InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice:

27.06.2013
 

Comisia Europeană a propus un proiect de directivă privind facturarea electronică in domeniul achizițiilor publice, insoțit de o comunicare in care iși expune viziunea pentru digitalizarea completă a procesului de achiziții publice, așa-numitele "achiziții publice electronice de la un capăt la altul".
Facturarea electronică este un pas important către o administrație publică informatizată (e-guvernare) in Europa - una dintre prioritățile Agendei digitale - și oferă posibilitatea de a inregistra importante beneficii pe plan economic și ecologic. Comisia estimează că adoptarea facturării electronice in sectorul achizițiilor publice din intreaga UE ar putea genera economii de pană la 2,3 miliarde EUR.
Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: "Asigurarea unor administrații publice moderne și eficiente in UE reprezintă o prioritate pentru Comisia Europeană. Trecerea la achizițiile publice electronice, in special la facturarea electronică, poate să genereze economii semnificative și să faciliteze activitatea atat pentru guverne, cat și pentru mii de intreprinderi care iși desfășoară activitatea in cadrul pieței interne. Trecerea de la documentele pe hartie la facturarea complet automatizată poate reduce costurile primirii unei facturi de la 30-50 de euro la 1 euro. Aceste economii sunt binevenite și utile in actualul climat economic. Intrucat sectorul public realizează cele mai multe cheltuieli in UE, acesta trebuie să indeplinească un rol de conducere in stimularea adoptării acestui nou sistem."
Elemente-cheie ale inițiativelor:
Facturarea electronică
Proiectul de directivă privind facturarea electronică in domeniul achizițiilor publice propune instituirea unui standard european de facturare electronică, care se speră că va imbunătăți interoperabilitatea intre diferite sisteme de facturare electronică, in principal cele naționale.
Scopul său este de a elimina incertitudinea juridică, complexitatea excesivă și costurile de funcționare suplimentare pentru operatorii economici care, in prezent, trebuie să utilizeze diferite facturi electronice in statele membre. Acest act legislativ va contribui, de asemenea, la stimularea adoptării facturării electronice in Europa, care rămane la un nivel foarte scăzut, reprezentand numai 4-15 % dintre toate facturile transmise.

Achiziții publice de la un capăt la altul
Comunicarea privind achizițiile publice electronice de la un capăt la altul inscrie proiectul de directivă privind facturarea electronică in domeniul achizițiilor publice intr-un context mai larg și prezintă viziunea Comisiei privind digitalizarea procesului de achiziții publice. Documentul identifică situația actuală in ceea ce privește punerea in aplicare a serviciilor de achiziții publice electronice și de facturare electronică in intreaga UE și stabilește domeniile in care este necesar să se ia măsuri pentru a realiza tranziția către achizițiile publice electronice de la un capăt la altul:
• transformarea facturării electronice in regulă, mai degrabă decat excepție in domeniul achizițiilor publice;
• impulsionarea activității de standardizare;
• elaborarea de strategii naționale for achiziții publice electronice de la un capăt la altul;
• realizarea de schimburi de bune practici.
Comunicarea va servi ca bază pentru eventuale inițiative viitoare privind alte activități de digitalizare a procesului de achiziții publice.
Context
Agenda digitală pentru Europa, unul dintre pilonii Strategiei UE 2020, identifică e-guvernarea și piața unică digitală ca elemente esențiale ale unei economii moderne și competitive a UE. In acest cadru, Comisia a depus eforturi semnificative pentru a digitaliza achizițiile publice in UE. La sfarșitul anului 2011, ca parte a procesului de modernizare a cadrului juridic privind achizițiile publice (IP/11/1580), Comisia a propus ca etapele procedurii, notificarea electronică, accesul electronic la documentele de achiziții și depunerea electronică, să devină obligatorii pe teritoriul UE. Negocierile privind această revizuire a normelor privind achizițiile publice sunt in curs de finalizare.
In aprilie 2012, această propunere a fost urmată de comunicarea intitulată "O strategie pentru achizițiile publice electronice" , care stabilește o strategie pentru tranziția la achizițiile publice electronice. In 2010, Comisia a publicat o comunicare intitulată "Cum poate Europa să profite din plin de avantajele facturării electronice", in care a invitat statele membre să adopte facturarea electronică și să rezolve problemele care rezultă din lipsa de interoperabilitate intre sistemele de facturare electronică existente. Comunicarea a propus ca "pană in 2020, facturarea electronică să devină metoda predominantă de facturare". In 2012, Consiliul European a solicitat măsuri pentru a promova facturarea electronică, iar Parlamentul European a solicitat ca aceasta să devină obligatorie in achizițiile publice pană in 2016. Ca rezultat al acestor solicitări și avand in vedere avantajele generate, in octombrie 2012, Actul privind piața unică II a identificat o propunere privind facturarea electronică in domeniul achizițiilor publice ca fiind una dintre cele douăsprezece acțiuni-cheie.
Gestionarea achizițiilor publice este de primă importanță in contextul actual de consolidare bugetară. Intrucat cheltuielile publice pentru bunuri, lucrări și servicii reprezintă 19 % din PIB-ul UE, gestionarea lor cat mai eficientă poate contribui in mod semnificativ la imbunătățirea generală a eficienței cheltuielilor publice. O administrație publică eficientă este un element esențial al competitivității economiei UE. Modernizarea administrației publice a fost identificată ca fiind una dintre cele cinci priorități ale analizei anuale a creșterii efectuate de Comisie in 2012 și in 2013. Reforma achizițiilor publice, digitalizarea administrației publice, reducerea sarcinii administrative și creșterea transparenței sunt toate elemente de creștere.

Tranziția la achizițiile publice electronice de la un capăt la altul poate genera toate aceste avantaje și multe altele: aceasta poate avea ca rezultat economii semnificative și simplificarea pentru actorii de pe piață, poate facilita inovarea și poate iniția o regandire structurală a anumitor sectoare ale administrației publice. De asemenea, poate facilita participarea IMM-urilor la achizițiile publice prin reducerea sarcinii administrative, prin creșterea gradului de transparență cu privire la oportunitățile de afaceri și prin reducerea costurilor de participare.
Etapele următoare
Propunerea Comisiei privind facturarea electronică va fi transmisă Consiliului de Miniștri și Parlamentului European in vederea adoptării.