InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Frontiere inteligente: consolidarea mobilitatii si a securitatii

04.03.2013
 

UE se orientează către un sistem mai modern și mai eficient de gestionare a frontierelor prin utilizarea tehnologiei de ultimă generație. Azi, Comisia a propus un "pachet pentru frontiere inteligente" in vederea accelerării, facilitării și consolidării procedurilor de control la frontieră a străinilor care călătoresc in UE. Pachetul cuprinde un program de inregistrare a călătorilor (RTP) și un sistem de intrări/ieșiri (EES), acestea avand rolul de a simplifica viața persoanelor din țările terțe care traversează frecvent frontierele externe ale spațiului Schengen și de a consolida securitatea la frontierele UE.
"Utilizarea noilor tehnologii va face posibilă o trecere a frontierelor mai uÈ™oară È™i mai rapidă pentru cetățenii țărilor terÈ›e care doresc să călătorească in UE. Scopul nostru este să facilităm accesul călătorilor străini in spaÈ›iul UE. Acest lucru nu va fi doar in interesul călătorilor, ci È™i in folosul economiei europene. Estimările arată că doar in anul 2011 călătorii au contribuit cu 271 de miliarde EUR la economia noastră. Modernizarea sistemelor de care dispunem va conduce, de asemenea, la un nivel mai inalt de securitate prin prevenirea trecerilor de frontieră ilegale È™i prin identificarea persoanelor care depășesc perioada de È™edere autorizată", a declarat doamna Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne.
Reglementarea programului UE de inregistrare a călătorilor (RTP)
• Un program de inregistrare a călătorilor (RTP) va permite persoanelor din țările terÈ›e care călătoresc frecvent să intre in UE beneficiind de proceduri simplificate de control la frontieră prin sisteme de filtru È™i verificare. Se estimează că, anual, un număr de 5 milioane de persoane din afara UE care călătoresc legal vor utiliza acest nou program. RTP va utiliza sisteme automate de control la frontieră (respectiv porÈ›i automate) la punctele importante de trecere a frontierei, cum este cazul aeroporturilor care utilizează această tehnologie modernă. Astfel, controalele la frontieră la care ar fi supuÈ™i călătorii inregistraÈ›i s-ar derula mai rapid decat in prezent.
• Persoanele care călătoresc in interes de afaceri, lucrătorii cu contracte pe termen scurt, cercetătorii È™i studenÈ›ii, resortisanÈ›ii țărilor terÈ›e care au membri de familie in UE sau care trăiesc in regiuni invecinate cu UE, toate aceste persoane sunt susceptibile de a trece frontiera de cateva ori pe an. Simplificarea intrării acestor persoane in UE ar garanta faptul că Europa rămane o destinaÈ›ie atractivă È™i ar contribui la stimularea creÈ™terii economice È™i la crearea locurilor de muncă.
Reglementarea sistemului de intrări/ieșiri
• Un sistem de intrare/ieÈ™ire (EES) va inregistra data È™i locul de intrare È™i de ieÈ™ire a resortisanÈ›ilor țărilor terÈ›e care călătoresc in UE. Sistemul va calcula electronic durata perioadei de È™edere autorizate, inlocuind sistemul manual actual, È™i va trimite o alertă autorităților naÈ›ionale atunci cand nu există o inregistrare a ieÈ™irii după data de expirare a perioadei de È™edere. In acest fel, sistemul va fi util, de asemenea, in vederea soluÈ›ionării problemei privind persoanele care depășesc perioada de È™edere prevăzută de viza de scurtă È™edere pe care o deÈ›in.
• Practica actuală utilizată de statele membre pentru controlul resortisanÈ›ilor țărilor terÈ›e care doresc să treacă frontierele externe ale UE se bazează, in principal, pe aplicarea de È™tampile pe documentul de călătorie. Această practică necesită mult timp, nu furnizează date fiabile in ceea ce priveÈ™te trecerile de frontieră, nu permite identificarea intr-un mod funcÈ›ional a cazurilor de depășire a perioadei de È™edere autorizată È™i nu oferă un răspuns eficient in cazurile de pierdere sau de distrugere a documentelor de călătorie. Mai mult, sistemele actuale nu vor permite statelor membre ale UE să facă față presiunii in continuă creÈ™tere din partea călătorilor care intră sau ies din UE, al căror număr se aÈ™teaptă să crească, doar la nivelul frontierelor aeriene, cu 80%, respectiv de la 400 de milioane in 2009 la 720 de milioane in 2030.
Etapele următoare
In prezent se inițiază negocierile cu Parlamentul European și Consiliul privind propunerile legislative referitor la RTP și la EES. După adoptarea textelor legislative de către colegislatori, va avea loc implementarea sistemelor, astfel incat operațiunile să fie demarate in 2017 sau 2018
Sursa:CE