InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Fondul de solidaritate al UE: CE ajuta Germania, Austria, Republica Ceha si Romania dupa dezastrele cauzate de inundatii si seceta

03.10.2013
 

Comisarul UE pentru politica regională, Johannes Hahn, a anunțat astăzi o propunere a Comisiei Europene de a aloca peste 360 de milioane de euro Germaniei ca urmare a inundațiilor grave suferite de aceasta la sfarșitul primăverii, in lunile mai și iunie ale acestui an. Țările invecinate, Austria și Republica Cehă, care au suferit daune mai mici ca rezultat direct al inundațiilor, vor beneficia de 21,6, respectiv 15,9 milioane de euro. In plus, Romania va primi peste 2,4 milioane de euro ca ajutor pentru acoperirea costului daunelor produse de seceta și de incendiile de păduri din vara anului 2012.
Sprijinul financiar, oferit din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, nu a fost incă aprobat de Parlamentul European și de Consiliu. Dacă va primi aprobarea acestora, sprijinul va ajuta la acoperirea costurilor de urgență suportate de autoritățile publice din aceste patru state membre in urma dezastrelor. Pentru a răspunde la situația de urgență, in special, fondurile alocate vor contribui la refacerea infrastructurii și a serviciilor esențiale, la rambursarea finanțării operațiunilor de urgență și de salvare, precum și la acoperirea unei părți din costurile pentru curățarea regiunilor afectate de dezastrele naturale, inclusiv a zonelor naturale.
Comisarul Hahn, care este responsabil de supravegherea fondului și care a semnat propunerea prezentată astăzi, a declarat: "Această decizie arată modul in care Europa poate ajuta țările și regiunile din interiorul ei să iși revină in urma unor dezastre naturale. Fondul de solidaritate al Uniunii Europene este menit să ofere sprijin țărilor atunci cand au nevoie mare de ajutor, pentru ca acestea să iși redobandească stabilitatea economică in urma unor dezastre naturale. Valoarea sprijinului propus va permite Germaniei, Austriei, Republicii Cehe și Romaniei să iși revină, dar și să ofere condiții de viață normale cetățenilor din regiunile afectate."
Janusz Lewandowski, comisarul UE responsabil pentru programare financiară și buget, a declarat: "In luna iulie a anului trecut, am promis oamenilor din zonele afectate de inundații că bugetul UE le va veni in ajutor cat mai rapid și mai eficient posibil. Astăzi ne indeplinim această promisiune: propunem modificarea bugetului UE pentru anul 2013 pentru a oferi ajutor, iar eu voi face tot posibilul pentru ca statele membre și Parlamentul European să aprobe rapid propunerea noastră."
In mai și iunie 2013, o mare parte din Europa Centrală a fost afectată de inundații de proporții, care au provocat daune in multe domenii: locuințe, infrastructură și servicii. Deși inundațiile au fost mai grave și mai extinse decat cele din 2002, prejudiciile totale au fost mai mici decat in anul respectiv, in special in Austria și in Republica Cehă. Această situație se datorează, parțial, eficacității măsurilor de protecție impotriva inundațiilor și de control al riscurilor care au fost implementate din 2002, insă sunt necesare mai multe eforturi in viitor.
In vara anului 2012, zone semnificative din Romania au avut de suferit de pe urma temperaturilor extrem de ridicate care au provocat secetă. Aceasta a avut drept consecințe pierderea unei părți semnificative a recoltelor, numeroase incendii de păduri și de vegetație și grave penurii de apă la nivelul populației.
Context:
De la jumătatea lunii mai pană la sfarșitul lunii iunie 2013, in zone extinse din Germania s-au inregistrat precipitații extreme, care au condus la inundații pe scară largă, provocand daune grave. Peste 100 000 de persoane au fost evacuate din zonele afectate de inundații in Germania, aproape 600 000 de oameni fiind afectați in total de acest dezastru. Cererea Germaniei de obținere a unui ajutor din partea Fondului de solidaritate a fost primită la 24 iulie, fiind intemeiată pe criteriile pentru "catastrofe majore". Daunele directe totale de aproximativ 8,1 miliarde de euro s-au situat cu mult peste pragul prevăzut pentru acordarea de sprijin din Fondul de solidaritate. Propunerea Comisiei de a aloca Germaniei 360 de milioane de euro se bazează pe costul total al operațiunilor eligibile, și anume 3,2 miliarde de euro.
Atat Austria, cat și Republica Cehă au depus cereri pe baza criteriilor pentru "țară invecinată", conform cărora o țară afectată de aceeași catastrofă majoră ca o țară invecinată poate beneficia in mod excepțional de ajutor din Fondul de solidaritate, chiar dacă nu este atins pragul normal de prejudiciu pentru mobilizarea fondului.
Comisia a primit cererea din partea Austriei la 6 august 2013. Autoritățile austriece au estimat daunele directe totale la 866 de milioane de euro. Valoarea totală a sprijinului propus este de 21,6 milioane de euro din cele 350 de milioane de euro reprezentand costul total al operațiunilor eligibile. Republica Cehă a depus cererea la 8 august 2013. Autoritățile cehe au estimat daunele directe totale la 637 de milioane de euro. Valoarea totală a sprijinului propus de Comisie este de 15,9 milioane de euro din costul total al operațiunilor eligibile, de 416 milioane de euro.
Cererea Ungariei, primită la 13 august, nu a putut fi acceptată, deoarece daunele totale inregistrate de Ungaria au fost foarte limitate și pentru că s-a considerat că nu sunt indeplinite criteriile pentru mobilizarea Fondului de solidaritate.
Comisia a primit o cerere din partea autorităților romane in noiembrie 2012, prin care se solicita sprijin financiar din Fondul de solidaritate al UE pentru secetele din vara anului 2012. Daunele au fost estimate la 806,7 milioane de euro. Comisia a propus alocarea a 2,4 milioane de euro, ceea ce reprezintă costul total al operațiunilor eligibile.
Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost instituit pentru a sprijini statele membre ale UE și țările in curs de aderare prin furnizarea de sprijin financiar in urma unor catastrofe naturale majore. Fondul a fost creat in urma inundațiilor grave din centrul Europei din vara anului 2002.
La 6 octombrie 2011, Comisia a publicat o comunicare privind viitorul Fondului de solidaritate, urmată, la 25 iulie 2013, de o propunere legislativă de modificare a Regulamentului privind Fondul de solidaritate. Propunerea este examinată in prezent de către Parlamentul European și Consiliu in vederea adoptării.