InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Foaia de parcurs a Comisiei menita sa raspunda nevoilor de finantare pe termen lung ale economiei europene

30.03.2014
 

Comisia Europeana a adoptat un pachet de masuri menit sa stimuleze modalitati noi si diferite de a debloca finantarea pe termen lung si de a contribui la reluarea cresterii economice durabile in Europa. In cadrul Strategiei Europa 2020 si al pachetului privind energia si clima pentru 2030, vor fi necesare investitii semnificative pe termen lung in infrastructura, in noile tehnologii si inovare, in cercetare si dezvoltare si in capitalul uman. Conform estimarilor din cadrul mecanismului pentru interconectarea Europei, numai necesitatile de investitii in retelele de infrastructura in domenii precum transporturile, energia si telecomunicatiile care prezinta importanta la nivelul UE se ridica la 1 bilion EUR de acum pana in 2020.
Criza economica si financiara a afectat capacitatea sectorului financiar de a canaliza fondurile catre economia reala, in special pentru realizarea de investitii pe termen lung. Dintotdeauna, Europa s-a bazat in mare masura pe banci pentru finantarea economiei reale (bancile asigura doua treimi din finantare, in comparatie cu o treime in Statele Unite). Pe masura ce bancile reduc efectul de levier, se inregistreaza o scadere a finantarilor in toate sectoarele economiei - de exemplu, mai putin de o treime din IMM-urile olandeze si grecesti si doar aproximativ jumatate din IMM-urile spaniole si italiene au obtinut integral creditele solicitate in 2013.
Este indispensabil sa se adopte masuri de restabilire a conditiilor pentru crestere durabila si pentru investitii si, in parte, aceasta inseamna gasirea unor modalitati noi de canalizare a fondurilor catre investitiile pe termen lung. Cartea verde a Comisiei privind finantarea pe termen lung a economiei europene, adoptata in martie 2013 (IP/13/274), a lansat o dezbatere ampla, in cadrul careia au intervenit toate segmentele economiei. Pachetul de masuri adoptat astazi cuprinde o comunicare privind finantarea pe termen lung a economiei, o propunere legislativa referitoare la un nou set de norme privind fondurile de pensii ocupationale si o comunicare privind multifinantarea ("crowdfunding"). Comunicarea se bazeaza pe raspunsurile oferite in cadrul acestei consultari si al dezbaterilor din forumurile internationale, cum ar fi G20 si OCDE. Aceasta identifica masurile specifice pe care UE le poate adopta pentru a promova finantarea pe termen lung.

Elemente principale:
Comunicarea privind finantarea pe termen lung prezinta un set de actiuni specifice pe care Comisia le va intreprinde pentru a imbunatati finantarea pe termen lung a economiei europene (MEMO/14/238). Doua dintre aceste actiuni sunt prezentate astazi:
o propunere de revizuire a normelor privind fondurile de pensii ocupationale (revizuirea Directivei 2003/41/CE privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale - Directiva IORP), menita sa sprijine dezvoltarea in continuare a unui important tip de investitor pe termen lung in UE (MEMO/14/239);
o comunicare privind multifinantarea ("crowdfunding") menita sa ofere alternative de finantare pentru IMM-uri (MEMO/14/240).

Actiunile pot fi grupate in sase tematici principale:

1. Mobilizarea surselor private de finantare pe termen lung: printre actiuni se numara finalizarea detaliilor cadrului prudential pentru banci si companii de asigurare prin care sa se sprijine pe termen lung economia reala, mobilizarea mai multor resurse private de economii pentru pensii si explorarea unor moduri nou de a incuraja cresterea fluxurilor transfrontaliere de economii si avantajele unor eventuale conturi de economii la nivelul UE.
In acest context, propunerea legislativa de astazi referitoare la noile norme privind fondurile de pensii ocupationale (IFPO 2) ar urma sa contribuie la cresterea investitiilor pe termen lung. Propunerea are trei obiective principale:
sa asigure ca persoanele afiliate la sistemele de pensii sunt protejate in mod corespunzator impotriva riscurilor;
sa valorifice pe deplin de avantajele oferite de piata unica pentru pensiile ocupationale prin eliminarea obstacolelor din calea furnizarii transfrontaliere de servicii;
sa consolideze capacitatea fondurilor de pensii ocupationale de a investi in active financiare cu un profil economic pe termen lung si, astfel, sa sustina finantarea cresterii in economia reala.
2. O mai buna utilizare a fondurilor publice: favorizarea activitatii bancilor de promovare nationale (institutii financiare, create de guverne, care ofera finantare pentru dezvoltare economica) si promovarea unei mai bune cooperari intre sistemele existente de creditare a exportului (institutii care functioneaza ca intermediar intre guvernele nationale si exportatori pentru finantarea exporturilor). Ambele joaca un rol important in finantarea pe termen lung.
3. Dezvoltarea pietelor de capital europene: facilitarea accesului IMM-urilor la pietele de capital si la fonduri comune de investitii mai mari prin crearea unei piete secundare lichide si transparente pentru obligatiunile societatilor, prin revigorarea pietelor instrumentelor de securitizare tinand seama in mod adecvat de riscuri si de caracterul diferit al acestor produse si prin imbunatatirea mediului UE pentru obligatiuni garantate si plasamente private.
4. Imbunatatirea accesului IMM-urilor la finantare: printre actiunile incluse in comunicarea privind finantarea pe termen lung se numara imbunatatirea informatiilor de creditare privind IMM-urile, consolidarea dialogului dintre banci si IMM-uri si evaluarea bunelor practici care trebuie urmate pentru ca IMM-urile sa aiba acces la pietele de capital. Sensibilizarea si informarea cu privire la proiecte se numara, de asemenea, printre principalele elemente ale actiunilor prezentate in comunicarea privind multifinantarea, adoptata astazi, in care Comisia propune:
promovarea celor mai bune practici din sector, informarea publicului si facilitarea dezvoltarii unei etichete de calitate;
monitorizarea atenta a dezvoltarii pietelor de multifinantare in cadrele juridice nationale;
efectuarea unei evaluari periodice pentru a se stabili daca sunt necesare actiuni suplimentare la nivelul UE, inclusiv actiuni legislative. Obiectivul este de a identifica aspectele care trebuie abordate pentru a sprijini dezvoltarea multifinantarii.
5. Atragerea de finantare privata pentru infrastructuri in vederea indeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020: imbunatatirea accesului la informatii privind planurile de investitii in infrastructura si a statisticilor privind creditele pentru infrastructuri.
6. Consolidarea cadrului mai larg pentru o finantare durabila: imbunatatirea regimului de guvernanta corporativa pentru finantarile pe termen lung, de exemplu in ceea ce priveste angajamentele actionarilor (prin revizuirea directivei privind drepturile actionarilor, care urmeaza sa fie adoptata in curand), participatia angajatilor la capital, informatiile privind guvernanta corporativa si chestiunile legate de mediu, de guvernanta si cele sociale.
Sursa:CE