InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Foaia de parcurs a Comisiei pentru abordarea riscurilor inerente sistemului bancar paralel

06.09.2013
 

Comisia a adoptat miercuri, 4 septembrie 2013, o comunicare privind sistemul bancar paralel și a propus noi norme pentru fondurile de piață monetară (FPM).
Comunicarea este urmarea Cărții verzi de anul trecut privind sistemul bancar paralel
Comunicarea sintetizează activitățile intreprinse pană in prezent de Comisie și stabilește posibile acțiuni ulterioare in acest domeniu important.
Prima dintre aceste acțiuni ulterioare - noile norme propuse pentru fondurile de piață monetară - este prezentată miercuri, 4 septembrie și are scopul de a garanta că fondurile de piață monetară pot face față mai bine presiunii de răscumpărare in cazul unei situații tensionate pe piață prin consolidarea profilului de lichiditate și a stabilității FPM .
Prima dintre aceste acțiuni ulterioare - noile norme propuse pentru fondurile de piață monetară - este prezentată miercuri, 4 septembrie și are scopul de a garanta că fondurile de piață monetară pot face față mai bine presiunii de răscumpărare in cazul unei situații tensionate pe piață prin consolidarea profilului de lichiditate și a stabilității FPM.
Context
Sistemul bancar paralel este sistemul de intermediere a creditelor care implică entități și activități din afara sistemului bancar clasic. Băncile din sistemul bancar paralel nu sunt reglementate ca băncile, cu toate că acestea desfășoară activități similare celor desfășurate de bănci. Consiliul pentru Stabilitate Financiară (FSB) a estimat, in ansamblu, dimensiunea sistemului bancar paralel mondial la aproximativ 51 de bilioane EUR in 2011. Această valoare reprezintă 25-30 % din totalul sistemului financiar și jumătate din valoarea activelor bancare. Prin urmare, sistemul bancar paralel este de importanță sistemică pentru sistemul financiar european.
De la declanșarea crizei financiare in 2007, Comisia Europeană a efectuat o amplă reformă a sectorului serviciilor financiare in Europa. Obiectivul este de a institui un sector financiar solid și stabil, esențial pentru economia reală, prin soluționarea deficiențelor și a punctelor slabe evidențiate de criză. Insă nu trebuie să permitem ca riscurile să se acumuleze in sectorul bancar paralel, in parte deoarece, ca urmare a noilor norme bancare, anumite activități bancare ar putea fi transferate spre sectorul bancar paralel, mai puțin reglementat.
Fondurile de piață monetară (FPM) reprezintă o sursă importantă de finanțare pe termen scurt pentru instituțiile financiare, intreprinderi și guverne. In Europa, aproximativ 22 % din instrumentele de datorie pe termen scurt emise de guverne sau de intreprinderi sunt deținute de FPM. Aceste fonduri dețin 38 % din datoria pe termen scurt emisă de sectorul bancar. Din cauza interdependenței sistemice intre FPM, sectorul bancar, finanțarea intreprinderilor și finanțarea publică, funcționarea lor a fost in centrul activității internaționale privind sistemul bancar paralel.
Mai mult, se va acorda atenție specială măsurilor de supraveghere a entităților/activităților din sistemul bancar paralel pentru a se asigura că riscurile specifice sunt tratate in mod adecvat. Anumite domenii, cum ar fi crearea de instrumente de rezoluție pentru instituțiile financiare nebancare și o reformă structurală a sistemului bancar necesită o analiză suplimentară și vor fi clarificate mai tarziu.
In ultimă instanță, obiectivul este asigurarea faptului că potențialele riscuri sistemice pentru sectorul financiar sunt acoperite și că posibilitățile de arbitraj normativ sunt limitate in vederea consolidării integrității pieței și a creșterii increderii deponenților și a consumatorilor.
Comunicarea Comisiei este conformă cu recomandările Consiliului pentru Stabilitate Financiară, care vor fi adoptate de liderii G20 la Sankt Petersburg in 5-6 septembrie 2013.

Sursa:CE