InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Guvernanta economica a UE: Comisia stabileste prioritatile anuale pentru cresterea economica a UE

12.01.2011
 

Europa dispune de un plan cuprinzător pentru a face față crizei și pentru a accelera creșterea economică a Europei. Acum, Europa trebuie să iși concentreze eforturile pentru a acționa in mod coordonat, ținand seama de priorități. Acesta este obiectivul analizei pe care Comisia o prezintă astăzi. Analiza anuală a creșterii, care indică o direcție clară pe care ar trebui să o urmeze Europa anul viitor, cuprinde zece acțiuni urgente axate pe stabilitatea macroeconomică și consolidarea fiscală, reformele structurale și măsurile de stimulare a creșterii. Analiza anuală a creșterii marchează inceputul "semestrului european", care schimbă modul in care guvernele iși concep politicile economice și fiscale. După ce vor fi aprobate de Consiliul European, statele membre vor transpune aceste recomandări atat in cadrul politicilor lor, cat și in cadrul bugetelor naționale. Prin urmare, pentru prima dată, statele membre și Comisia vor aborda impreună, intr-un mod cuprinzător, aspecte precum stabilitatea macroeconomică, reformele structurale și măsurile de stimulare a creșterii.
Președintele Barroso a declarat: "Odată cu analiza anuală a creșterii incepe o nouă etapă a integrării europene. Ne propunem să creăm noi perspective și să imbunătățim semnificativ modul in care ne gestionăm și ne coordonăm economiile interdependente din cadrul Uniunii Europene. Acesta este modelul european. Astfel acționează guvernanța noastră economică. Analiza anuală a creșterii este un plan coerent și global de readucere a Europei pe traiectoria de creștere economică și de creștere a ratei de ocupare a forței de muncă. Dacă măsurile vor fi pe deplin puse in aplicare, sunt convins că Europa poate indeplini aceste obiective."
Această primă analiză anuală a creșterii marchează inceputul unui noi ciclu de guvernanță economică in UE. Analiza reunește diferite acțiuni esențiale pentru a consolida pe termen scurt redresarea, pentru a ține pasul cu principalii noștri concurenți și pentru a pregăti Uniunea Europeană in vederea indeplinirii obiectivelor strategiei Europa 2020.
In comunicarea principală, Comisia se axează pe o abordare integrată a redresării, bazată pe măsuri-cheie in contextul strategiei Europa 2020, cuprinzand trei domenii principale:
•necesitatea unei consolidări fiscale riguroase pentru a spori stabilitatea macroeconomică;
•reforme structurale care să asigure creșterea ratei de ocupare a forței de muncă
•și măsuri de stimulare a creșterii.
Această primă analiză anuală a creșterii este concepută pentru a fi aplicată Uniunii Europene in ansamblul său, insă va trebui ajustată in funcție de situația specifică a fiecărui stat membru.
Comisia propune zece acțiuni grupate in trei domenii principale :
•condiții prealabile fundamentale pentru creștere :
punerea in aplicare a unei consolidări fiscale riguroase
corectarea dezechilibrelor macroeconomice
asigurarea stabilității sectorului financiar
•mobilizarea piețelor forței de muncă, crearea unor oportunități de angajare
acțiuni menite să sporească atractivitatea muncii
reformarea sistemelor de pensii
reintegrarea șomerilor pe piața muncii
concilierea securității și a flexibilității
•accelerarea creșterii:
exploatarea potențialului pieței unice
atragerea capitalului privat pentru finanțarea creșterii economice
asigurarea accesului la energie eficientă din punct de vedere al costurilor
Sursa:CE