InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Fonduri structurale si de investitii: Comisia Europeana sporeste rolul partenerilor in ceea ce priveste planificarea si cheltuielile

08.01.2014
 

Comisia Europeana a adoptat un set comun de standarde pentru ameliorarea consultarii, a participarii si a dialogului cu parteneri precum autoritatile regionale, locale, urbane si alte autoritati publice, sindicatele, angajatorii, organizatiile neguvernamentale si organismele responsabile cu promovarea incluziunii sociale, a egalitatii intre femei si barbati si a nediscriminarii, in etapele de planificare, de punere in aplicare, de monitorizare si de evaluare a proiectelor finantate de fondurile structurale si de investitii europene.
Aceste fonduri cuprind Fondul european de dezvoltare regionala (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime (FEPAM).

Codul de conduita european privind principiul parteneriatului, solicita statelor membre sa consolideze cooperarea intre autoritatile nationale responsabile pentru cheltuirea fondurilor structurale si de investitii ale UE si partenerii de proiect pentru a facilita schimbul de informatii, de experienta, de rezultate si de bune practici in perioada de programare 2014-2020, contribuind astfel la garantarea faptului ca aceste fonduri sunt cheltuite in mod eficient.

Codul de conduita, care ia forma unui regulament al Comisiei cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, stabileste obiective si criterii pentru a garanta ca statele membre pun in aplicare principiul parteneriatului. Aceasta inseamna ca statele membre au obligatia:

-sa asigure transparenta procesului de selectare a partenerilor care reprezinta autoritati regionale, autoritati locale si alte autoritati publice, a partenerilor sociali si economici si a organismelor care reprezinta societatea civila, ce vor fi numiti membri cu drepturi depline in cadrul comitetelor de monitorizare a programelor;
-sa furnizeze partenerilor informatii adecvate si sa le acorde suficient timp, ceea ce reprezinta o conditie prealabila pentru un proces de consultare adecvat;
-sa garanteze ca partenerii trebuie sa fie implicati efectiv in toate etapele procesului, incepand de la pregatire si continuand pe intreg parcursul etapei de punere in aplicare, inclusiv in monitorizarea si in evaluarea tuturor programelor;
-sa sprijine consolidarea capacitatilor partenerilor pentru imbunatatirea competentelor si a abilitatilor acestora in vederea implicarii lor active in proces si
-sa creeze platforme pentru invatare reciproca si schimb de bune practici si de abordari inovatoare.
Regulamentul stabileste principiile pe care trebuie sa le aplice statele membre, dar le acorda acestora o mare flexibilitate in ceea ce priveste organizarea detaliilor practice exacte pentru a implica partenerii
relevanti in diferitele etape ale programarii.

Context
Parteneriatul, unul dintre principiile-cheie ale gestionarii fondurilor Uniunii Europene, presupune o cooperare stransa a autoritatilor publice de la nivel national, regional si local din statele membre cu sectorul privat si cu alte parti interesate. Pana in prezent, in pofida faptului ca face parte integranta din politica de coeziune, din observatiile transmise de partile interesate reiese ca aplicarea acestuia variaza foarte mult de la un stat membru la altul, depinzand in mare masura de cultura institutionala si politica a fiecarui stat, favorabila sau mai putin favorabila consultarii, participarii si dialogului cu partile interesate relevante.
Noile norme, sub forma unui regulament al Comisiei, obligatoriu din punct de vedere juridic si direct aplicabil (un asa-numit "act delegat"), consolideaza, prin urmare, cerinta referitoare la parteneriat de la articolul 5 din Regulamentul privind dispozitiile comune pentru Fondul european de dezvoltare regionala (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime (FEPAM) pentru perioada 2014-2020.