InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Extinderea UE - raportul 2012

15.10.2012, sursa: Comisia Europeana
 


S-a publicat raportul pe 2012 privind strategia de extindere a UE, cu evaluări ale progreselor inregistrate de Croaţia, Islanda, Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Serbia şi Kosovo.

Uniunea Europeană şi cele 27 de state membre şi-au luat angajamentul de a le oferi şi altor ţări şansa integrării. Continuarea procesului de extindere ar consolida securitatea, pacea şi prosperitatea continentului, precum şi influenţa politică a UE.

Raportul din 2012 privind strategia de extindere , care vizează ţările din Balcanii de Vest, Islanda şi Turcia, analizează progresele inregistrate de ţările care doresc să adere la UE şi trasează reformele pe care acestea trebuie să le pună in aplicare.

Procesul anual de monitorizare garantează că ţările candidate sunt acceptate in UE numai in momentul in care indeplinesc integral cerinţele care le-au fost comunicate in detaliu.

Acestea prevăd, printre altele, ameliorarea participării politice şi a normelor juridice, buna funcţionare a administraţiei publice, garantarea libertăţii de expresie, crearea de condiţii pentru grupurile excluse din punct de vedere social, asigurarea stabilităţii economice.

Anul acesta, Comisia işi propune să ajute ţările potenţial candidate să indeplinească cerinţele esenţiale de aderare intr-o etapă cat mai incipientă a procesului de extindere.

Starea de fapt

In decembrie 2011, UE a semnat tratatul de aderare cu Croaţia. Această ţară va face parte din UE incepand cu 1 iulie 2013 şi, pană la data respectivă, mai are de indeplinit cateva condiţii.

UE continuă să işi consolideze relaţiile cu Islanda, inclusiv in domeniul energiilor regenerabile şi al combaterii schimbărilor climatice. Negocierile de aderare decurg bine.

Turcia trebuie să facă eforturi mai mari pentru a indeplini cerinţele in materie de drepturi politice şi fundamentale, inclusiv pe cele referitoare la libertatea de expresie. Şi alte obligaţii sunt prioritare, cum ar fi imbunătăţirea relaţiilor cu Republica Cipru.

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei aşteaptă decizia guvernelor UE cu privire la recomandarea Comisiei de deschidere a negocierilor.

Albania ar urma să primească statutul de ţară candidată in momentul in care va realiza anumite reforme-cheie.

Bosnia şi Herţegovina a făcut progrese limitate in direcţia indeplinirii condiţiilor iniţiale impuse de UE.

Au inceput negocierile de aderare cu Muntenegru, iar Serbia este recunoscută in prezent ca ţară candidată, ceea ce dovedeşte, o dată in plus, că atunci cand se fac reforme UE işi ţine promisiunile.

Negocierile cu Kosovo (in temeiul Rezoluţiei 1244/99 a Consiliului de Securitate al ONU) pe marginea unui acord de asistenţă comercială şi financiară ar putea incepe de indată ce această ţară va indeplini o serie de condiţii esenţiale.

Paşii următori

In decembrie 2012, guvernele UE vor analiza recomandările şi vor lua decizii cu privire la fiecare dintre aceste ţări. Intre timp, Comisia continuă să le sprijine in realizarea reformelor necesare.