InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Extindere importanta a zonelor naturale protejate ale Europei

22.11.2011
 

Natura 2000, reţeaua UE a zonelor protejate, a inregistrat o extindere semnificativă. Au fost adăugaţi aproximativ 18 800 km², inclusiv un mare număr de zone marine cu o suprafaţă totală de 17 000 km², ceea ce va duce la sporirea protecţiei unui număr mare de specii marine aflate pe cale de dispariţie
Reţeaua Natura 2000 acoperă in prezent aproximativ 18% din suprafaţa terestră a UE şi peste 145 000 km² din suprafaţa marină a acesteia. Principalele ţări implicate in această recentă extindere sunt Regatul Unit, Franţa, Belgia, Grecia, Cipru, Ungaria, Lituania şi Italia. Natura 2000 reprezintă elementul central al luptei duse de Europa impotriva declinului biodiversităţii şi pentru protejarea serviciilor ecosistemice.
Natura 2000 este o vastă reţea de zone de conservare a naturii, creată pentru a asigura supravieţuirea celor mai preţioase şi a celor mai vulnerabile habitate şi specii europene. Reţeaua este formată din circa 26 000 de situri, ultimele extinderi adăugand un număr de 166 de noi situri totalizand o suprafaţă de aproape 18 800 km². Peste 90% din suprafaţa adăugată este alcătuită din situri marine (17 000 km ²), in principal din Regatul Unit, dar şi din Franţa, Belgia, Grecia, Cipru şi Italia.
Noile siturile marine vor oferi un refugiu vital pentru multe dintre cele mai rare şi mai vulnerabile specii europene. Printre extinderile din apele teritoriale britanice ale Oceanului Atlantic se numără 9 recife de apă rece, inclusiv recifele din largul insulei Rockall, care reprezintă adevărate "oaze" de biodiversitate unde trăiesc corali, păianjeni de mare şi numeroase alte specii fără denumire ştiinţifică. In Marea Mediterană, existenţa noilor situri va imbunătăţi protecţia unor specii emblematice precum ţestoasa verde (Chelonia mydas), broasca ţestoasă de mare (Caretta caretta) şi foca-călugăr de Mediterana (Monachus monachus), care joacă un rol esenţial in ecosistemele pe care le populează
Aceste extinderi ale reţelei vor duce totodată la sporirea protecţiei acordate unei game intregi de habitate terestre valoroase, inclusiv turbăriile din Lituania, campiile de sare din Ungaria şi păşunile calcaroase bogate in specii din Italia şi Cipru. Adoptarea a acestor decizii ale Comisiei reprezintă un pas important către finalizarea instituirii reţelei Natura 2000 pană in 2012, o activitate fundamentală inclusă in gama de propuneri din noua strategie a UE in domeniul biodiversităţii adoptată de Comisie in acest an.
Context
Natura 2000 este o reţea de zone protejate, alcătuită din arii speciale de conservare instituite in conformitate cu Directiva privind habitatele a UE şi din arii de protecţie specială instituite in temeiul Directivei privind păsările a UE. Natura 2000 nu reprezintă o cămaşă de forţă: in cadrul reţelei se pot desfăşura in continuare activităţi precum agricultura, silvicultura şi activităţile de agrement, in măsura in care acestea sunt sustenabile şi in armonie cu mediul natural.
Statele membre işi selectează siturile Natura 2000 instituite in temeiul Directivei privind habitatele in parteneriat cu Comisia; odată selectate, zonele respective sunt recunoscute oficial de Comisie ca "situri de importanţă comunitară", cum a fost cazul şi astăzi. Acest proces confirmă statutul oficial al siturilor şi consolidează obligaţiile de a le proteja. Ulterior, statele membre au la dispoziţie şase ani pentru a implementa măsurile necesare de gestionare a siturilor in vigoare şi pentru a le desemna ca arii speciale de conservare.
Cea mai recentă actualizare priveşte 15 state membre şi creşte cu 166 numărul "siturilor de importanţă comunitară". Extinderile recente acoperă şase regiuni biogeografice: alpină, atlantică, boreală, continentală, mediteraneeană şi panonică. Gama zonelor protejate este vastă, variind de la pajişti inflorite la sisteme de peşteri şi lagune. Cele nouă regiuni biogeografice ale reţelei reflectă marea varietate a biodiversităţii din UE. Biodiversitatea - resursa limitată care reflectă varietatea formelor de viaţă pe pămant - este in criză.
Ca urmare a activităţilor umane, speciile dispar intr-un ritm fără precedent, cu consecinţe ireversibile pentru viitorul nostru. Uniunea Europeană combate această tendinţă, stabilindu-şi recent un nou obiectiv de stopare a declinului biodiversităţii in Europa pană in 2020, prin protejarea unor servicii ecosistemice precum polenizarea (şi restabilind aceste servicii acolo unde au suferit degradări) şi prin intensificarea contribuţiei UE la efortul de evitare a declinului global al biodiversităţii. Natura 2000 reprezintă un instrument esenţial pentru atingerea acestui obiectiv.
Sursa: CE