu cateva zile sau săptămani pentru a păstra relații comerciale bune cu un anumit client. Noile măsuri sunt insă obligatorii pentru autoritățile publice. Ele ar trebui să dea exemplu și să iși demonstreze seriozitatea și eficiența prin onorarea contractelor la care s-au angajat.
Context
Directiva privind intarzierea efectuării plăților a fost concepută pentru a combate plățile intarziate in cadrul tranzacțiilor comerciale. Legea care a stat la baza ei, Small Business Act (SBA), și care reflectă dorința Comisiei de a recunoaște rolul central al IMM-urilor in economia UE, a evidențiat că accesul efectiv la finanțare constituie una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă IMM-urile
Sursa:CE